Informatii disertatie


Cerere disertatie (descarca)

Coperta disertatie (descarca)

Instructiuni de prezentare in PowerPoint (descarca)

Structura lucrarii de disertatie (descarca)

Declaratia pentru conformitate asupra originalitatii operei stiintifice (descarca)ADMITERE 2017

Înscrieri

04 - 22 SEPTEMBRIE


Luni - Vineri, orele 12.00- 15.00.
(detalii)

Important!
• Universitate de stat acreditata
Universitate evaluata cu grad ridicat de încredere
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se organizează în baza prevederilor art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cu acordul
Ministerului Educaţiei Naţionale.
Programele de perfecţionare sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC (CNFPA), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată.