Cursuri gratuite

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în
O
AMENI
Nu se mai fac înscrieri la curs !!!


GRATUIT

Curs postuniversitar de perfecţionare “Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională” cu durata de 8 săptămâni (240 de ore conform Legii nr. 319/2006).


     Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu organizeaza aceste cursuri prin proiectul intitulat “Formare profesionala în
      domeniul securitatii si sanatatii în munca”
, nr. proiect POSDRU/39/3.2/G/26581, pe o durata de 19 luni.

  • Proiectul este cofinantat din:
     Fondul Social European prin
     Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara nr. 3 “Cresterea
     adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”, Domeniu major de interventie 3.2 “Formarea profesionala si sprijin
     pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii” si fonduri proprii.

  • Perioada înscrierii: 03 - 24.03.2010, LUNI si MIERCURI între orele 16,00 - 18,00

  • Locul înscrierii:
                                                            Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu,
                                                            Directia Generala Administrativa
                                                                             (Intrarea C)
                                                            B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu
                                                                  D-na asist. univ. drd. Mihaela ROTARU
                                                                  E-mail: mihaela.rotaru@ulbsibiu.ro
                                                            Tel./fax: 0269 – 21.84.74


  • Actele necesare înscrierii:

1.
fisa care sa cuprinda numele si prenumele, programul ales, nr. telefon si adresa de e-mail; (descarca)
2.
buletin (carte) de identitate (copie xerox);
3.
certificat de nastere (copie legalizata);
4.
certificat de casatorie (copie legalizata), în cazul schimbarii numelui;
5.
diploma de bacalaureat (copie legalizata);
6.
diploma de licenta (absolvire) cu media de licenta (copie legalizata);
7.
trei fotografii color tip buletin;
8. adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte: calitatea de angajat cu contract individual de munca (contract de management), perioada angajarii, numarul de înregistrare al contractului individual de munca (contractului de management), functia si mentiunea daca angajatul (managerul) desfasoara activitati în domeniul SSM;

9. adeverinta medicala tip, eliberata de medicul de familie;
10. actele care dovedesc absolvirea altor cursuri în domeniu SSM (copii xerox), daca este cazul;
11.
un dosar plic.
  • Numar de locuri: 50

  • Grupul tinta eligibil:

  Este format din persoane care au domiciliul sau resedinta în Regiunea Centru (judetele Alba, Brasov, Covasna,   Harghita, Mures, Sibiu) si cuprinde urmatoarele categorii: angajati, manageri de la toate nivelurile (din cadrul
  societatilor comerciale în sensul Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, actualizata sau în unitati sociale
  organizate conform O.U.G. nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, cu modificarile ulterioare), personal din sectorul
  sanatatii (inclusiv CMI). Solicitantii trebuie sa fie absolventi de învatamânt superior de lunga si scurta durata,
  scolarizati conform Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata.


  NOTA:
  • La cererea cursantilor activitatile didactice se pot organiza în program  intensiv !!!

  • Înscrierea se poate face si prin POSTA.

  • Detalii suplimentare:

                                                            Manager de proiect: prof. univ. dr. ing. Lucian-Ionel CIOCA
                                                            E-mail: lucian.cioca@ulbsibiu.ro
                                                            Telefon/fax: 0269-212245
                                                            Mobil: 0745 11 08 55

UNIUNEA EUROPEANA
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
AMPOSDRU
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013
INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE ORPOSDRU
CENTRU
UNIVERSITATEA ”LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU