Admitere

Facultatea de Teologie
Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială.

Facultatea de Drept
Drept, Administraţie publică, Poliţie comunitară.

Facultatea de Litere şi Arte
Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării, Teatru.

Facultatea de Științe Socio-Umane
Relații internaționale, Științe politice, Studii de Securitate, Istorie, Patrimoniu, Teologie Protestantă, Jurnalism, Relații publice, Sociologie, Psihologie.

Facultatea de Inginerie
Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Mine, petrol şi gaze, Inginerie şi management, Calculatoare şi tehnologia informaţiilor, Inginerie electrică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor.

Facultatea de Ştiinţe
Matematică, Informatică, Fizică, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Educație fizică şi sport.

Facultatea de Medicină
Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală, Tehnică dentară, Asistenţă dentară.

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie si management, Agricultură, Horticultură, Ingineria mediului.

Facultatea de Ştiinţe Economice
Finante-banci, Marketing, Management, Informatică economică, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.

Locuri cu destinație specială
Locuri destinate cetățenilor cu etnie rromă, românilor de pretutindeni și cetățenilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în Romania.

Conform Hotararii Senatului universitatii, grupa minima este de 25 de studenti la programele de licenta si de 20 de studenti la programele de master. In cazul in care nu se poate forma o grupa, studentii inscrisi la grupa anulata pot opta, in limita locurilor disponibile, la alt program.