Persoană de contact Adrian Pascu +40-(722)60.15.77 adrian.pascu@ulbsibiu.ro


Simpozioane Nationale
  19 Iulie 2017
   Facultatea de Inginerie, ora 22:00

În perioada 19-21 octombrie 2017, Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu, împreună cu Asociația Română de Tensometrie și Asociația Română de Mecanica Ruperii vor organiza cel de-al XXIII-lea SIMPOZION NAŢIONAL DE MECANICA RUPERII și respectiv cel de-al XV-lea SIMPOZION NAȚIONAL DE ANALIZĂ EXPERIMENTALĂ A TENSIUNILOR ȘI DE ÎNCERCARE A MATERIALELOR, evenimente de tradiție în domenii precum: 

  • Analiza experimentală a tensiunilor
  • Metode analitice, numerice şi hibride
  • Încercări de materiale
  • Modele şi metode în mecanica ruperii
  • Metode numerice şi experimentale
  • Fiabilitate şi durabilitate
  • Oboseala materialelor

Lucrările se vor publica în Buletinul Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu – Acta Universitatis Cibiniensis - Technical Series (revistă de categoria B+, indexată De Gruyter)

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2017 Direcția de Comunicaţii şi Marketing