RO | EN MyAccount
Caută
DECAN
Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Tița
Domenii de activitate ştiinţifică:
- Tehnologia, utilajul și controlul calității în industria Vinului
- Biotehnologii alimentare
- Autentificarea produselor alimentare.

acultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului își propune să se racordeze la cerințele și standardele europene, prin pregătirea de specialiști capabili să se adapteze sistemului avansat de valori științifice și tehnologice. Amplasată într-un oraş cu vechi tradiţii culturale şi importante vestigii istorice, continuă climatul de normalitate şi de şlefuire a valorilor umane şi spirituale, dând o dimensiune aparte cunoaşterii ştiinţifice. Ea continuă  o tradiţie de peste 50 ani de învaţamânt superior românesc în domeniul alimentar și de peste 100 de ani de învaţamânt superior agricol.

Prin colectivul său de cadre didactice, studenţi, masteranzi şi doctoranzi s-a reuşit menţinerea continuă a facultății pe primele locuri în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu în ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică şi atragerea de fonduri europene condiţie esentială pentru un învăţământ performant copatibil cu cel din spaţiu european faţă de care se raportează  învățământul superior.

În prezent sunt prioritare activități, precum asigurarea unui climat care să favorizeze caracterul creativ și inovativ al învățământului universitar românesc de industrie alimentară şi agricol prin încurajarea cercetării științifice, activitatea didactică și de cercetare științifică fiind prioritare pentru creșterea gradului de integrare în comunitatea științifică internațională și europeană.  În acest context au apărut, s-au dezvoltat şi s-au cristalizat actualele programe de studii, care se bucură de un mare interes din partea studenţilor de la cursurile de licenţă, master şi doctorat, existând  deja o stare de normalitate, un parteneriat benefic între scoală şi producţie.Informaţii de contact

Adresa: Str. Ion Raţiu,
Nr.5-7, Sibiu, 550012, România
Tel: +40-(269) 21.13.38
Fax: +40-(269) 21.25.58
E-mail: saiapm@ulbsibiu.ro
Web: http://saiapm.ulbsibiu.ro

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2016 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare