RO | EN MyAccount
Caută
DECAN
Conf. univ. dr. Silvia Mărginean
Domenii de activitate ştiinţifică:
- Microeconomie
- Macroeconomie

ontinuatoarea unei îndelungate tradiţii cultural-economice dintr-o străveche regiune a României, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu manifestând pe parcursul evoluţiei sale un remarcabil şi benefic echilibru, a optat într-o primă fază pentru înfiinţarea unui profil economic şi ulterior pentru dezvoltarea acestuia atât sub aspect cantitativ, cât şi calitativ.

Apărută relativ recent în arealul universitar sibian ca entitate distinctă, Facultatea de Ştiinţe Economice şi-a propus o evoluţie caracterizată prin noutate, dinamism, rigoare şi calitate în deplină concordanţă cu exigenţele tot mai ridicate ale mediilor universitare naţionale şi europene.

Având o ofertă educaţională generoasă, atractivă şi flexibilă, Facultatea de Ştiinţe Economice, prin pregătirea profesională de înalt nivel pe care o asigură, răspunde cerinţelor şi exigenţelor actuale şi viitoare ale economiei şi societăţii româneşti.

Promovând programe universitare de formare şi perfecţionare la nivelul instituţiilor de învăţământ superior naţionale şi internaţionale de prestigiu, în concordanţă cu actualele imperative ale integrării României în selecta familie a ţărilor europene democratice şi prospere, Facultatea de Ştiinţe Economice urmăreşte o direcţie de dezvoltare ale cărei coordonate să fie valoarea, iniţiativa, stimularea, responsabilitatea şi competenţa.Informaţii de contact

Adresa: Calea Dumbrăvii, Nr.17, Sibiu, 550324, România
Tel: +40-(269) 21.03.75
Fax: +40-(269) 21.03.75
E-mail: economice@ulbsibiu.ro
Web: http://economice.ulbsibiu.ro

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare