RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Remus BRAD +40-(269) 21.60.62, int. 207/143 remus.brad@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

ULBS angajează grafician designer
   30 Octombrie 2015

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anunţă organizarea concursului privind ocuparea unui post vacant de administrator patrimoniu S în cadrul Direcției Comunicaţii şi Marketing.

Atenție! Data a fost prelungită cu 7 zile.

a) Postul de administrator patrimoniu se află în subordinea directă a Directorului Direcției Comunicaţii şi Marketing şi are ca principale cerinţe:

 • Realizarea de design / grafica / machetare materiale interne si externe.
  • logo-uri, pagini web, prezentari ppt, headere de documente;
  • imprimate, totem-uri, sigle etc.
 • Realizare de materiale promotionale ULBS
  • flyere, pliante, brosuri, cataloage, postere, bannere, mesh-uri, spot-uri publicitare
 • Realizarea si impunerea manualului de identitate vizuala a ULBS
 • Realizarea, arhivarea si publicarea de fotografii la evenimentele ULBS
 • Reprezentarea la evenimente interne și externe, conferințe de presă, etc.

b) Condiţii generale pentru ocuparea postului solicitate candidaţilor:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunosc limba română, scris şi vorbit;
 • au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • au capacitate deplină de exerciţiu;
 • au o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplinesc condiţiile de studii şi alte condiţii specifice stabilite conform cerinţelor postului;
 • nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

c) Condiţii specifice:

 • studii superioare de specialitate grafica sau grafica publicitara sau studii superioare de calculatoare, informatica, multimedia sau tehnologia informatiei cu abilitati dovedite de grafica sau grafica publicitara
 • elemente de grafica digitala
 • cunostinte de utilizare Corel Draw, Photoshop, Premiere, QuarkExpress
 • cunostinte de limba engleza
 • abilitati de realizare fotografie digitala

 d) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • Cerere
 • Curriculum vitae
 • Copii după actele de studii
 • Portofoliu de prezentare, ce va cuprinde elemente relevante ce susțin activitatea desfășurată
 • Copii după documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor generale şi specifice solicitate mai sus
 • Adeverinţa medicală
 • Cazier judiciar

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 25.11.2015, ora 14:30.

Probele de concurs constau în: probă practică şi interviu cu prezentarea unui portofoliu de activități desfășurate.

Concursul va avea loc în data de 03.12.2015, ora 10:00, la sediul Direcției Comunicații și Marketing a ULBS din B-dul Victoriei, nr.10.

Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare