RO | EN MyAccount
Caută

Program casierie

Casieria ULBS se află pe B-dul Victoriei la nr. 10 in clădirea Direcţiei Generale Administrative, corpul A.

Orar:

Luni - Joi : 09-13

 

Vineri : 09-11

Program casierie ID

Casieria ULBS se află pe B-dul Victoriei la nr. 10 in clădirea Direcţiei Generale Administrative, corpul B.

Orar:

Luni - Vineri : 14-16

 

Sambata : 09-12

Program Birou de Acte Studii

Biroul de Acte Studii se află pe B-dul Victoriei la nr. 10 in clădirea Direcţiei Generale Administrative, corpul B.

Orar:

Luni - Vineri : 12-15

Alte modalităţi de plată a taxei de şcolarizare

Taxa de şcolarizare se poate achita la orice oficiu poştal.
Mandatul poştal trebuie sa conţină pe verso, la corespondenţă urmatoarele date:

 • Numele şi prenumele studentului
 • Iniţiala tatălui
 • Facultatea
 • Specializarea
 • Anul de studiu

Plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, cont deschis la Trezoreria Sibiu.

Notă:Perioada de decontare pentru plăţile efectuate prin poştă este de 10 zile.

Taxa de şcolarizare se poate achita la orice bancă.
Ordinul de plată trebuie sa conţină la detalii plată următoarele date:

 • CNP-ul studentului
 • Numele şi prenumele studentului
 • Iniţiala tatălui
 • Facultatea
 • Specializarea
 • Anul de studiu

Plata se efectuează în contul IBAN RO98TREZ57620F330500XXXX, CUI 4480173 cont deschis la Trezoreria Sibiu.

Notă:Perioada de decontare pentru plăţile efectuate prin bancă este de 3 zile.

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare