RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Concursuri pentru posturi didactice academice conform M.E.C.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs a apărut în Monitorul oficial, partea III-a, nr. 1304/25 noiembrie 2015.

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Calendarul concursurilor:

Inscrieri: 10.05.2016 – 20.06.2016 - zilele lucrătoare
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 11.07.2016 - 13.07.2016
Data de comunicare a rezultatelor: 13.07.2016
Perioada de contestații (5 zile lucratoare)
: 14.07.2016 – 20.07.2016
Perioadă de validare în Consiliul facultății: 21.07.2016 – 22.07.2016

ÎN ATENȚIA TUTUROR CANDIDAȚILOR PE POSTURILE DIDACTICE DIN SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2015-2016

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs - semestru II anul universitar 2015-2016
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Documente necesare înscrierii la concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Decizie numire comisii posturi asistent si lector sem. II
Adobe Reader Decizie numire comisii posturi conferentiar si profesor sem. II
Adobe Reader Extras din Monitorul Oficial
Adobe Reader Rectificare comisie post prof. poz. 7 Ing.

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

Departamentul de Studii Romanice

Departamentul de Artă Teatrală

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Poz. 46, Șef lucrări.
  Disciplinele: Automatizarea mașinilor și sistemelor de producție;
  Automatizarea proceselor industriale; Automatizări pentru mașini unelte; Sisteme de acționare electromecanice

  Președinte: Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACZ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof. dr. ing. Radu-Eugen Breaz - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Laurean Bogdan - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Octavian-Constantin Bologa - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. dr. ing. Ilie-Octavian Popp - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant: Prof. dr. ing. Valentin-Ștefan Oleksik - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
       
   
  Probă: 12.07.2016 -

  Tema:
  1. Acționări electro-hidraulice: Structura și automatizarea acționarilor electro-hidraulice.

  2. Automatizarea ciclurilor de mișcări utilizând automatele programabile.

 • Poz. 47, Șef lucrări.
  Disciplinele: Tehnologii și sisteme de prelucrare a materialelor; Prelucrarea prin presare a maselor plastice; Proiectarea asistată și gestiunea matrițelor

  Președinte: Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACZ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof. dr. ing. Radu-Eugen Breaz - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Valentin-Ștefan Oleksik - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Octavian-Constantin Bologa - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Adrian-Marius Pascu - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant: Conf. dr. ing. Ilie-Octavian Popp - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
       
   
  Probă: 12.07.2016 -

  Tema:
  1. Formarea prin injecție: principiul de lucru, parametrii de bază.

  2. Termoformarea: principiul de lucru, parametri de proces, termoformarea cu vacuum, cu presiune, mecanică şi combinată.

 • Poz. 48, Șef lucrări.
  Disciplinele: Sisteme flexibile și roboți industriali; Sisteme flexibile de fabricație și transport; Sisteme de producție inteligente; Teoria reglării automate

  Președinte: Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACZ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof. dr. ing. Radu-Eugen Breaz - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Valentin-Ștefan Oleksik - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Octavian-Constantin Bologa - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. dr. ing. Ilie-Octavian Popp - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant: Prof. dr. ing. Adrian-Marius Pascu - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
       
   
  Probă: 12.07.2016 -

  Tema:
  1. Sisteme automate în buclă închisă.

  2. Acordarea regulatoarelor sistemelor automate.

 • Poz. 49, Șef lucrări.
  Disciplinele: Grafica asistată de calculator; Grafica asistată de calculator și noțiuni de desen tehnic

  Președinte: Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACZ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof.univ.dr.ing. Valentin OLEKSIK - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Daniel MANOLEA - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Radu-Eugen BREAZ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Adrian-Marius PASCU - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant: Conf. dr. ing. Ilie-Octavian POPP - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Probă: 11.07.2016 -

  Facultatea de Inginerie

  Tema:
  1. Reprezentarea și cotarea elementelor mecanice. Filete, elemente mecanice filetate.

  2. Mediul CAD de lucru. Comenzi de utilizare 2D si 3D.

 • Poz. 50, Șef lucrări.
  Disciplinele: Procese și mașini pentru tricotaje; Tehnologia tricoturilor; Structuri textile-fire

  Președinte: Prof.univ.dr.ing. Gabriel RACZ - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof. dr. ing. Ioan Neagu - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Ioan Ștefănuță - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. dr. ing. Diana Coman - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Ș.l. dr. ing. Alina-Mihaela Coldea - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant: Ș.l. dr. ing. Cristian Matran - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Probă: 11.07.2016 -

  Facultatea de Inginerie

  Tema:
  1. Prezentarea principalelor mecanisme ale mașinilor de tricotat. Caracteristici tehnice ale mașinilor de tricotat.

  2. Mașini rectilinii de tricotat automate cu mecanisme de selectare Jaquard.


Departamentul de Inginerie Industrială și Management

Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Poz. 50, Șef Lucrări.
  Disciplinele: Controlul digital al proceselor; Prelucrarea digitală a semnalelor; Rețele neuronale; Inteligență artificială

  Președinte: Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof. dr. ing. Ioan P. MIHU - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  S.l. dr. ing. Beriliu ILIE - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. dr. ing. Macarie BREAZU - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Prof. dr. ing. Remus BRAD - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant:Conf. dr. ing. Daniel MORARIU - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Probă: 11.07. 2016, ora 13  

  Sala IE 303 - Facultatea de Inginerie

  Tema pentru prelegerea didactică/ştiinţifică: Determinarea functiei de transfer a unui sistem numeric, H(z). Utilizarea acesteia pentru proiectarea algoritmului unui regulator si implementarea lui software.


FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Departamentul de Matematică și Informatică

Departamentul De Ştiinţe Ale Mediului, Fizică, Educaţie Fizică Şi Sport

 • Poz. 54, Lector.
  Disciplinele: Metodica disciplinei judo, Educaţie fizică

  Președinte: Conf.univ.dr. Mihai Sanislav - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Conf.univ.dr. Marcel Pomohaci - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Lector univ.dr. Iulian Stoian - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Lector univ.dr. Ioan Hășmășan - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Lector univ.dr. Alexandru Hulpuș - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membru supleant:

  Lector univ.dr. Olimpiu Savu

  Lector univ.dr. Nicoleta Zaharie

  - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Probă:

  Prelegerea didactică/proba practică Data: 11.07.2016 Ora: 10,00 Locul: Facultatea de Ştiinţe, corp A, Sala A 22

  Prelegerea publică Data: 11.07.2016 Ora: 12,00 Locul: Facultatea de Ştiinţe, corp A, Sala A 22

  -

  Tema pentru Prelegerea didactică/proba practică: RANDORI - FORMA DE LUPTĂ ÎN JUDO

 

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

Departamentul Clinic Medical

Departamentul Clinic Chirurgical

Departament Medicină Dentară și Nursing


FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de RISPSS

Departamentul de DJRPSP

 • Poz. 77, Asistent Universitar.
  Disciplinele: Metode și tehnici de cercetare în psihologie;
  Statistica aplicată în psihologie și prelucrarea informatizată a datelor

  Președinte: Conf. univ. dr. Bucuţă Mihaela Dana - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri: Prof. univ. dr. Sumedrea Alin Gilbert - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. univ. dr. Morândău Dorel - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. univ. dr. Milcu Marius Eleodor - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Lector univ. dr. Popa Radu Ioan - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
   
  Membri supleanți: Prof. univ. dr. Batâr Dumitru - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Conf. univ. dr. Sassu Ana Raluca - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Lector univ. dr. Răulea Ioan Ciprian - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
  Probă:

  Marți, 12 iulie 2016, ora 9:00

  -

  Tema pentru Prelegerea didactică/proba practică: STUDIUL DE CAZ

   

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management Marketing Administrarea afacerilor


Departamentul de Finanţe Contabilitate

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Departamentul Ingineria Produselor Alimentare

Departamentul Științe Agricole și Protecția Mediului


Notă: Pentru a vizualiza documentele aveţi nevoie de Adobe Reader pe care îl puteţi descărca aici!

Universitate

Alte Informaţii

Candidati, CV, lista lucrari,
descriere post etc

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2016 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare