RO | EN MyAccount
Caută

Atribuţii

Rectorul coordonează, supervizează şi controlează întreaga activitate din universitate şi este responsabil de calitatea şi eficienţa acesteia. Rectorul poate delega din atribuţiile sale prorectorilor şi secretarului ştiinţific. El poate, de asemenea, retrage aceste atribuţii în cazul în care consideră că delegarea lor nu mai este motivată.

Rectorul este preşedintele Senatului, al Biroului Senatului şi al Consiliului de Administraţie al universităţii. Rectorul supune întreaga sa activitate analizei Senatului universităţii.

Rectorul coordonează strategia evoluţiei universităţii pe termen scurt, mediu şi lung. El propune Senatului direcţiile prioritare de acţiune pentru realizarea obiectivelor strategice.

Rectorul coordonează activitatea Departamentului de Cercetare Ştiinţifică, Departamentului de Asigurarea Calităţii, Biblioteca Centrală Universitară, Biroul Audit Intern, Serviciul Resurse Umane şi Baze de Date, Oficiul Juridic, Departamentul de Protocol şi Secretariatul ULBS.

Rectorul reprezintă universitatea în relaţiile cu persoane fizice sau juridice din afara universităţii.

Rectorul asigură prin întreaga sa activitate menţinerea echilibrului congruent între facultăţi, departamente şi diversele componente administrative din universitate. El este garantul existenţei unui climat universitar caracterizat de echitate şi transparenţă.

Rectorul asigură organizarea, în cele mai bune condiţii, a controlului financiar preventiv, a controlului operativ curent, a controlului financiar şi a altor forme de control pe care le consideră necesare pentru desfăşurarea fără obturaţii a întregii activităţi universitare.

Rectorul coordonează şi supervizează procesul de reformă universitară.

Rectorul reprezintă universitatea, direct sau prin delegat, în relaţiile cu universităţi sau instituţii non-academice, pe plan naţional şi internaţional.

Rectorul dispune de toate atribuţiile ce-i sunt conferite de legile şi regulamentele în vigoare (ordonator de credite, încadrări şi eliberări de personal, înmatriculări/exmatriculări, numirea comisiilor de concurs, numirea comisiilor de doctorat).

Rectorul are drept de veto în întreaga activitate decizională a Biroului Senatului universităţii. Problematica oprită prin veto-ul Rectorului în cadrul Biroului Senatului va fi discutată, analizată şi soluţionată în cadrul şedinţelor ordinare sau extraordinare ale Senatului ULBS.Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr. 10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.81.65
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: rector@ulbsibiu.ro
Web: http://www.ulbsibiu.ro

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare