RO | EN MyAccount
Caută

PRORECTOR CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI STUDII DOCTORALE

Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR

Coordonează:

niversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu este o universitate multidisciplinară de prestigiu din România, care promovează excelența în educație și cercetare. Conform misiunii sale, ULBS doreşte să-şi consolideze statutul de universitate modernă, orientată către nevoile academice ale studenților și societății, fiind implicată activ în rețelele de cercetare naționale și internaționale. Alături de educaţie, activitate didactică, internaţionalizare, implicare activă în comunitate şi guvernanţă universitară, activitatea de cercetare ştiinţifică şi inovare constituie unul dintre pilonii actuali şi viitori în dezvoltarea echilibrată a universităţii.

Pentru îndeplinirea rolului asumat, obiectivele specifice în domeniul cercetării sunt:

  • Dezvoltarea resursei umane angajate în cercetare;
  • Dezvoltarea centrelor și infrastructurilor de cercetare;
  • Înființarea și dezvoltarea de școli doctorale;
  • Promovarea și susținerea participării la programe de finanțare;
  • Administrarea eficientă și eficace a cercetării;
  • Stimularea internaționalizării cercetării.

Universitate

Informaţii de Contact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.72.78
Fax: -
E-mail:
prorector.cercetare@ulbsibiu.ro
Web: http://cercetare.ulbsibiu.ro

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare