RO | EN MyAccount
Caută

PRORECTOR CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI STUDII DOCTORALE

Prof.univ.dr.ing. Claudiu Vasile KIFOR
Tel: +40-(269) 21.72.78
E-mail: prorector.cercetare@ulbsibiu.ro

Coordonează:

niversitatea Lucian Blaga din Sibiu se va poziționa în rândul universităților multidisciplinare de prestigiu din România, ce va promova excelența în educație și cercetare. ULBS va fi o universitate modernă, orientată către nevoile academice ale studenților și societății, activ implicată în rețelele de cercetare naționale și internaționale. Prin managementul profesionist al resurselor umane, financiare și materiale de care dispune, ULBS va furniza servicii de înaltă calitate tuturor grupurilor de stakeholderi, într-o manieră sustenabilă. Prin sistemul de cercetare – dezvoltare – inovare ULBS ne propunem să dezvoltăm știința și tehnologia cu scopul de a menține universitatea printre universitățile de prestigiu la nivel național și internațional, de a îmbunătăți calitatea socială și de a spori cunoașterea cu potențial de valorificare și lărgire a orizontului de acțiune. Pentru îndeplinirea acestui rol ne propunem trei obiective strategice:

1. Crearea de cunoaștere, respectiv obținerea unor rezultate științifice și tehnologice de vârf, competitive la nivel național și internațional, având ca scop creșterea vizibilității internaționale și transferul rezultatelor în economie și societate. Atingerea acestui obiectiv presupune integrarea în rețele naționale și internaționale și promovarea excelenței în cercetare. Se vor susține centre de excelență cu recunoaștere internațională, facilitățile necesare cercetării de performanță, formarea tinerilor cercetători prin doctorat și condiții pentru tinerii cercetători post-doctoranzi. Se vor crea poli de excelență prin finanțarea unor proiecte propuse de personalități cu potențial deosebit, apreciate la nivel internațional. Un accent deosebit se va pune pe formarea tinerilor cercetători în școli doctorale sau postdoctorale de excelență, care să le asigure o pregătire corespunzătoare și dezvoltarea capacității de a realiza cercetări avansate.

2. Îmbunătățirea valorificării cercetării prin inovare cu impact la nivelul agenților economici și transferul cunoștințelor în practica economică. Acest obiectiv vizează obținerea unor rezultate tehnologice de vârf, cercetări de tipul rezolvare de probleme complexe (problem solving), de interes local, regional, național sau formulate de agenți economici, precum și dezvoltarea de tehnologii, produse și servicii inovative cu aplicabilitate directă. Vor fi stimulate parteneriate cu institute de cercetare și agenți economici.

3. Creșterea calității sociale prin dezvoltarea de soluții, inclusiv tehnologice, care să genereze beneficii directe la nivelul societății. Din această categorie fac parte soluțiile la probleme locale, regionale și naționale legate de coeziunea și dinamica socială, creșterea eficienței politicilor, precum și probleme legate de sănătate, mediu, infrastructură, amenajarea teritoriului și valorificarea resurselor naționale.

Informații:

Centre de Cercetare
Reviste
Conferințe
Proiecte

Universitate

Informaţii de Contact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10
Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.72.78
Fax: -
E-mail:
prorector.cercetare@ulbsibiu.ro
Web: http://cercetare.ulbsibiu.ro

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2016 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare