RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Hotărâri ale Senatului

HOTARAREA nr.3942 din 29.09.2016
HOTĂRÂREA nr. 3241 din 28.07.2016
HOTĂRÂREA nr. 2279 din 26.05.2016
HOTĂRÂREA nr. 1933 din 28.04.2016
HOTĂRÂREA nr. 1506 din 31.03.2016
Erată la HOTĂRÂREA nr. 1506 din 31.03.2016
Erată 2 la HOTĂRÂREA nr. 1506 din 31.03.2016
HOTĂRÂREA nr. 1004 din 29.02.2016
HOTĂRÂREA nr. 697 din 05.02.2016

Anexe la Hotărârile Senatului

Carta ULBS
Organigrama ULBS

Sedinta ordinara din 31.03.2016

Regulament de organizare și funcționare a Senatului ULBS
Calendarul ședințelor ordinare de Senat 2016
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în ULBS

Sedinta ordinara din 28.04.2016

Contract de management 2016-2020
Taxe școlarizare administrative 2016-2017
Metodologia Menținere profesor titular după 65 ani
Regulament desfășurare Program Voluntar ULBS
Rezultatele concursului Gradații de merit 2016-2020
Structura anului universitar 2016-2017
Regulament prevenire și combatere efecte tutun
Plan Operațional 2016-2017

Sedinta ordinara din 26.05.2016

PO Fișă de lichidare absolvenți
Repatizare cifră școlarizare admitere 2016 (licență și master).pdf
BVC Facultăți 2016.pdf
Comisii admitere doctorat 2016.pdf
Modificări Comisii concurs posturi didactice sem.II 2015-2016.pdf
Comisii concurs posturi didactice sem.II 2015-2016.pdf
Metodologie competiție internă granturi 2016.pdf
Regulament ECTS.pdf

Sedinta ordinara din 28.07.2016

Modificari Organigrama
ROF-cadru_CF
Regulament cazare
Metodologie titlu profesor emerit
Tarife cazare servire masa
PO_Evaluare_sustinere_teze_doctorat.pdf

Sedinta ordinara din 29.09.2016

Calendar_sedinte_ordinare_2016-2017
Regulament_mobilitati_Erasmus+
PO_Erasmus_1
PO_Erasmus_2
PO_Erasmus_3
PO_Erasmus_4

Rapoarte de activitate

Raport_rezultate_cercetare_2015_SIEPAS_principii_viitor
Raport_autoevaluare_IOSUD
Raportul activitatii CDI 2015
Raport evaluare performante profesionale 2015
Raport cuantum plata diferente salariale
Raport regie granturi 2015

Alegeri la ULBS 2015-2016

Regulament Desemnare Prorectori ULBS
Regulamentul Concurs public Decani facultăți ULBS
Regulamentul Desemnare Prodecani facultăți ULBS
Regulamentul de alegere a Rectorului ULBS
Regulamentul de alegere a Președintelui Senatului ULBS
Regulamentul de alegere a Membrilor Senatului ULBS
Propunerea de interpretarea Art. 17 din REGULAMENTUL de alegeri la nivelul departamentelor Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
ADENDUM la Metodologia de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității
ADENDUM la CALENDARUL alegerilor din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în anul universitar 2015-2016
Regulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS
Regulament alegeri reprezentanți cadre didactice în CF
Calendarul alegerilor 2015-2016 la ULBS
Regulament de alegeri la nivelul departamentelor ULBS
Procedura desfășurării alegerilor directori departament și membrii CD la ULBS
Tabelul cuprinzând numărul de locuri cadre didactice titulare și studenți reprezentanți în CF și Senat
Calendarul alegerilor 2015-2016 - Reprezentanți Studenți

Arhivă - Știri și Evenimente

Universitate


Dată arhivă

Documente recente

Arhivă 2015
Arhivă 2014
Arhivă 2013
Arhivă 2012
Arhivă 2011
Arhivă 2010
Arhivă 2009
Arhivă 2008
Arhivă 2007
Arhivă 2006
Arhivă 2005
Arhivă 2004

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2016 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare