RO | EN MyAccount
Caută

Universitate

Proiecte de hotărâri ale senatului

Ședința ordinară din 27.07.2017

HCA nr. 15 din 16.05.2017.pdf
HCA nr. 16 din 30.05.2017.pdf
Art_2_Structura anului universitar 2017-2018.pdf
Art_4_Licenta Universitatea Titu Maiorescu_1.pdf
Art_4_Licenta Universitatea Titu Maiorescu_2.pdf
Art_5_Planuri de invatamant - Facultatea de Inginerie.pdf
Art_6_Mine petrol si gaze_Raport_autoevaluare.pdf
Art_7_Teatru_master_raport_autoevaluare.pdf
HCA nr.18 din 20.06.2017.pdf
Art_3_Taxe_completare_Limbi straine.pdf
Art_4_Visiting professor_Inginerie.pdf
Art_5_Modificare comisie Facultatea de Litere.pdf
Art_6_Facultatea de Drept.pdf
Art_8_Modificare comisie Facultatea de Stiinte Economice.pdf
HCA nr. 19 din 27.06.2017.pdf
Art_1_Repartizare locuri doctorat ptr romanii de pretutindeni.pdf
Art_1_Repartizare pe domenii.pdf
Art_2_Modificare comisie Socio.pdf
Art_3_Rectificare nume si titulatura Medicina.pdf
Art_4_Corectie nume membri comisie Conf. 12 Medicina.pdf
MOf_Rectificare_Comisii_Medicina.pdf
Gestiunea proiectelor de cercetare
PO-ULBS-PCDI-301-PC_Proiecte de cercetare.doc
Anexa 1_PO-ULBS-PCDI-301-PC.doc
Anexa 2_PO-ULBS-PCDI-301-PC.doc
Anexa 3_PO-ULBS-PCDI-301-PC.doc
Anexa 4_PO-ULBS-PCDI-301-PC.doc
Anexa 5_PO-ULBS-PCDI-301-PC.doc
IL-ULBS-PCDI-301-PC-01_angajare_salarizare.doc
Anexa 1_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
Anexa 2_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
Anexa 3_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
Anexa 4_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
Anexa 5_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
Anexa 6_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.xls
Anexa 7_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.xls
Anexa 8_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
Anexa 9_IL-ULBS-PCDI-301-PC-01.doc
IL-ULBS-PCDI-301-PC-02_achizitii.doc
Anexa 1_IL-ULBS-PCDI-301-PC-02.doc
Anexa 2_IL-ULBS-PCDI-301-PC-02.doc
IL-ULBS-PCDI-301-PC-03_deplasari.doc
Anexa 1_IL-ULBS-PCDI-301-PC-03.doc
Anexa 2_IL-ULBS-PCDI-301-PC-03.doc
IL-ULBS-PCDI-301-PC-04_regie.doc
Direcția de Comunicatii si Marketing
Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Comunicații și Marketing
Regulamentul de utilizare a Resurselor Infrastructurii de Comunicații de date
Procedură operațională de acordare suport tehnic
Procedură operațională de publicare a conținutului web pe domeniul ulbsibiu.ro
Procedură operațională de gestionare și utilizare a contului MyAccount
Procedură operațională de gestionare și utilizare a cardului MyCard
Anexă Angajamentul de respectare a politicilor și procedurilor de securitate
Anexă Cerere alocare SSID
Anexă Cerere MyAccount entități
Anexă Formular predare-primire computer
Anexă Formular predare-primire software
Anexa Responsabili continut Web
Studii Universitare de Doctorat
Regulament final Doctorate - iulie2017
Raportul privind evaluarea activităţilor de cercetare pe anul 2016
Raport SIEPAS 2016
Facultatea de Drept
Facultatea de Inginerie
Facultatea de Litere si Arte
Facultatea de SAIAPM
Facultatea de Stiinte Economice
Facultatea de Stiinte Socio-umane
Facultatea de Stiinte
Facultatea de Teologie
Facultatea de Medicina

Raport_cercetare_ULBS_2016
Tarife cazare 2017-2018
HCA nr. 22 din 17.07.2017 ::Nou
Clasament final gradatii de merit ::Nou
Clasament gradatii facultati ::Nou
Tarife cazare servire masa alte spatii 2017-2018 ::Nou

Punctul de vedere al Comisiilor permanente ale Senatului

EXTRAS_Proces verbal_Comisia Administrativa
Tabel comparativ_PROCEDURA OPERATIONALA - DE ACORDARE SUPORT TEHNIC ::Nou
EXTRAS_proces verbal_Comisia de CERCETARE ::Nou
Tabel comparativ - ROF_Studii universitare de doctorat ::Nou
Tabel comparativ -PROCEDURA OPERATIONALA - GESTIONAREA PROIECTELOR DE CERCETARE ::Nou
Tabel comparativ -INSTRUCTIUNI DE LUCRU - STABILIREA REGIEI IN CADRUL PROIECTELOR DE CERCETARE ::Nou

Punctul de vedere al consilierului juridic

Punct de vedere Regulament ::Nou
Punct de vedere cercetare ::Nou

Hotărâri ale Senatului

HOTARAREA nr 2130 din 25.05.2017
HOTARAREA nr 1776 din 27.04.2017
HOTARAREA nr 1411 din 30.03.2017
HOTARAREA nr. 770 din 23.02.2017
HOTARAREA nr. 365 din 26.01.2017
HOTARAREA nr. 4918 din 24.11.2016
HOTARAREA_nr 4451 din 27.10.2016
HOTARAREA nr.3942 din 29.09.2016
HOTĂRÂREA nr. 3241 din 28.07.2016
HOTĂRÂREA nr. 2279 din 26.05.2016
HOTĂRÂREA nr. 1933 din 28.04.2016
HOTĂRÂREA nr. 1506 din 31.03.2016
Erată la HOTĂRÂREA nr. 1506 din 31.03.2016
Erată 2 la HOTĂRÂREA nr. 1506 din 31.03.2016
HOTĂRÂREA nr. 1004 din 29.02.2016
HOTĂRÂREA nr. 697 din 05.02.2016

Anexe la Hotărârile Senatului

Carta ULBS
Organigrama ULBS

Ședința ordinară din 25.05.2017

Repartizarea locurilor finantate de la buget pentru anul universitar 2017-2018 pentru nivelurile de studii de licenta si master invatamant cu frecventa
Componenta nominala a Comisiilor de concurs pentru posturile didactice vacante scoase la concurs in semestrul II al anului universitar 2016-2017
Componenta nominala a Comisiilor pentru examenele de absolvire de licenta diploma de selectie si de disertatie pentru sesiunile 15.06-15.07.2017 si 20.02-20.03.2018
Referatul si Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea postului de Director al Departamentului IDIFR
Metodologia de desfasurare a competitiei interne pentru granturi de cercetare stiintifica in anul 2017
Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2017-2018
Tarifele de cazare in caminele studentesti pe perioada verii 2016

Ședința ordinară din 27.04.2017

PO-Recunoasterea_diplome_si_titluri_doctor

Ședința ordinară din 30.03.2017

Regulamentul concursului de admitere la programele de studii ale ULBS pentru anul universitar 2017-2018
Comisia_Centrala_de_Admitere_2017-2018
Taxe_scolarizare_si_administrative_2017-2018
Buget_venituri_si_cheltuieli_2017
PO - Implementarea si monitorizarea proiectelor din fonduri structurale europene
PO-Derularea achizitiilor publice in ULBS PO-ULBS-DIPA-201
IL-Atribuirea contractelor de achizitie publica prin achizitie directa IL-ULBS-DIPA-201
IL-Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura licitatia deschisa IL-ULBS-DIPA-203
IL-Atribuirea contractelor de achizitie publica prin procedura simplificata IL-ULBS-DIPA-202
Lista Editurilor de prestigiu la nivel international recunoscute de ULBS
PO-Organizarea si desfasurarea procesului de obtinere a atestatului de abilitare in cadrul ULBS
PO-Recunoasterea automata de catre ULBS a calitatii de conducator de doctorat obtinuta in institutii de invatamant universitar acreditate din strainatate
Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenelor de absolvire de licenta disertatie (Modificări și completări)
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare pe durata nedeterminata si determinata in ULBS (Modificări și completări)
Normele tranzitorii pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017_burse_si_alte_forme_de_sprijin_material
PO-Monitorizarea insertiei absolventilor ULBS pe piata muncii
Comisii de admitere pe facultati_2017-2018
Raportul Rectorului privind starea ULBS in anul 2016
Plan Operational 2017-2018
...

Ședința ordinară din 23.02.2017

PO_evaluarea_anuala_performanate_personal_didactic_auxiliar_si_nedidactic
Rezultate_concursuri_posturi_didactice_perioada_determinata
Rezultate_concursuri_posturi_didactice_durata_nedeterminata
Proiectul de BVC pentru anul 2017
Executia BVC la 31.12.2016

Ședința ordinară din 26.01.2017

REGULAMENT_privind_cazarea_in_caminele_studentesti
PO_ Propunere de proiecte privind accesarea finanțărilor din fonduri structurale europene

Ședința ordinară din 24.11.2016

Comisii_concurs_posturi didactice pe perioada determinata_SemI_AnUniv.2016-2017
Comisii_concurs_posturi didactice pe perioada nedeterminata_SemI_AnUniv.2016-2017
REGULAMENT_titluri_onorifice_si_medalii_ULBS
PO_Multiplicarea_si_tipariarea_publicatiilor_la_Editura_ULBS
Organigrama_DIDIFR
Calendarul_sedintelor_comisiilor_Senatului_2016-2017
SIEPAS-2016

Ședința ordinară din 27.10.2016

Metodologia_concurs_ocupare_posturi_didactice_si_de_cercetare Modificată și completată în ședința ordinară din 30.03.2017
Posturi_didactice_scoase_la_concurs_perioada_nedeterminata_an_2016-2017
Posturi_scoase_la_concurs_perioada_determinata_an_2016-2017
Metodologie_concurs_director_CSUD_IOSUD_ULBS
Regulament_burse_si_sprijin_material_studenti Completat cu Normele tranzitorii aprobate în ședința ordinară din 30.03.2017
Regulament_Centrul_Consiliere_Orientare_Cariera
Plan_de_invatamant_studii_doctorale

Ședința ordinară din 29.09.2016

Calendar_sedinte_ordinare_2016-2017
Regulament_mobilitati_Erasmus+
PO_Erasmus_1
PO_Erasmus_2
PO_Erasmus_3
PO_Erasmus_4

Ședința ordinară din 28.07.2016

Modificări Organigrama
ROF-cadru_CF
Regulament cazare Abrogat în ședința ordinară din 26.01.2017
Metodologie titlu profesor emerit (Modificări și completări)
Tarife cazare servire masa 2016-2017
PO_Evaluare_sustinere_teze_doctorat.pdf

Ședința ordinară din 26.05.2016

PO Fișă de lichidare absolvenți
Repatizare cifră școlarizare admitere 2016 (licență și master).pdf
BVC Facultăți 2016.pdf
Comisii admitere doctorat 2016.pdf
Modificări Comisii concurs posturi didactice sem.II 2015-2016.pdf
Comisii concurs posturi didactice sem.II 2015-2016.pdf
Metodologie competiție internă granturi 2016.pdf
ROF_Editura si Libraria ULBS.pdf

Ședința ordinară din 28.04.2016

Contract de management 2016-2020
Taxe școlarizare administrative 2016-2017
Metodologia Menținere profesor titular după 65 ani
Regulament desfășurare Program Voluntar ULBS
Rezultatele concursului Gradații de merit 2016-2020
Structura anului universitar 2016-2017
Regulament prevenire și combatere efecte tutun
Plan Operațional 2016-2017

Ședința ordinară din 31.03.2016

Regulament de organizare și funcționare a Senatului ULBS
Calendarul ședințelor ordinare de Senat 2016
Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în ULBS Abrogată în ședința ordinară din 27.10.2016

Rapoarte

Raportul privind cuantumul si modul de cheltuire a regiei din granturile de cercetare in anul 2016
Raportul Comisiei de Etica Universitara 2015-2016
Raport_rezultate_cercetare_2015_SIEPAS_principii_viitor
Raport_autoevaluare_IOSUD
Raportul activitatii CDI 2015
Raport evaluare performante profesionale 2015
Raport cuantum plata diferente salariale
Raport regie granturi 2015

Prezența

Prezenta lucrari Comisii 2016
Prezenta sedinte plen Senat 2016
Prezenta sedinte festive 2016

Alegeri la ULBS 2015-2016

Regulament Desemnare Prorectori ULBS
Regulamentul Concurs public Decani facultăți ULBS
Regulamentul Desemnare Prodecani facultăți ULBS
Regulamentul de alegere a Rectorului ULBS
Regulamentul de alegere a Președintelui Senatului ULBS
Regulamentul de alegere a Membrilor Senatului ULBS
Propunerea de interpretarea Art. 17 din REGULAMENTUL de alegeri la nivelul departamentelor Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
ADENDUM la Metodologia de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modului de desemnare a rectorului universității
ADENDUM la CALENDARUL alegerilor din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în anul universitar 2015-2016
Regulament alegeri studenți în structurile de conducere ale ULBS
Regulament alegeri reprezentanți cadre didactice în CF
Calendarul alegerilor 2015-2016 la ULBS
Regulament de alegeri la nivelul departamentelor ULBS
Procedura desfășurării alegerilor directori departament și membrii CD la ULBS
Tabelul cuprinzând numărul de locuri cadre didactice titulare și studenți reprezentanți în CF și Senat
Calendarul alegerilor 2015-2016 - Reprezentanți Studenți

Arhivă - Știri și Evenimente

Universitate


Dată arhivă

Documente recente

Arhivă 2015
Arhivă 2014
Arhivă 2013
Arhivă 2012
Arhivă 2011
Arhivă 2010
Arhivă 2009
Arhivă 2008
Arhivă 2007
Arhivă 2006
Arhivă 2005
Arhivă 2004

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2017 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare