RO | EN MyAccount
Search

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Departamentul de Orientare în Carieră

DIRECTOR
Conf. univ. dr. Blanca Grama
Atribuţii delegate:
- director departament
 
Tel/Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: dep.docs@ulbsibiu.ro
Web: http://docs.ulbsibiu.ro

n cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu funcţionează Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor. Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu prin “Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor” devine una din sursele de recrutare a forţei de muncă pentru zona locală oferind firmelor potenţialul academic necesar.

Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor oferă programe de dezvoltare a carierei care vizează optimizarea permanentă a abilităţilor personale şi profesionale a studenţilor, precum şi soluţionarea unor situaţii problematice legate de carieră.

Misiunea Departamentului de Orientare în Carieră a Studenţilor este de informare, documentare, mediere, consiliere psihologică şi consiliere în carieră, Totodată departamentul asigură studentului informarea cât mai bogată privind locurile de muncă vacante şi condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestora; informarea asupra programelor demarate la nivel local şi care oferă o perspectivă de oferte de locuri de muncă; informarea asupra cerinţelor legale privitoare la muncă, la drepturile şi obligaţiile angajatului şi angajatorului; evaluare psihoaptitudinală necesară pentru stabilirea compatibilităţii cu postul, precum şi elaborarea de rapoarte de îndrumare a carierei; activarea şi extinderea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu departamente similare din ţară şi străinătate; evaluarea măsurii în care absolvenţii universităţii lucrează în domeniul în care s-au pregătit şi calculul unor indicatori de calitate.Alte informaţii

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 22.40.94
Fax: +40-(269) 22.40.94
E-mail: dep.docs@ulbsibiu.ro
Web: http://docs.ulbsibiu.ro

Webmail | Mail Lists | Groups | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Internal Network

Contact Info | Sitemap | Support

LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 ULBS Communication