. . .

Data susținere proiecte ULBS SMART - etapa CUniversitatea „Lucian Blaga” din Sibiu invită studenții premiați în cadrul Programului ULBS SMART – etapa B, să se pregătească pentru susținerea proiectelor ce vor fi înscrise în etapa C, în data de 6 decembrie 2019, ora 16:00.

Locația și informațile organizatorice vor fi comunicate pe email și pe site-ul ULBS, după aprobarea componenței comisiei de jurizare.

Depunerea proiectelor pentru etapa C, începe în 2 decembrie 2019 și se va face la Serviciul Cercetare Dezvoltare, în urma înregistrării lor la Registratura ULBS, din clădirea Rectoratului, Bd.-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu.

 


/

Detalii

Categorii:

Antreprenoriat Cercetare Ceremonie Competitie Inovare Prezentare Proiect Tehnologie

Domenii:

General Informatica Inginerie

Dată de început:

02/12/2019

Dată de încheiere:

06/11/2019

Persoană contact:

Raluca Bârsan (Serviciul CD)

Email contact:

raluca.roca@ulbsibiu.ro

Link1:

http://cercetare.ulbsibiu.ro/doc_DCS/proceduri/SMART/Regulament_burse.pdf

Link2:

http://cercetare.ulbsibiu.ro/network/index.php/app/vizualizare/

Link3:

http://cercetare.ulbsibiu.ro/cursuri.html


Linkuri rapide

Responsabil relații publice

Teodor Boantă teodor.boanta@ulbsibiu.ro Tel. 0269 216669 int. 143