RO | EN MyAccount
Caută

Admitere 2018

Informațiile pot suferi modificări ca urmare a unor prevederi legislative viitoare. Vă rugăm consultați regulat site-ul.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se bucură de o reputaţie crescută, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Informații generale

Certificarea calității învățământului și cercetării la ULBS
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este acreditată instituțional de Asociația Română pentru Asigurarea Calității în Învâțământul Superior (ARACIS), cu calificativul "grad de încredere ridicat" (2009, 2014).

Regulament de admitere

Echivalarea studiilor efectuate în străinătate

ORDIN MEN NR. 3.062/16.01.2018 modificarea art.13 din ORDIN MECS NR. 6.102/15.12.2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018

ORDIN MECS NR. 6.102/15.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2017 - 2018

Calendar de admitere

Materiale promoționale

Documentele necesare la înscrierea candidaţilor

Informaţii pentru studii universitare de licență şi master

Facultăţi - Oferte educaționale și condiții de admitere
Alegeți facultatea care vă interesează şi veți găsi informaţii privind oferta educațională și desfăşurarea concursului de admitere.

Information for International Prospective Students

Internaţional - International
For foreign prospective students or Exchange students

Informaţii pentru studii doctorale, postdoctorale și postuniversitare

Studii doctorale și postdoctorale
Doctoratul și studiile postdoctorale sunt forme elevate de pregătire profesională oferite de învăţământului superior, care se bazeză pe cercetarea ştiinţifică de valoare în domenii precum: ştiinţe umaniste, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe medicale, ştiinţe inginereşti şi teologie.

Studii postuniversitare
Programe de formare și dezvoltare profesională continuă

Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă

Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii

Informații despre înscrieri şi rezultate

Situaţia înscrierilor pe facultăţi

Rezultate (Informațiile sunt valabile și actualizate pentru fiecare sesiune a concursului de admitere)
Aici puteţi găsi listele cu rezultatele concursului de admitere la toate programele de studii organizate de facultăţile universității, doar pentru ultima sesiune a concursului de admitere.

Conform Hotărârii Senatului Universității, grupa minima este de 25 de studenți la programele de licență și de 20 de studenți la programele de master. În cazul în care nu se poate forma o grupă, studențtii înscriși la grupa anulată pot opta, în limita locurilor disponibile, la alt program.Alte informaţii

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare