Admitere

Informațiile pot suferi modificări ca urmare a unor prevederi legislative viitoare. Vă rugăm consultați regulat site-ul.

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu se bucură de o reputaţie crescută, atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Informații generale

Certificarea calității învățământului și cercetării la ULBS
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este acreditată instituțional de Asociația Română pentru Asigurarea Calității în Învâțământul Superior (ARACIS), cu calificativul "grad de încredere ridicat" (2009, 2014).

Regulament de admitere