RO | EN MyAccount
Caută

Admitere

Facultatea de Teologie
Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială.

Facultatea de Drept
Drept, Administraţie publică, Poliţie comunitară.

Facultatea de Litere şi Arte
Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării, Teatru.

Facultatea de Științe Socio-Umane
Relații internaționale, Științe politice, Studii de Securitate, Istorie, Patrimoniu, Teologie Protestantă, Jurnalism, Relații publice, Sociologie, Psihologie.

Facultatea de Inginerie
Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Mine, petrol şi gaze, Inginerie şi management, Calculatoare şi tehnologia informaţiilor, Inginerie electrică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor.

Facultatea de Ştiinţe
Matematică, Informatică, Fizică, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Educație fizică şi sport.

Facultatea de Medicină
Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală, Tehnică dentară, Asistenţă dentară.

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie si management, Agricultură, Horticultură, Ingineria mediului.

Facultatea de Ştiinţe Economice
Finante-banci, Marketing, Management, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.

Locuri cu destinație specială
Locuri destinate cetățenilor cu etnie rromă, românilor de pretutindeni și cetățenilor din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România.

Conform Hotărârii Senatului universității, grupa minimă este de 25 de studenți la programele de licență și de 20 de studenți la programele de master. În cazul în care nu se poate forma o grupă, studenții înscriși la grupa anulată pot opta, în limita locurilor disponibile, la alt program.Alte informaţii

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare