RO | EN MyAccount
Caută

Admitere

Situată în oraşul istoric Sibiu, Universitatea "Lucian Blaga" se bucură datorită liderilor şi personalului didactic de o reputaţie crescândă atât pe plan naţional cât şi internaţional.

Informații și materiale de prezentare

Certificarea calității învățământului și cercetării la ULBS
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu a primit din partea ARACIS certificatul în urma evaluării instituționale, cu calificativul "grad de încredere ridicat".

Pliante, broșuri, afișe, filme de prezentare
Câteva dintre materialele de prezentare utilizate în anul în curs, în cadrul diferitelor campanii și evenimente organizate de ULBS.

Informaţii pentru studii universitare şi master

Facultăţi
Alege facultatea care te interesează şi vei găsi informaţii despre perioada desfăşurării concursului, specializările oferite de facultatea respectivă, bibliografie şi tematică.

Internaţional
Admiterea studenţilor străini la universitate.

Documente
Metodologie, regulamente şi alte documente cu privire la desfăşurarea concursului de admitere.

Informaţii pentru studii postuniversitare si studii la distanţă

Studii Doctorale
Doctoratul este forma cea mai înaltă de organizare a învăţământului superior, bazându-se pe cercetarea ştiinţifică de valoare în domenii precum: ştiinţe umaniste, ştiinţe economice, ştiinţe juridice, ştiinţe medicale, ştiinţe inginereşti şi teologie.

Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii.

Infomatii despre înscrieri, repartizare şi rezultate

Înscrişi, Rezultate
Aici puteţi găsi listele cu înscrierile pe zile, repartizarea pe săli precum şi cu rezultatele admiterii la facultăţile unde s-au terminat concursurile.Alte informaţii

Arhiva Admitere 2010

Cazare în ULBS

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare