RO | EN MyAccount
Caută

Specializări

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Perioada de înscriere - Sibiu şi Centre tutoriale: 16 August - 01 Octombrie 2009
Taxă înscriere:
100 RON

Facultatea
Domeniu / Specializare
Număr locuri propuse Selecţie (probe de concurs) Taxă şcolarizare / An
Ştiinţe (3 ani) Matematică / Matematică Informatică - 100 locuri cu taxă

- 20% - medie bacalaureat
- 80% - media de liceu Matematică sau Informatică

- 1650 RON
Matematică / Informatică aplicată - 100 locuri cu taxă
Ştiinţe Economice (3 ani) Cibernetică, statisitcă şi informatică economică / Informatică economică - 100 locuri cu taxă - 50% - medie bacalaureat
- 50% - media anilor de liceu
- 1950 RON
Administrarea afacerilor / Economia comerţului, turismului şi serviciilor - 300 locuri cu taxă
Management / Management - 300 locuri cu taxă
Contabilitate / Contabilitate şi informatică de gestiune - 300 locuri cu taxă
Finanţe / Finanţe şi Bănci - 300 locuri cu taxă
Jurnalistică (3 ani) Ştiinţe ale comunicării / Jurnalism - 160 locuri cu taxă - 50% - medie bacalaureat
- 50% - media anilor de liceu
- 1700 RON
Ştiinţe ale comunicării / Comunicare şi relaţii publice
Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului (4 ani) Agricultură / Montanologie - 75 locuri cu taxă - 20% - medie bacalaureat
- 80% - media anilor de liceu
- 1700 RON
Ingineria produselor alimentare / Ingineria produselor alimentare - 100 locuri cu taxă - 2700 RON
Istorie şi Patrimoniu (3 ani) Istorie / Istorie - 70 locuri cu taxă - 20% - medie bacalaureat
- 40% - media istorie liceu
- 40% - media anilor de liceu
- 1350 RON
Drept Drept / Drept (4 ani) - 1300 locuri cu taxă - 50% - medie bacalaureat
- 25% - media istorie liceu
- 25% - media română liceu
- 1800 RON
Ştiinţe administrative / Administraţie publică (3 ani) - 500 locuri cu taxă
Litere şi Arte (3 ani) Limbi Şi literaturi / Limba Şi literatura română - Limba şi literatura engleză - 80 locuri cu taxă - 25% - medie bacalaureat
- 75% - medie română liceu + medie engleză sau franceză sau germană
Obs. Pot fi considerate certificate internaţionale recunoscute pentru engleza, franceză sau germană
- 1600 RON
Limbi Şi literaturi / Limba Şi literatura română - Limba şi literatura franceză
Limbi Şi literaturi / Limba Şi literatura română - Limba şi literatura germană
Inginerie (4 ani) Inginerie şi management / Inginerie economică în domeniul mecanic - 100 locuri cu taxă - 50% - medie bacalaureat
- 50% - media anilor de studiu din liceu
- Adeverinţă de încadrare în muncă
- 1800 RON
Inginerie electrică / Electromecanică (IFR) - 60 locuri cu taxă
Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene Ştiinţe Politice / Ştiinţe Politice - 200 locuri cu taxă - 50% - medie bacalaureat
- 50% - medie de liceu Istorie şi Română
- 1600 RON

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Perioada de înscriere - Sibiu şi Centre tutoriale: 16 August - 1 Octombrie 2009
Taxă înscriere:
100 RON

Facultatea
Program de studii universitare de master
Durata studiilor Selecţie (probe de concurs) Taxă şcolarizare / An
Ştiinţe Economice (absolvenţi licenţă 3 ani - Bologna) Administrarea afacerilor / Administrarea afacerilor în turism şi servicii (acreditat)

- 4 semestre

- Admiterea se face prin concurs de dosare, pe baza mediei calculate conform metodologiei de admitere aferente domeniului de licenţă - 2400 RON
Administrarea afacerilor / Strategii Şi politici de management şi marketing ale firmei (acreditat) - 4 semestre
Finanţe / Burse şi asigurări (acreditat) - 4 semestre
Finanţe / Finanţe (acreditat) - 4 semestre
Finanţe / Bănci (acreditat) - 4 semestre
Ştiinţe Economice (absolvenţi licenţă 4/5 ani - postuniversitare) Administrarea afacerilor / Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei - 3 semestre - 2400 RON
Finanţe / Managementul financiar al organizaţiei - 3 semestre
Drept (absolvenţi licenţă Bologna) Drept / Instituţii de drept privat român (acreditat) - 2 semestre - 1800 RON
Drept / Drept european (acreditat) - 2 semestre
Drept / Ştiinţe penale (acreditat) - 2 semestre
Drept / Drept judiciar privat (acreditat) - 2 semestre
Drept (absolvenţi licenţă 3 ani - Bologna) Ştiinţe administrative / Administraţie Publică Europeană - 4 semestre
Ştiinţe administrative / Managementul Poliţiei Locale - 4 semestre
Drept (absolvenţi licenţă 4/5 ani - postuniversitare) Drept / Instituţii de drept privat român (acreditat) - 2 semestre - 1800 RON
Drept / Drept european (acreditat) - 2 semestre
Drept / Ştiinţe penale (acreditat) - 2 semestre
Drept / Drept judiciar privat (acreditat) - 2 semestre
Ştiinţe administrative / Administraţie Publică Europeană (acreditat) - 2 semestre
Ştiinţe administrative / Managementul Poliţiei şi Instituţii Comunitare (acreditat) - 2 semestre
Inginerie (absolvenţi licenţă 5/6 ani - postuniversitare) Inginerie industrială / Managementul calităţii - 3 semestre - 2000 RON

 

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 04.09.2009 9:29Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare