RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Acte necesare pentru înscriere - Studii de licență

 1. Cerere de înscriere tip;
 2. Diploma de bacalaureat în original (copie legalizată pentru studenţi ai altor facultăţi care doresc să urmeze o a doua specializare şi adeverinţă de la prima facultate cu menţiunea că originalul se află la dosar) sau adeverinţă pentru absolvenţii promoţiei 2009;
 3. Foaie matricolă copie legalizată;
 4. Diplomă de absolvire facultate în original (pentru programele de master);
 5. Certificat de naştere - copie legalizată;
 6. Certificat de căsătorie pentru candidatele căsătorite - copie;
 7. Copie B.I./C.I. (CNP);
 8. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 9. Trei fotografii color tip legitimaţie 3/4;
 10. Un dosar plic;
 11. plicuri format A5 timbrate şi autoadresate (15 buc);
 12. Facultatea de Inginerie - Adeverinţă de încadrare în muncă;
 13. În taxa de şcolarizare se includ: costul materialelor didactice, în volumul şi structura specifică IDIFR; costuri de utilizare a unor echipamente specifice necesare desfăşurării procesului de pregătire; costul serviciilor educaţionale; costul de utilizare a unor servicii educaţionale oferite de terţi şi care fac parte integrantă din procesul de instruire; costuri pentru asigurarea întâlnirilor periodice faţă în faţă şi a verificărilor pe parcurs, ca parte integrantă a procesului de instruire; costuri pentru asigurarea accesului prin mijloace IT la baza materială de care dispune instituţia şi partenerii acesteia; costuri de examinare (2 examinări la aceeaşi disciplină); cheltuieli de dezvoltare.

Acte necesare pentru înscriere - Studii de master

 1. Un dosar plic;
 2. Cerere de înscriere tip;
 3. Copie B.I./C.I.;
 4. Diplomă de bacalaureat - original sau copie legalizată;
 5. Diplomă de licenţă în original sau adeverinţă pentru absolvenţii 2009
 6. Foaia matricolă - copie legalizată;
 7. Trei fotografii tip buletin;
 8. Certificat de naştere - copie legalizată;
 9. Certificat de căsătorie (pentru candidatele căsătorite) - copie;
 10. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie;
 11. Zece plicuri (A5) timbrate (2lei) şi autoadresate (inclusiv codul poştal al adresei domiciliului);
 12. Taxa de înscriere la admitere: 100 lei.


Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare