RO | EN MyAccount
Caută

Admitere

Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna"
Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială.

Facultatea de Drept "Simion Bărnuţiu"
Drept, Administraţie publică, Poliţie comunitară.

Facultatea de Litere şi Arte
Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării, Teatru.

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu "Nicolae Lupu"
Istorie, Conservare şi restaurare, Design vestimentar.

Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"
Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Mine, petrol şi gaze, Inginerie şi management, Calculatoare şi tehnologia informaţiilor, Inginerie electrică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor.

Facultatea de Ştiinţe
Matematică, Informatică, Fizică, Sociologie, Psihologie, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Cultură fizică şi sport, Statistică. cibernetică şi informatică economică.

Facultatea de Medicină "Victor Papilian"
Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală, Tehnică dentară, Asistenţă dentară.

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie si management, Agricultură, Horticultură, Ingineria mediului.

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Jurnalistică
Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice, Filosofie.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi Studii Europene.

Departamentul de Teologie Protestanta
Teologie protestanta.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.Alte informaţii

Arhiva Admitere 2010

Cazare în ULBS

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare