RO | EN MyAccount
Caută

Sesiune Septembrie 2009

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 4 ani

Perioadă de înscriere: 7-16 septembrie 2009
Rezultate: 18 septembrie 2009
Confirmare loc: 19-25 septembrie 2009
Taxă înscriere: 100 RON

Domeniul Specializarea   Selecție (concurs de dosare) Număr locuri propuse Taxă școlarizare / An
Inginerie industrială1 Tehnologia construcţiilor de maşini   - 50% media de la bacalaureat
- 50% media anilor de liceu
- 85 locuri cu taxă - 1800 RON
Maşini şi sisteme de producţie
Design industrial
Inginerie industrială2 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor - 32 locuri fără taxă
- 49 locuri cu taxă
Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
Tehnologia şi designul produselor textile
Inginerie Mecanică Utilaje pentru textile şi pielarie - nu sunt locuri
Mecanică fină şi nanotehnologii
Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor - 1 loc cu taxă
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic - 22 locuri cu taxă
- 80 locuri cu taxă ID
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare  

- 50% media de la bacalaureat
- 50% nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică

- 27 locuri cu taxă
Tehnologia informaţiei
Inginerie electrică Electromecanică - 19 locuri cu taxă
- 50 locuri cu taxă FR
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie   - 50% media de la bacalaureat
- 50% media anilor de liceu
- 21 locuri cu taxă
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului - 2 locuri cu taxă
Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială - 22 locuri cu taxă
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia  

- 50% - media de la bacalaureat
- 50% nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică

- 18 locuri cu taxă
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată - 6 locuri cu taxă
Mecatronică și Roboți Mecatronică   - 50% media de la bacalaureat
- 50% media anilor de liceu
- 13 locuri cu taxă

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ȘI STUDII APROFUNDATE
Perioadă de înscriere: 7 - 16 septembrie 2009
Rezultate: 18 septembrie 2009
Confirmare loc: 19-25 septembrie 2009
Taxă înscriere: 100 RON

Domeniul Specializarea   Selecție (concurs de dosare) Număr locuri propuse Taxă școlarizare / An
Inginerie și Management Managementul proiectelor  

- 50% media anilor de studiu
- 50% media obţinută la examenul de diplomă (licenţă)

- 6 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
- 2000 RON
Ingineria industrială Management industrial - 6 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Proiectarea şi fabricaţia asistată de calculator - 5 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Managementul fabricaţiei - 5 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Managementul calităţii - 7 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Tehnici CAD/CAM/CAE în sisteme de producţie - 5 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Optimizarea proceselor tehnologice pentru tehnologii textile - 5 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Mine, Petrol și Gaze Valorificarea gazelor naturale - 6 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Calculatoare și Tehnologia Informatiei Sisteme de procesare paralele şi distribuite (Studii aprofundate) - 6 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor - 6 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Inginerie Electrica Inginerie electrică asistată de calculator - 5 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER TIP BOLOGNA
Perioadă de înscriere: 7 - 16 septembrie 2009
Rezultate: 18 septembrie 2009
Confirmare loc: 19-25 septembrie 2009
Taxă înscriere: 100 RON

Domeniul Specializarea Tipul programului Selecție (concurs de dosare) Număr locuri propuse Taxă școlarizare / An
Inginerie și Management Managementul afacerilor industriale Complementar - 50% media anilor de studiu
- 50% media obţinută la examenul de diplomă (licenţă)
- 18 locuri fără taxă
- 10 locuri cu taxă
- 2000 RON
Managementul proiectelor europene - 18 locuri fără taxă
- 10 locuri cu taxă
Managementul calității - 20 locuri cu taxă
Managementul sistemelor integrate - 20 locuri cu taxă
Mine, petrol şi gaze Ingineria și managementul gazelor naturale Aprofundare - 20 locuri cu taxă
Ingineria industrială Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică Aprofundare - 22 locuri fără taxă
- 5 locuri cu taxă
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC - 21 locuri fără taxă
- 5 locuri cu taxă
Logistică industrială Complementar - 22 locuri fără taxă
- 5 locuri cu taxă
Fabrica digitală Cercetare - 21 locuri fără taxă
- 3 locuri cu taxă
Metode și tehnici avansate de proiectare a produselor Aprofundare - 20 locuri cu taxă
Optimizarea tehnologiilor textile - 20 locuri cu taxă
Calculatoare și Tehnologia Informatiei Embeded systems (Sisteme încorporate) - în limba engleză Aprofundare - 27 locuri fără taxă
- 5 locuri cu taxă
Advanced Computing Systems (Sisteme avansate de calcul) - în limba engleză Cercetare - 27 locuri fără taxă
- 3 locuri cu taxă
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale Complementar - 28 locuri fără taxă
- 4 locuri cu taxă
Inginerie Electrica Dezvoltarea aplicațiilor în inginerie electrică Aprofundare - 20 locuri cu taxă
 
 

Adobe Reader Precizări importante

Sesiune Iulie 2009

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 4 ani

Perioadă de înscriere: 15 - 24 iulie 2009
Rezultate: 27 iulie 2009
Confirmare loc: 28 iulie 2009 - 7 august 2009
Taxă înscriere:
100 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Număr locuri propuse Taxă școlarizare / An
Inginerie industrială1 Tehnologia construcţiilor de maşini - 50% media de la bacalaureat
- 50% media anilor de liceu
- 84 locuri fără taxă
- 100 locuri cu taxă
- 1800 RON
Maşini şi sisteme de producţie
Design industrial
Inginerie industrială2 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor - 52 locuri fără taxă
- 50 locuri cu taxă
Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori
Tehnologia şi designul produselor textile
Inginerie Mecanică Utilaje pentru textile şi pielarie - 15 locuri cu taxă
Mecanică fină şi nanotehnologii
Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor - 31 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic - 41 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
- 100 locuri cu taxă ID
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare

- 50% media de la bacalaureat
- 50% nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică

- 55 locuri fără taxă
- 80 locuri cu taxă
Tehnologia informaţiei
Inginerie electrică Electromecanică - 25 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă
- 60 locuri cu taxă FR
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie - 50% media de la bacalaureat
- 50% media anilor de liceu
- 23 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului - 23 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială - 20 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia

- 50% - media de la bacalaureat
- 50% nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică

- 23 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată - 22 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Mecatronică și Roboți Mecatronică - 50% media de la bacalaureat
- 50% media anilor de liceu
- 21 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 07.09.2009 12:03Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare