RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în Facultatea de Inginerie

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Acte necesare pentru înscrierea la studii de licență

 1. cerere tip de înscriere, completată corect, cu precizarea domeniilor aferente în ordinea preferinţelor (la înscriere);
 2. foaia matricolă;
 3. diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat (pentru cei care s-au înscris la altă facultate);
 4. certificatul de naştere, în copie legalizată;
 5. adeverinţă medicală tip;
 6. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate;
 7. 1 dosar plic;
 8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist cu drept de înscriere la concursul de admitere, respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată – pentru cei care se înscriu ca să urmeze o altă facultate;
 9. adeverinţă sau copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate, autentificată de secretariatul facultăţii la care s-a înscris prima dată (dacă este cazul);
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Acte necesare pentru înscrierea la studii de master / studii aprofundate

 1. cerere tip de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat;
 3. diplomă de licenţă/absolvire + foaie matricolă (pentru promoţia 2009, adeverinţă), ambele în original;
 4. certificat de naştere, în copie şi original pentru legalizare la comisie;
 5. 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate
 6. chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Adobe Reader Precizări importanteAlte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare