RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în Facultatea de Jurnalistică

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Adobe Reader Plan de învăţământ Ştiinţele ale Comunicării – Managementul Relaţiilor Publice

Condiții de admitere la studiile de Master

1. Proba orală eliminatorie (admis/respins):

  • prezentarea CV-ului
  • motivarea alegerii programului de master
  • prezentarea unei teme (titlu) de cercetare în programul de master ales

2. 50% media examenului de licență, 50% media anilor de facultate

Pentru Publicitate și Brand, Comunicare și Publicitate, Jurnalism Tematic, Jurnalism și Relații Publice, proba are loc în data de 23 iuni 2009, orele 10-16.

Pentru Managementul Relațiilor Publice, proba are loc în 24 iulie 2009, orele 10-16.

Înscrierile se fac înainte de susținerea probei.

Afișarea rezultatelor: 27.07.2009
Confirmarea locurilor: 27.07.2009 - 07.08.2009

Acte necesare pentru înscrierea la studiile de Master

1. Diploma de licență sau adeverință de absolvire - pentru promoția 2009;
2. Foaia matricolă - copie legalizată;
3. Certificat de naștere, în copie legalizată;
4. Adeverință medicală tip;
5. Trei fotografii tip buletin de identitate;
6. Cerere tip de înscriere;
7. Chitanța de plată a taxei de înscriere;
8. Dosar plic

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 03.07.2009 13:53

Facultatea de Inginerie "Hermann Oberth"

Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare