RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Acte necesare pentru înscriere:

  1. 1 dosar plic;
  2. cerere tip înscriere;
  3. diploma de bacalaureat în original sau copie legalizatã;
  4. pentru absolventii 2009 adeverinta tip;
  5. foaia matricolã - copie legalizatã;
  6. 3 fotografii tip buletin;
  7. certificat de nastere - copie legalizatã;
  8. adeverinta medicalã tip.

Candidatii care se înscriu la mai multe facultãți vor prezenta copie dupã legitimația de concurs de la prima facultate unde s-au înscris.Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare