RO | EN MyAccount
Caută

Documente

Adobe Reader Medotologia de admitere în ULBS

Acte necesare pentru înscriere - Studii de licență

 1. cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată la notariat. Pentru absolvenţii anului 2009, care nu au intrat în posesia diplomei de bacalaureat este valabilă adeverinţa de absolvire;
 3. foaie matricolă sau adeverinţă în original sau în copie legalizată la notariat, cu media anilor de studii din liceu;
 4. certificat de naştere în copie legalizată;
 5. buletin de identitate - copie
 6. adeverinţă medicală tip;
 7. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 8. diplomă de licenţă sau de absolvire, în original sau în copie legalizată, pentru a doua facultate (candidaţi care posedă o licenţă);
 9. chitanţă de plată a taxei de înscriere (100 lei indiferent de numărul de opţiuni);
 10. dosar plic.

Acte necesare pentru înscriere - Studii de master

 1. cerere tip de înscriere, care se obţine de la secretariatul de înscriere;
 2. diplomă de bacalaureat, în original sau în copie legalizată la notar;
 3. diplomă de licenţă, în original sau în copie legalizată la notar. Pentru absolvenţii anului 2009, care nu au intrat în posesia diplomei de licenţă este valabilă adeverinţa de absolvire;
 4. foaie matricolă sau adeverinţă în original sau în copie legalizată la notariat, cu media anilor de studii din facultate;
 5. certificat de naştere în copie legalizată;
 6. certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul;
 7. adeverinţă medicală tip;
 8. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 9. chitanţă de plată a taxei de înscriere (100 lei indiferent de numărul de opţiuni);
 10. dosar plic.


Alte informaţii

Înscrişi

Repartizare

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare