RO | EN MyAccount
Caută

Admitere

Facultatea de Teologie
Teologie pastorală, Teologie didactică, Teologie socială.

Facultatea de Drept
Drept, Administraţie publică, Poliţie comunitară.

Facultatea de Litere şi Arte
Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării, Teatru.

Facultatea de Istorie şi Patrimoniu
Istorie, Conservare şi restaurare, Design vestimentar.

Facultatea de Inginerie
Inginerie industrială, Inginerie mecanică, Mine, petrol şi gaze, Inginerie şi management, Calculatoare şi tehnologia informaţiilor, Inginerie electrică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor.

Facultatea de Ştiinţe
Matematică, Informatică, Fizică, Sociologie, Asistență socială, Psihologie, Ecologie şi protecţia mediului, Biologie, Cultură fizică şi sport, Științele educației.

Facultatea de Medicină
Medicină, Medicină dentară, Asistenţă medicală, Tehnică dentară, Asistenţă dentară.

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului
Ingineria produselor alimentare, Biotehnologii, Inginerie si management, Agricultură, Horticultură, Ingineria mediului.

Facultatea de Ştiinţe Economice
Afaceri internaționale, Finante-banci, Marketing, Management, Informatică economică, Economie generală, Contabilitate și informatică de gestiune, Economia comerțului, turismului și serviciilor.

Facultatea de Jurnalistică
Jurnalism, Comunicare şi relaţii publice, Filosofie.

Facultatea de Ştiinţe Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
Ştiinţe politice, Relaţii internaţionale şi Studii Europene.

Departamentul de Teologie Protestanta
Teologie protestanta.

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă al Universităţii
Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă.Alte informaţii

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare