RO | EN MyAccount
Caută

Sesiunea Septembrie 2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 4 ani

Perioadă de înscriere: 13 - 19 septembrie 2010
Rezultate: 21 septembrie 2010
Opțiuni pentru locuri: 22 - 26 septembrie 2010
Rezultate finale: 27 septembrie 2010
Taxă înscriere:
100 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Număr locuri Taxă școlarizare / An
Inginerie industrială1 Tehnologia construcţiilor de maşini - Admiterea în învăţământul superior pentru ciclul de studii universitare de licenţă, se face prin concurs pe opţiuni pentru toate domeniile, pe baza mediei dintre: media de la bacalaureat (50%) şi nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică(50%) pentru domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor şi Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, iar pentru restul domeniilor media de la bacalaureat (50%) şi media anilor de liceu (50%), strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri, atât pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat cât şi pentru locurile cu taxă. - 72 locuri cu taxă - Zi: 1900 RON
- ID și FR: 2200 RON
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Inginerie industrială2 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor - 20 locuri fără taxă
- 49 locuri cu taxă
Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor - 58 locuri cu taxă
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic - 45 locuri cu taxă
- 100 locuri cu taxă ID
Inginerie economică industrială - 35 locuri cu taxă
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare - 33 locuri cu taxă
Tehnologia informaţiei
Inginerie electrică Electromecanică - 19 locuri cu taxă
- 60 locuri cu taxă FR
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie - 33 locuri cu taxă
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului - 15 locuri cu taxă
Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială - 25 locuri cu taxă
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia - 19 locuri cu taxă
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată - 12 locuri cu taxă
Mecatronică și Roboți Mecatronică - 24 locuri cu taxă

* 2 locuri fără taxă sunt rezervate pentru cetățeni de etnie rromă

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER BOLOGNA

Perioadă de înscriere: 13 - 19 septembrie 2010
Rezultate: 21 septembrie 2010
Opțiuni pentru locuri: 22 - 23 septembrie 2010
Rezultate finale: 24 septembrie 2010
Taxă înscriere:
100 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Număr locuri Taxă școlarizare / An
Inginerie și management Managementul afacerilor industriale - Admiterea în învăţământul superior pentru master universitar și master postuniversitar, se face prin concurs făcând media ponderată a mediei anilor de studiu (50%) și a mediei obținute la examenul de diplomă (licență) (50%) - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
- Zi: 2100 RON
- ID și FR: 2200 RON
Managementul proiectelor europene - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Managementul calității* - 10 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
- 35 locuri cu taxă ID
Managementul sistemelor integrate - 10 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
- 35 locuri cu taxă ID
Mine, petrol și gaze Ingineria și managementul gazelor naturale* - 14 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Inginerie industrială Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC -
Logistică industrială - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Fabrica digitală - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație* - 30 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Optimizarea tehnologiilor textile* - 10 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Calculatoare și tehnologia informației Embeded systems (Sisteme încorporate) - în limba engleză - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Advanced Computing Systems (Sisteme avansate de calcul) - în limba engleză - 16 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale - 10 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
Inginerie electrică Dezvoltarea aplicațiilor în inginerie electrică* - 14 locuri fără taxă
- 20 locuri cu taxă
* Dosare pregătite pentru ARACIS - 12.07.2010
 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER

Perioadă de înscriere: 12 - 19 septembrie 2010
Rezultate: 21 septembrie 2010
Opțiuni pentru locuri: 22 - 23 septembrie 2010
Rezultate finale: 24 septembrie 2010
Taxă înscriere:
100 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Număr locuri Taxă școlarizare / An
Inginerie și management Managementul proiectelor - Admiterea în învăţământul superior pentru master universitar și master postuniversitar, se face prin concurs făcând media ponderată a mediei anilor de studiu (50%) și a mediei obținute la examenul de diplomă (licență) (50%) - 30 locuri cu taxă - Zi: 2100 RON
- ID și FR: 2200 RON
Managementul sistemelor integrate - 40 locuri cu taxă ID
Inginerie industrială Management industrial - 30 locuri cu taxă
Managementul calității - 30 locuri cu taxă
- 40 locuri cu taxă ID
Tehnici CAD/CAM/CAE în sisteme de producție - 30 locuri cu taxă
Mine, petrol și gaze Valorificarea gazelor naturale - 30 locuri cu taxă
Calculatoare și tehnologia informației Știința și ingineria calculatoarelor - 30 locuri cu taxă

 


Sesiunea Iulie 2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 4 ani

Perioadă de înscriere: 12 - 19 iulie 2010
Rezultate: 21 iulie 2010
Confirmare loc: 22 - 30 iulie 2010
Rezultate finale: 31 iulie 2010
Taxă înscriere:
100 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Număr locuri Taxă școlarizare / An
Inginerie industrială1 Tehnologia construcţiilor de maşini - Admiterea în învăţământul superior pentru ciclul de studii universitare de licenţă, se face prin concurs pe opţiuni pentru toate domeniile, pe baza mediei dintre: media de la bacalaureat (50%) şi nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică(50%) pentru domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor şi Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, iar pentru restul domeniilor media de la bacalaureat (50%) şi media anilor de liceu (50%), strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri, atât pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat cât şi pentru locurile cu taxă. - 80 locuri fără taxă
- 80 locuri cu taxă
- Zi: 1900 RON
- ID și FR: 2200 RON
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Inginerie industrială2 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor - 40 locuri fără taxă
- 50 locuri cu taxă
Inginerie Mecanică Utilaje pentru textile şi pielarie - 30 locuri cu taxă
Mecanică fină şi nanotehnologii
Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor - 31 locuri fără taxă
- 80 locuri cu taxă
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic - 31 locuri fără taxă
- 50 locuri cu taxă
- 100 locuri cu taxă ID
Inginerie economică industrială - 27 locuri fără taxă
- 35 locuri cu taxă
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare - 55 locuri fără taxă
- 80 locuri cu taxă
Tehnologia informaţiei
Inginerie electrică Electromecanică - 25 locuri fără taxă
- 35 locuri cu taxă
- 60 locuri cu taxă FR
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie - 23 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului - 23 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială - 20 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia - 23 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată - 22 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Mecatronică și Roboți Mecatronică - 20 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
* 2 locuri fără taxă sunt rezervate pentru cetățeni de etnie rromă

 

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 18.10.2010 15:11Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare