RO | EN MyAccount
Caută
Admitere :: Documente

Admitere studenţi internaţionali

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 308/12.02.2007, art. 6, alin a., cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Informaţii pentru studenţii EMMA (Information for EMMA Applicants)
Erasmus MundusAlte informaţii

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare