RO | EN MyAccount
Caută

Specializări - Sesiune Septembrie 2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioadă de înscriere: 6 - 14 septembrie 2010 / 6 - 21 septembrie 2010
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2010 / 27 septembrie 2010
Confirmarea locului: 15 - 17 septembrie 2010 / 27-28 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură străină (germană, franceză) sau Limba și literatura română

- 14 locuri cu taxă

- 75% - Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional
-25% - Media examenului de bacalaureat

- 2100 RON
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, germană, franceză) - 20 locuri cu taxă
Limba şi literatura germană – o limbă şi literatură străină (engleză, franceză) sau  Limba şi literatura română - 19 locuri cu taxă
Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură străină (englezeă, germană) sau  Limba şi literatura română - 22 locuri cu taxă

Limbi moderne aplicate

Limbi Moderne Aplicate Engleză - Franceză / Germană - 17 locuri cu taxă

-75% - Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional
-25% - Media examenului de bacalaureat

Limbi Moderne Aplicate Franceză - Engleză / Germană - 20 locuri cu taxă
Limbi Moderne Aplicate Germană - Engleză / Franceză - 19 locuri cu taxă
Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura engleză - 10 locuri cu taxă
Studii culturale Studii americane - 14 locuri cu taxă

-75% - Media la Limba şi literatura engleză din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat

Teatru Artele spectacolului (Actorie) - 3 locuri buget
- 15 locuri cu taxă

- Vizita medicală (probă eliminatorie);
* Se desfășoară în 17 iulie 2010

- Probă de aptitudini - etapa I (eliminatorie);
(Proba constă în recitarea unei poezii, balade, fabule, etc.), în prezentarea a 1-2 povestiri și a două monoloage din repertoriul propriu, la alegerea candidatului);
* Se desfășoară în 17 iulie 2010

- Probă de aptitudini - etapa a II-a (cu notă) - 80%
(Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri și a unui monolog din repertoriul candidatului, la alegerea Comisiei de concurs)
* Se desfășoară în 18 iulie 2010

- Media examenului de bacalaureat - 20%

Notă: Candidații vor depunde la Comisia de concurs care să cuprindă mai multe poezii, povestiri și monoloage pentru probele de concurs.

- 3300 RON
Teatru Teatrologie - Management cultural - 4 locuri buget
- 15 locuri cu taxă
-75% - Media la Limba şi literatura română din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat
- 2100 RON
Ştiinţe ale comunicării Biblioteconomie şi ştiinţa informării - 10 locuri cu taxă - Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional:
- Media examenului de bacalaureat:
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, organizate conform Legii 288/2004
Durata: 4 semestre

Perioadă de înscriere:
- pentru masteratele de profesionalizare/cercetare: 6 - 21 septembrie 2010
- pentru masteratele complementare: 6 - 9 septembrie
Proba scrisă:
- pentru masteratele de profesionalizare: 23-24 septembrie 2010
- pentru masteratele complementare: 11 septembrie 2010
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2010 / 27 septembrie 2010
Confirmarea locului: 15 - 17 septembrie 2010 / 27 - 28 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză
(aprofundare)
- 10 locuri buget
- 150 locuri cu taxă

Proba scrisă, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, din tematica și bibliografica postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte: http://litere.ulbsibiu.ro cu o pondere de 100%

- interviu (probă de competență lingistică), cu calificativ (admis/respins), pentru absolvenții altor specializări

- 2200 RON
Limba şi literatura germană
(aprofundare)
Limba şi literatura română
(aprofundare)
Studii germanistice și interculturale europene
(complementar)
Paradigme literare anglo-americane și receptarea lor în literatura română
(cercetare)
Restituiri și revizuiri în literatura română
(cercetare)
Interacțiuni lingvistice, culturale și literare română-franceze
(complementar)
Modernism și postmodernism în literatură
(complementar)

Limbi moderne aplicate

Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba engleză.
(aprofundare)
Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba germană.
(aprofundare)
Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba franceză.
(aprofundare)
Limba engleză în afaceri
(complementar)
Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană.
(complementar)
Științe ale comunicării Profesor documentarist
(aprofundare)
Teatru Arta interpretării caracterelor dramatice
(aprofundare)
- 13 locuri buget
- 25 locuri cu taxă
Probă de aptitudini, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, cu o pondere de 100%
Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale
(aprofundare)
Probă scrisă, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, din tematica și bibliografia postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte: http://litere.ulbsibiu.ro , cu o pondere de 100%
 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT, organizate conform Legii 84/1995
Durata: 4 semestre

Perioadă de înscriere: 6 - 9 septembrie 2010
Proba scrisă: 11 septembrie 2010
Afișarea rezultatelor: 15 septembrie 2010
Confirmarea locului: 15 - 17 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Teoria și practica traducerii și a translației. Limba engleză - 18 locuri buget
- 120 locuri cu taxă

Proba scrisă, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, din tematica și bibliografica postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte: http://litere.ulbsibiu.ro cu o pondere de 100%

- interviu (probă de competență lingistică), cu calificativ (admis/respins), pentru absolvenții altor specializări

- 2200 RON
Teoria și practica traducerii și a translației. Limba franceză
Teoria și practica traducerii și a translației. Limba germană
Limba engleză în afaceri
Limba și literatura engleză
Limba și literatura germană
Limba și literatura romnână
Modernism și postmodernism
Identitate și europenitate în literatura română
Literatura anglo-americană a secolului XX
Studii germanistice și interculturale europene
Studii interlinvistice și interculturale europene
 

Specializări - Sesiune Iulie 2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioadă de înscriere: 12 - 19 iulie 2010
Afișarea rezultatelor: 21 iulie 2010
Confirmarea locului: 21 - 24 iulie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură străină (germană, franceză) sau Limba și literatura română

- 20 locuri buget
- 20 locuri cu taxă

- 75% - Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional
-25% - Media examenului de bacalaureat

- 2100 RON
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură străină (engleză, germană, franceză) - 30 locuri buget
- 30 locuri cu taxă
- 50 locuri cu taxă ID
Limba şi literatura germană – o limbă şi literatură străină (engleză, franceză) sau  Limba şi literatura română - 20 locuri buget
- 20 locuri cu taxă
Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură străină (englezeă, germană) sau  Limba şi literatura română - 20 locuri buget
- 20 locuri cu taxă
Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză - 10 locuri buget
- 10 locuri cu taxă
-75% - Media la Limba şi literatura engleză din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat

Limbi moderne aplicate

Limbi Moderne Aplicate Engleză - Franceză / Germană - 20 locuri buget
- 20 locuri cu taxă

-75% - Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional
-25% - Media examenului de bacalaureat

Limbi Moderne Aplicate Franceză - Engleză / Germană - 20 locuri buget
- 20 locuri cu taxă
Limbi Moderne Aplicate Germană - Engleză / Franceză - 20 locuri buget
- 20 locuri cu taxă
Studii culturale Studii americane - 15 locuri buget
- 15 locuri cu taxă

-75% - Media la Limba şi literatura engleză din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat

Teatru Artele spectacolului (Actorie) - 15 locuri buget
- 15 locuri cu taxă

- Vizita medicală (probă eliminatorie);
* Se desfășoară în 17 iulie 2010

- Probă de aptitudini - etapa I (eliminatorie);
(Proba constă în recitarea unei poezii, balade, fabule, etc.), în prezentarea a 1-2 povestiri și a două monoloage din repertoriul propriu, la alegerea candidatului);
* Se desfășoară în 17 iulie 2010

- Probă de aptitudini - etapa a II-a (cu notă) - 80%
(Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri și a unui monolog din repertoriul candidatului, la alegerea Comisiei de concurs)
* Se desfășoară în 18 iulie 2010

- Media examenului de bacalaureat - 20%

Notă: Candidații vor depunde la Comisia de concurs care să cuprindă mai multe poezii, povestiri și monoloage pentru probele de concurs.

- 3300 RON
Teatru Teatrologie - Management cultural - 15 locuri buget
- 15 locuri cu taxă
-75% - Media la Limba şi literatura română din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat
- 2100 RON
Ştiinţe ale comunicării Biblioteconomie şi ştiinţa informării - 10 locuri buget
- 10 locuri cu taxă
- Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional:
- Media examenului de bacalaureat:
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, organizate conform Legii 288/2004
Durata: 4 semestre

Perioadă de înscriere:
- pentru masteratele de profesionalizare/cercetare: 7 - 15 iulie 2010
- pentru masteratele complementare: 6 - 9 septembrie
Proba scrisă:
- pentru masteratele de profesionalizare: 17 iulie 2010
- pentru masteratele complementare: 11 septembrie 2010
Afișarea rezultatelor: 21 iulie 2010 / 15 septembrie 2010
Confirmarea locului: 21 - 24 iulie 2010 / 15 - 17 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză
(aprofundare)
- 130 locuri buget
- 130 locuri cu taxă

Proba scrisă, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, din tematica și bibliografica postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte: http://litere.ulbsibiu.ro cu o pondere de 100%

- interviu (probă de competență lingistică), cu calificativ (admis/respins), pentru absolvenții altor specializări

- 2200 RON
Limba şi literatura germană
(aprofundare)
Limba şi literatura română
(aprofundare)
Studii germanistice și interculturale europene
(complementar)
Paradigme literare anglo-americane și receptarea lor în literatura română
(cercetare)
Restituiri și revizuiri în literatura română
(cercetare)
Interacțiuni lingvistice, culturale și literare română-franceze
(complementar)
Modernism și postmodernism în literatură
(complementar)

Limbi moderne aplicate

Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba engleză.
(aprofundare)
Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba germană.
(aprofundare)
Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba franceză.
(aprofundare)
Limba engleză în afaceri
(complementar)
Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană.
(complementar)
Științe ale comunicării Profesor documentarist
(aprofundare)
Teatru Arta interpretării caracterelor dramatice
(aprofundare)
- 15 locuri buget
- 15 locuri cu taxă
Probă de aptitudini, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, cu o pondere de 100%
Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale
(aprofundare)
- 15 locuri buget
- 15 locuri cu taxă
Probă scrisă, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, din tematica și bibliografia postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte: http://litere.ulbsibiu.ro , cu o pondere de 100%
 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTERAT, organizate conform Legii 84/1995
Durata: 4 semestre

Perioadă de înscriere: 7 - 15 iulie 2010 / 6 - 9 septembrie
Proba scrisă: 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010
Afișarea rezultatelor: 21 iulie 2010 / 15 septembrie 2010
Confirmarea locului: 21 - 24 iulie 2010 / 15 - 17 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Teoria și practica traducerii și a translației. Limba engleză - 120 locuri cu taxă

Proba scrisă, în 17 iulie 2010 / 11 septembrie 2010, din tematica și bibliografica postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte: http://litere.ulbsibiu.ro cu o pondere de 100%

- interviu (probă de competență lingistică), cu calificativ (admis/respins), pentru absolvenții altor specializări

- 2200 RON
Teoria și practica traducerii și a translației. Limba franceză
Teoria și practica traducerii și a translației. Limba germană
Limba engleză în afaceri
Limba și literatura engleză
Limba și literatura germană
Limba și literatura romnână
Modernism și postmodernism
Identitate și europenitate în literatura română
Literatura anglo-americană a secolului XX
Studii germanistice și interculturale europene
Studii interlinvistice și interculturale europene
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 18.10.2010 15:12Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare