RO | EN MyAccount
Caută

Sesiune Septembrie 2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioada de înscriere: 10 - 15 septembrie 2010
Rezultate inițiale: 16 septembrie 2010
Confirmare loc: 18 - 23 septembrie 2010
Rezultate finale: 24 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (concurs dosare)
Taxă școlarizare / An
Matematică Matematică - 11 locuri fără taxă
- 58 locuri cu taxă

- 20% ponderea mediei de la bacalaureat.
- 80% media la disciplina "Matematică", "Informatică" sau ”Fizică” din liceu (calculată ca medie aritmetică simplă a mediilor din anii de liceu în care s-a studiat disciplina). *

- 1900 RON
Matematică informatică
Matematici aplicate

Informatică

Informatică

- 69 locuri cu taxă

- 20% ponderea mediei de la bacalaureat.
- 80% media la disciplina "Matematică" sau "Informatică"  din liceu, disciplina alegându-se în fiecare an (calculată ca medie aritmetică simplă pe anii de liceu în care s-a studiat disciplina).
- 1900 RON
Biologie Biologie - 28 locuri cu taxă - 50% ponderea mediei de la bacalaureat;
- 50% media generală a anilor de liceu.
- 1800 RON
Ştiinţa mediului Ecologia şi protecţia mediului - 36 locuri cu taxă - 2000 RON
Educaţie fizică şi sport Educatie fizică şi sportivă - 25 locuri cu taxă

- 20% pondere bacalaureat;
- 80% pondere in media finala: proba practică
a. proba de capacitate motrică: alergare de viteză 50 m, săritură în lungime de pe loc, aruncarea mingii de oină de pe loc;
b. joc sportiv opţional: baschet, volei, handbal, fotbal;
c. proba de măiestrie sportivă: atletism, gimnastică sportivă, înot, săritura în apă, karate, judo, culturism, volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă.

- 2100 RON
Sport şi performanţă motrică
Psihologie Psihologie - 10 locuri cu taxă

- 75% pondere bacalaureat;
- 25% pondere în media finală: media generală a anilor de liceu

- 2000 RON
Sociologie Sociologie - 7 locuri fără taxă
- 35 locuri cu taxă

- 100% ponderea mediei de la bacalaureat.

- 1700 RON
Științe ale Educației Pedagogia Învățământului primar și prescolar
(Lb. română)
- 10 locuri fără taxă
- 75 locuri cu taxă

1. Probă de aptitudini Admis/Respins
2. Nota finală = (M clasa IX + M clasa X + M clasa XI + M clasa XII + M bac.) / 5

- 2000 RON
Pedagogia Învățământului primar și prescolar
(Lb. germană)
* Pentru absolvenții cu premii și mențiuni la concursuri și olimpiade, media de admitere se calculează altfel. Pentru informații suplimentare sunteți rugați să consultați adresa: http://depmath.ulbsibiu.ro

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER (PREBOLOGNA)
Durata: 2 ani

Perioada de înscriere: 10 - 24 septembrie 2010
Rezultate inițiale: 27 septembrie 2010
Interviu la domeniile Matematică, Psihologie, Sociologie, Asistență Socială: 25 septembrie 2010
Examen scris opțional la domeniile Informatică și Cibernetică și Statistică: 25 septembrie 2010
Economica
Confirmare loc: 28 septembrie 2010
Rezultate finale: 29 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (concurs dosare)
Taxă școlarizare / An
Matematică Matematică - informatică aplicată
(aprofundare)
- 40 locuri cu taxă

- 40% pondere medie de licență
- 50% pondere media anilor de studiu
- 10% interviu pe bază de CV cu activitate în domeniu

- 1900 RON
Didactica matematicii
(complementar)
- 60 locuri cu taxă

Informatică

Tehnologia informației
(complementar)

- 30 locuri cu taxă

Clasamentul se face considerând ca notă maximul dintre nota pe dosar și nota de la examenul scris.
Nota pe dosare se obține ca medie ponderată:
- 60% pondere media generală a anilor de studiu
- 40% pondere media examenului de licență
Examenul este opțional.

 

- 1900 RON

Tehnologia informației și comunicare în limba engleză
(complementar)

Fizică Tehnici moderne de analiză a substanței
(complementar)
- 20 locuri cu taxă - 100% ponderea mediei de licență - 1900 RON
Sociologie Ospitalitate, Etnoidentitate, Turism cultural și ecologic
(aprofundare)
- 20 locuri cu taxă - 85%: (media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2
- 15%: interviu pe bază de CV
- 1900 RON
Ştiinţa mediului Expertiza și managementul sistemelor ecologice
(complementar)
- 25 locuri cu taxă -50% media examenului de licneță
- 50 media generală a anilor de studiu
- 2000 RON
Educaţie fizică şi sport Tehnologii informatice aplicate în managementul organizațiilor sportive
(complementar)
- 20 locuri cu taxă (Media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2 - 2100 RON
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (BOLOGNA)
Durata: 2 ani

Perioada de înscriere: 10 - 24 septembrie 2010
Rezultate inițiale: 27 septembrie 2010
Interviu la domeniile Matematică, Psihologie, Sociologie, Asistență Socială: 25 septembrie 2010
Examen scris opțional la domeniile Informatică și Cibernetică și Statistică: 25 septembrie 2010
Economica
Confirmare loc: 28 septembrie 2010
Rezultate finale: 29 septembrie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (concurs dosare)
Taxă școlarizare / An
Matematică Matematică - informatică aplicată
(aprofundare)
- 26 locuri cu taxă

- 40% pondere medie de licență
- 50% pondere media anilor de studiu
- 10% interviu pe bază de CV cu activitate în domeniu

- 1900 RON
Matematică didactică
(aprofundare)
- 2 locuri fără taxă
- 29 locuri cu taxă

Informatică

STIA - Sisteme și tehnologii informaționale avansate (lb. Română)
(aprofundare)

- 53 locuri cu taxă

Clasamentul se face considerând ca notă maximul dintre nota pe dosar și nota de la examenul scris.
Nota pe dosare se obține ca medie ponderată:
- 60% pondere media generală a anilor de studiu
- 40% pondere media examenului de licență
Examenul este opțional.

 

- 1900 RON

Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică managerială
(complementar)

- 31 locuri cu taxă
Psihologie Psihologie clinică și psihoterapie
(aprofundare)
- 3 locuri cu taxă - 30% media examenului de licneță
- 70% interviu pe bază de CV cu activitate în domeniu
- 2650 RON
Psihologie organizațională - diagnoză și intervenție în organizații
(complementar)
- 15 locuri cu taxă
Cunoașterea, prevenirea și combaterea criminalității. Tulburări de comportament versus devianță socială (Acreditat de Colegiul Psihologilor)
(aprofundare)
- 12 locuri cu taxă

Psihologie și consiliere educațională
(aprofundare)

- 19 locuri cu taxă
Ştiinţa mediului Expertiza și managementul sistemelor ecologice
(aprofundare)
- 49 locuri cu taxă - 50% media examenului de licneță
- 50 media generală a anilor de studiu
La aceste programe se pot înscrie absolvenți ai specializărilor din domeniile de licență: știința mediului, biologie, geografie, geologie, ingineria mediului, biotehnologii, silvicultură, agronomie, horticultură, zootehnie, medicină veterinară
- 2000 RON
Biologie Bilogie aplicată
(aprofundare)
- 16 locuri cu taxă - 2000 RON
Sociologie Leadership și management organizațional
(aprofundare)
- 5 locuri fără taxă
- 55 locuri cu taxă

 

- 85%: (media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2
- 15%: interviu pe bază de CV
- 1900 RON
Selecția și gestiunea resurselor umane
(aprofundare)
- 3 locuri fără taxă
- 52 locuri cu taxă
Asistenţă socială Familia - resurse și asistență socială
(aprofundare)
- 2 locuri fără taxă
- 59 locuri cu taxă
Educație fizică și sport Antrenament și performanță
(aprofundare)
- 12 locuri cu taxă (Media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2 - 2100 RON
 

Sesiune Iulie 2010

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioada de înscriere: 12 - 20 iulie 2010
Probe practice Educație Fizică și Sport și Științe ale Educației: 21, 22 iulie 2010
Rezultate inițiale: 23 iulie - Educație Fizică și Sport și Științe ale Educației; 21 iulie 2010 - restul specializărilor
Confirmare loc: 23 - 29 iulie 2010
Rezultate finale: 30 Iulie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (concurs dosare)
Taxă școlarizare / An
Matematică Matematică - 36 locuri fără taxă
- 60 locuri cu taxă
- 100 locuri cu taxă ID pentru
specializarea Matematica Informatică

- 20% ponderea mediei de la bacalaureat.
- 80% media la disciplina "Matematică", "Informatică" sau ”Fizică” din liceu (calculată ca medie aritmetică simplă a mediilor din anii de liceu în care s-a studiat disciplina). *

- 1900 RON
Matematică informatică
Matematici aplicate

Informatică

Informatică

- 30 locuri fără taxă
- 100 locuri cu taxă

- 20% ponderea mediei de la bacalaureat.
- 80% media la disciplina "Matematică" sau "Informatică"  din liceu, disciplina alegându-se în fiecare an (calculată ca medie aritmetică simplă pe anii de liceu în care s-a studiat disciplina).
- 1900 RON
Biologie Biologie - 12 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă
- 50% ponderea mediei de la bacalaureat;
- 50% media generală a anilor de liceu.
- 1800 RON
Ştiinţa mediului Ecologia şi protecţia mediului - 40 locuri fără taxă
- 60 locuri cu taxă
- 2000 RON
Educaţie fizică şi sport Educatie fizică şi sportivă - 44 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă

- 20% pondere bacalaureat;
- 80% pondere in media finala: proba practică
a. proba de capacitate motrică: alergare de viteză 50 m, săritură în lungime de pe loc, aruncarea mingii de oină de pe loc;
b. joc sportiv opţional: baschet, volei, handbal, fotbal;
c. proba de măiestrie sportivă: atletism, gimnastică sportivă, înot, săritura în apă, karate, judo, culturism, volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă.

- 2100 RON
Sport şi performanţă motrică
Psihologie Psihologie - 26 locuri fără taxă
- 70 locuri cu taxă

- 75% pondere bacalaureat;
- 25% pondere în media finală: media generală a anilor de liceu

- 2000 RON
Sociologie Sociologie - 20 locuri fără taxă
- 35 locuri cu taxă

- 100% ponderea mediei de la bacalaureat.

- 1700 RON
Asistenţă socială Asistenţă socială - 17 locuri fără taxă
- 55 locuri cu taxă
Științe ale Educației Pedagogia Învățământului primar și prescolar
(Lb. română)
- 5 locuri fără taxă
- 45 locuri cu taxă

1. Probă de aptitudini Admis/Respins
2. Nota finală = (M clasa IX + M clasa X + M clasa XI + M clasa XII + M bac.) / 5

- 2000 RON
Pedagogia Învățământului primar și prescolar
(Lb. germană)
- 5 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă
* Pentru absolvenții cu premii și mențiuni la concursuri și olimpiade, media de admitere se calculează altfel. Pentru informații suplimentare sunteți rugați să consultați adresa: http://depmath.ulbsibiu.ro

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER (PREBOLOGNA)
Durata: 2 ani

Perioada de înscriere: 12 - 25 iulie 2010
Probă (interviu la domeniile Matematică, Psihologie, Sociologie, Asistență Socială și examen scris opțional la domeniile Informatică și Cibernetică și Statistică Economică): 26 iulie 2010
Rezultate: 27 iulie 2010 - dupa interviu
Confirmare loc: 28 - 29 iulie 2010
Rezultate finale: 30 iulie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (concurs dosare)
Taxă școlarizare / An
Matematică Matematică - informatică aplicată
(aprofundare)
- 40 locuri cu taxă

- 40% pondere medie de licență
- 50% pondere media anilor de studiu
- 10% interviu pe bază de CV cu activitate în domeniu

- 1900 RON
Didactica matematicii
(complementar)
- 60 locuri cu taxă

Informatică

Tehnologia informației
(complementar)

- 30 locuri cu taxă

Clasamentul se face considerând ca notă maximul dintre nota pe dosar și nota de la examenul scris.
Nota pe dosare se obține ca medie ponderată:
- 60% pondere media generală a anilor de studiu
- 40% pondere media examenului de licență
Examenul este opțional.

 

- 1900 RON

Tehnologia informației și comunicare în limba engleză
(complementar)

Fizică Tehnici moderne de analiză a substanței
(complementar)
- 20 locuri cu taxă - 100% ponderea mediei de licență - 1900 RON
Ştiinţa mediului Expertiza și managementul sistemelor ecologice
(complementar)
- 25 locuri cu taxă -50% media examenului de licneță
- 50 media generală a anilor de studiu
- 2000 RON
Educaţie fizică şi sport Tehnologii informatice aplicate în managementul organizațiilor sportive
(complementar)
- 20 locuri cu taxă (Media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2 - 2100 RON
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER (BOLOGNA)
Durata: 2 ani

Perioada de înscriere: 12 - 25 iulie 2010
Probă (interviu la domeniile Matematică, Psihologie, Sociologie, Asistență Socială și examen scris opțional la domeniile Informatică și Cibernetică și Statistică Economică): 26 iulie 2010
Rezultate: 27 iulie 2010 - dupa interviu
Confirmare loc: 28 - 29 iulie 2010
Rezultate finale: 30 iulie 2010
Taxă admitere: 100 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (concurs dosare)
Taxă școlarizare / An
Matematică Matematică - informatică aplicată
(aprofundare)
- 20 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă

- 40% pondere medie de licență
- 50% pondere media anilor de studiu
- 10% interviu pe bază de CV cu activitate în domeniu

- 1900 RON
Matematică didactică
(aprofundare)
- 10 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă

Informatică

STIA - Sisteme și tehnologii informaționale avansate (lb. Română)
(aprofundare)

- 12 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă

Clasamentul se face considerând ca notă maximul dintre nota pe dosar și nota de la examenul scris.
Nota pe dosare se obține ca medie ponderată:
- 60% pondere media generală a anilor de studiu
- 40% pondere media examenului de licență
Examenul este opțional.

 

- 1900 RON

AIST - Advenced Information System Technologies (lb. Engleză)
(aprofundare)
- 30 locuri cu taxă
Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică managerială
(complementar)

- 11 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Psihologie Psihologie clinică și psihoterapie
(aprofundare)
- 12 locuri fără taxă
- 27 locuri cu taxă
- 30% media examenului de licneță
- 70% interviu pe bază de CV cu activitate în domeniu
- 2650 RON
Psihologie organizațională - diagnoză și intervenție în organizații
(complementar)
- 11 locuri fără taxă
- 27 locuri cu taxă
Cunoașterea, prevenirea și combaterea criminalității. Tulburări de comportament versus devianță socială (Acreditat de Colegiul Psihologilor)
(aprofundare)
- 11 locuri fără taxă
- 27 locuri cu taxă

Psihologie și consiliere educațională
(aprofundare)

- 24 locuri cu taxă
Ştiinţa mediului Expertiza și managementul sistemelor ecologice
(aprofundare)
- 25 locuri fără taxă
- 35 locuri cu taxă
- 50% media examenului de licneță
- 50 media generală a anilor de studiu
La aceste programe se pot înscrie absolvenți ai specializărilor din domeniile de licență: știința mediului, biologie, geografie, geologie, ingineria mediului, biotehnologii, silvicultură, agronomie, horticultură, zootehnie, medicină veterinară
- 2000 RON
Ecologie aplicată
(aprofundare)
- 5 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
Biologie Bilogie aplicată
(aprofundare)
- 5 locuri fără taxă
- 25 locuri cu taxă
- 2000 RON
Sociologie Analiză și diagnoză socială
(aprofundare)
- 5 locuri fără taxă
- 15 locuri cu taxă

 

- 85%: (media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2
- 15%: interviu pe bază de CV
- 1900 RON
Leadership și management organizațional
(aprofundare)
- 10 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Negociere și mediere în organizații
(
aprofundare)
- 5 locuri fără taxă
- 15 locuri cu taxă
Selecția și gestiunea resurselor umane
(aprofundare)
- 15 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Ospitalitate, Etnoidentitate, Turism cultural și ecologic
(aprofundare)
- 20 locuri cu taxă
Asistenţă socială Familia - resurse și asistență socială
(aprofundare)
- 15 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Educație fizică și sport Antrenament și performanță
(aprofundare)
- 14 locuri fără taxă
- 15 locuri cu taxă
(Media anilor de studiu + nota examenului de licență) / 2 - 2100 RON
Educație fizică și sportivă școlară
(aprofundare)
- 14 locuri fără taxă
- 15 locuri cu taxă
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 18.10.2010 15:13Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Admitere 2018

Arhiva Admitere 2017

Arhiva Admitere 2016

Arhiva Admitere 2015

Arhiva Admitere 2014

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare