RO | EN MyAccount
Caută

Admitere :: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Sesiune Iulie 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioada de înscriere: 11 - 19 iulie 2011
Orar înscriere: L-V: 09:00 - 17:00 | S-D: 10:00 - 13:00
Rezultate: 30 iulie 2011
Taxă admitere - Știintele educatiei: 80 lei

Domeniul Specializarea Număr locuri Forma de concurs Probe de concurs Taxă școlarizare/an
Științele educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar – limba română - 5 locuri fără taxă
- 45 locuri cu taxă
Probe de aptitudini1 1. Proba de aptitudini muzicale, plastice si de coordonare motrică.
2. Interviu care investighează capacitatea de a comunica si dicția.
2100 lei
Pedagogia învățământului primar și preșcolar – limba germană - 5 locuri fără taxă
- 30 locuri cu taxă
Probe de aptitudini1 1. Proba de aptitudini muzicale, plastice şi de coordonare motrică.
2. Interviu care investighează capacitatea de a comunica si dicția.
Examen de competență lingvistică 3. Test de limba germană 2

1. Probele de aptitudini sunt eliminatorii.
Fiecare probă se apreciază cu "Admis" sau "Respins".
Un candidat declarat "Respins" la una dintre probe, va fi eliminat din concursul de admitere.
Candidaţii absolvenţi de liceu pedagogic – profil pedagogic (cu diplomă de învăţător/educatoare) sunt exceptaţi de la probele eliminatorii de aptitudini.
Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, susţin probele eliminatorii de aptitudini.

2.Nota obținută la examenul de competență lingvistică (limba germană) are valoarea de 25% din media de admitere.

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 22.06.2011 11:50Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2009

Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare