RO | EN MyAccount
Caută

Sesiunea Septembrie 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Perioadă de înscriere: 12 - 15 septembrie
Rezultate: -
Taxă înscriere: 150 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Drept
Drept - 0 locuri fără taxă*
- 80 locuri cu taxă

Concurs de dosare, iar media de admitere se va calcula după cum urmează:

- 50% - media de la bacalaureat;
- 50% - media mediilor anuale la disciplina Limba si Literatura Romana si la disciplia Istorie

Licență cu frecvență: 2500 lei

Administraţie publică - 5 locuri fără taxă
- 42 locuri cu taxă
Poliţie locală - 10 locuri fără taxă
- 40 locuri cu taxă
Concurs de dosare, examen medical și examen de aptitudini fizice, iar media de admitere se va calcula după cum urmează:

- 50% - media de la bacalaureat;
- 50% - media mediilor anuale la disciplina Limba si Literatura Romana si la disciplia Istorie
- Proba eliminatorie vizita medicală

* 1 loc pentru cetățeni de etnie rromă; 1 loc pentru cetățeni din Republica Moldova

 

STUDII POSTUNIVERSITARE DE MASTER

Perioadă de înscriere: -
Rezultate: -
Confirmare loc: -
Taxă admitere: 150 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri disponibile
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Drept
Drept judiciar privat - 50 locuri disponibile*   - 2300 lei / an
Drept european - 50 locuri disponibile*
Instituții de drept privat român - 50 locuri disponibile*
Științe penale - 50 locuri disponibile*
Ştiinţe administrative
Administrație publică europeană - 50 locuri disponibile*
Managementul poliției locale - 50 locuri disponibile*
* Locurile bugetate vor fi publicate după alocarea lor de către Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Pana atunci facultățile încep înscrierile conform metodologiei si planificării aprobate de Senatul Universității urmând ca ierarhizarea pentru locurile bugetate să se facă după primirea acestora.
 

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 15.09.2011 14:32Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare