RO | EN MyAccount
Caută

Sesiunea Septembrie 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 4 ani

Perioadă de înscriere: 12 - 18 septembrie
Rezultate: 19 septembrie
Taxă înscriere:
150 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Număr locuri fără taxă Număr locuri cu taxă Taxă școlarizare / An
Inginerie industrială1 Tehnologia construcţiilor de maşini Admiterea în învăţământul superior pentru ciclul de studii universitare de licenţă, se face prin concurs pe opţiuni pentru toate domeniile, pe baza mediei dintre: media de la bacalaureat (50%) şi nota obţinută la bacalaureat la proba de matematică/informatică(50%) pentru domeniile Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Electrică, Ingineria Sistemelor şi Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii, iar pentru restul domeniilor media de la bacalaureat (50%) şi media anilor de liceu (50%), strict în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi şi în limita numărului de locuri, atât pentru locurile subvenţionate de la bugetul de stat cât şi pentru locurile cu taxă. - nu sunt locuri - 19 locuri - 2100 RON
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Design industrial
Inginerie industrială2 Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor - 8 locuri *
- 15 locuri
Inginerie Mecanică Mecanică fină şi nanotehnologii - nu sunt locuri - 50 locuri
Mine, petrol şi gaze Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor - nu sunt locuri - nu sunt locuri
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic - nu sunt locuri - 52 locuri
Inginerie economică industrială
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare - 1 loc** - 23 locuri
Tehnologia informaţiei - nu sunt locuri - nu sunt locuri
Inginerie electrică Electromecanică - nu sunt locuri - 6 locuri
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie - nu sunt locuri - 11 locuri
Ingineria transporturilor Ingineria transporturilor şi a traficului - nu sunt locuri - 11 locuri
Ştiinţe inginereşti aplicate Informatică industrială - nu sunt locuri - 26 locuri
Ingineria sistemelor Ingineria sistemelor multimedia - nu sunt locuri - 17 locuri
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată - nu sunt locuri - 12 locuri
Mecatronică și Roboți Mecatronică - nu sunt locuri - 20 locuri
* 1 loc fără taxă este rezervat pentru cetățeni de etnie rromă
** 1 loc fără taxă este rezervat pentru cetățeni din Republica Moldova

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER BOLOGNA

Perioadă de înscriere: -
Rezultate: -
Opțiuni pentru locuri: -
Rezultate finale: -
Taxă înscriere:
150 RON

Domeniul Specializarea Selecție (concurs de dosare) Locuri disponibile Taxă școlarizare / An
Inginerie și management Managementul afacerilor industriale - - 11 locuri buget
- 29 locuri cu taxă
- Zi: 2300 lei / an

Managementul afacerilor industriale
(în limba engleză - Industrial business management)

- 40 locuri cu taxă
Managementul calității - 11 locuri buget
- 29 locuri cu taxă
Managementul calității
(în limba engleză - Quality management)
-- 40 locuri cu taxă
Managementul proiectelor europene - 11 locuri buget
- 29 locuri cu taxă

Managementul proiectelor europene
(în limba engleză - European projects management)

- 40 locuri cu taxă
Managementul sistemelor organizaționale integrate - 8 locuri buget
- 32 locuri cu taxă
Managementul sistemelor organizaționale integrate
(în limba engleză - Management of the integrated
organizational systems)
- 40 locuri cu taxă
Sigurața muncii, sănătății și relațiilor de muncă - 50 locuri disponibile*
Mine, petrol și gaze Ingineria și managementul gazelor naturale - 10 locuri buget
- 20 locuri cu taxă
Inginerie industrială Fabrica digitală - 7 locuri buget
- 13 locuri cu taxă
Fabrica digitală (în limba engleză - Digital factory) - 25 locuri cu taxă
Logistică industrială - 11 locuri buget
- 9 locuri cu taxă
Logistică industrială
(în limba engleză - Industrial logistics)
- 25 locuri cu taxă
Optimizarea tehnologiilor textile - 7 locuri buget
- 23 locuri cu taxă
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică - 11 locuri buget
- 29 locuri cu taxă
Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică
(în limba engleză - CAD-CAE-CAM systems in
plastic deformation)
- 20 locuri cu taxă
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație - 21 locuri buget
- 19 locuri cu taxă
Sisteme și tehnologii inteligente de fabricație
(în limba engleză - Intelligent manufacturing systems
and technologies)

- 25 locuri cu taxă

Structura, programarea și mentenanța sistemelor CNC

- 40 locuri cu taxă

Calculatoare și tehnologia informației Advanced Computing Systems (Sisteme avansate de calcul) - în limba engleză - 12 locuri buget
- 19 locuri cu taxă
Embeded systems (Sisteme încorporate) - în limba engleză - 12 locuri buget
- 29 locuri cu taxă
Ingineria calculatoarelor în aplicații industriale - 5 locuri buget
- 33 locuri cu taxă
Inginerie electrică Dezvoltarea aplicațiilor în inginerie electrică - 10 locuri buget
- 20 locuri cu taxă
* Locurile bugetate vor fi publicate după alocarea lor de către Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Pana atunci facultățile încep înscrierile conform metodologiei si planificării aprobate de Senatul Universității urmând ca ierarhizarea pentru locurile bugetate să se facă după primirea acestora.
 

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 13.09.2011 14:07Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare