RO | EN MyAccount
Caută

Specializări - Sesiune Septembrie 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioadă de înscriere: 12 - 17 septembrie 2011
Probe de concurs: concurs de dosare
Afișarea rezultatelor: 21 septembrie 2011
Confirmarea locului: 21 - 23 septembrie 2011
Taxă admitere: 150 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză) sau Limba și literatura română - acreditată

- 44 locuri cu taxă

- 75% - Mediile din anii de liceu la disciplinele pentru care candidatul optează sau certificatele de competenţă lingvistică recunoscute internaţional
-25% - Media examenului de bacalaureat

2300 RON
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, germană, franceză) - acreditată - 20 locuri cu taxă*
Limba şi literatura germană – o limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) sau  Limba şi literatura română - acreditată - 20 locuri cu taxă
Limba şi literatura franceză – o limbă şi literatură modernă (engleză, germană) sau  Limba şi literatura română - acreditată - 32 locuri cu taxă
Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză - autorizată - 13 locuri cu taxă -75% - Media la Limba şi literatura engleză din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat
Studii culturale Studii americane - autorizată - 8 locuri buget **
- 32 locuri cu taxă

-75% - Media la Limba şi literatura engleză din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat

Teatru Teatrologie - Management cultural - acreditată - 2 locuri buget -75% - Media la Limba şi literatura română din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat
4000 RON
Ştiinţe ale comunicării Biblioteconomie şi ştiinţa informării - acreditată - 1 loc buget
- 14 locuri cu taxă **
-75% - Media la Limba şi literatura română din anii de liceu
-25% - Media examenului de bacalaureat
2300 RON
* 2 locuri pentru cetățeni din Republica Moldova
** 1 loc pentru cetățeni de etnie rromă

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, organizate conform Legii 288/2004
Durata: 4 semestre

Perioadă de înscriere: 22 august - 1 septembrie 2011
Data susținerii probelor scrise*: 3 septembrie 2011
Afișarea rezultatelor*: 6 septembrie 2011
Confirmarea locului*: 7 - 9 septembrie 2011
Taxă admitere: 150 RON

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - acreditată Cifra de şcolarizare va fi făcută publică în momentul în care ne va fi comunicată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Concurs de dosare: Media examenului de licență

 

2500 RON
Limba şi literatura germană Concurs de dosare: Media examenului de licență
Limba şi literatura română - acreditată Probă scrisă din tematica postată pe pagina web http://litere.ulbsibiu.ro
Limba și literatura franceză. Abordări contemporane - acreditată Concurs de dosare: Media examenului de licență
Limba franceză pentru obiective didactice - acreditată Concurs de dosare: Media examenului de licență
Modernism și postmodernism în literatură - acreditată Probă scrisă din tematica postată pe pagina web http://litere.ulbsibiu.ro

Limbi moderne aplicate

Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba engleză - acreditată Probă scrisă din tematica postată pe pagina web http://litere.ulbsibiu.ro
Teoria și practica traducerii și a interpretării. Limba franceză - acreditată Concurs de dosare: Media examenului de licență
Limba engleză în afaceri - acreditată Probă scrisă din tematica postată pe pagina web http://litere.ulbsibiu.ro
Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană - acreditată Concurs de dosare: Media examenului de licență
Științe ale comunicării Profesor documentarist - acreditată Probă scrisă din tematica postată pe pagina web http://litere.ulbsibiu.ro
Teatru Arta interpretării caracterelor dramatice - acreditată Probă de aptitudini 4000 RON
Teoria și practica managementului instituțiilor și evenimentelor culturale - acreditată Probă scrisă din tematica postată pe pagina web http://litere.ulbsibiu.ro
Notă: Tematica și bibliografia sunt postate pe pagina web a Facultății de Litere și Arte http://litere.ulbsibiu.ro
* Data susţinerii probei scrise, afişarea rezultatelor şi perioada de confirmare pot suferi modificări, în funcţie de repartizarea cifrelor de şcolarizare de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 05.09.2011 11:54



Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare