RO | EN MyAccount
Caută

Admitere :: Facultatea de Științe

Sesiune Septembrie 2011

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioada de înscriere: 12 - 18 septembrie
Rezultate: 19 septembrie
Confirmari: 21 - 23 septembrie
Rezultate finale: 24 septembrie
Taxă admitere: 150 lei

Domeniul Specializarea Număr locuri Probe de concurs Taxă școlarizare/an
Matematică Matematică informatică - 7 locuri fără taxă
- 64 locuri cu taxă
1. Ponderea mediei de la bacalaureat 20%.
2. Pondere 80% în media finală:media la disciplina "Matematică" sau "Informatică" sau "Fizică "din liceu, disciplina alegându-se în fiecare an (calculată ca medie aritmetică simplă pe anii de liceu în care s-a studiat disciplina). In cazul alegerii disciplinei TIC (Tehnologia Informatiei şi Comunicării), nota respectivă se ponderează cu 0.8.
La domeniul Matematică vor fi declaraţi admişi cu media 10 şi vor urma procedurile standard de înscrierile candidaţii care au obţinut locul I, II, III sau menţiunela olimpiadele naţionale de informatică, matematică sau fizică; locul I, II sau III la olimpiada judeţeană de informatică, matematică sau fizică.
2100 lei
Informatică Informatică - 45 locuri cu taxă 1. Ponderea mediei de la bacalaureat 20%.
2. Pondere 80% în media finală:media la disciplina "Matematică" sau "Informatică" sau "Fizică "din liceu, disciplina alegându-se în fiecare an (calculată ca medie aritmetică simplă pe anii de liceu în care s-a studiat disciplina). In cazul alegerii disciplinei TIC (Tehnologia Informatiei şi Comunicării), nota respectivă se ponderează cu 0.8.
La domeniul Informatică vor fi declaraţi admişi cu media 10 şi vor urma procedurile standard de înscrierile candidaţii care au obţinut locul I, II, III sau menţiunela olimpiadele naţionale de informatică, matematică sau fizică; locul I, II sau III la olimpiada judeţeană de informatică, matematică sau fizică.
Biologie Biologie - 24 locuri cu taxă 1. Ponderea mediei de la bacalaureat 50%
2. 50% - media generală a anilor de liceu
Știința mediului Ecologia și protecția mediului - 46 locuri cu taxă 1. Ponderea mediei de la bacalaureat 50%
2. 50% - media generală a anilor de liceu
Sociologie Sociologie - 4 locuri fără taxă
- 5 locuri cu taxă
Ponderea mediei de la bacalaureat = 100%
Asistență socială Asistență socială - 2 locuri fără taxă
- 80 locuri cu taxă
Ponderea mediei de la bacalaureat = 100%
Psihologie Psihologie - 18 locuri cu taxă 1. Pondere bacalaureat: 75%.
2. Pondere în media finală de 25% (media generală a anilor de liceu)
Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă

- 6 locuri cu taxă 1. Pondere bacalaureat: 20%.
2. Probă practică: pondere în media finală de 80%
a. proba de capacitate motrică: alergare de viteză 50 m, săritură în lungime de pe loc, aruncarea mingii de oină de pe loc;
b. joc sportiv opţional: baschet, volei, handbal, fotbal;
c. proba de măiestrie sportivă: atletism, gimnastică sportivă, înot, karate, judo, culturism, volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă.
Sport şi performanţă motrică - nu sunt locuri
Fizică Fizică Informatică - 9 locuri fără taxă
- 15 locuri cu taxă
1. Ponderea mediei de la bacalaureat 20%.
2. Pondere 80% în media finală:media la disciplina "Matematică" sau "Informatică" sau "Fizică "din liceu, disciplina alegându-se în fiecare an (calculată ca medie aritmetică simplă pe anii de liceu în care s-a studiat disciplina). In cazul alegerii disciplinei TIC (Tehnologia Informatiei şi Comunicării), nota respectivă se ponderează cu 0.8.
La domeniul Fizică vor fi declaraţi admişi cu media 10 şi vor urma procedurile standard de înscrierile candidaţii care au obţinut locul I, II, III sau menţiunela olimpiadele naţionale de informatică, matematică sau fizică; locul I, II sau III la olimpiada judeţeană de informatică, matematică sau fizică.
Științele educației* Pedagogia învățământului primar și preșcolar – limba română - 40 locuri cu taxă

1. Proba de aptitudini muzicale, plastice şi de coordonare motrică.**
2. Interviu care investighează capacitatea de a comunica si dicția
3. Test de limba germană***

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – limba germană - 29 locuri cu taxă

*Orar înscriere: L-V: 09:00 - 15:00 | S-D: 10:00 - 13:00
*Taxă admitere - Știintele educatiei: 80 lei
** Probele de aptitudini sunt eliminatorii. Fiecare probă se apreciază cu "Admis" sau "Respins". Un candidat declarat "Respins" la una dintre probe, va fi eliminat din concursul de admitere. Candidaţii absolvenţi de liceu pedagogic – profil pedagogic (cu diplomă de învăţător/educatoare) sunt exceptaţi de la probele eliminatorii de aptitudini. Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, susţin probele eliminatorii de aptitudini.
*** Nota obținută la examenul de competență lingvistică (limba germană) are valoarea de 25% din media de admitere.
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 15.09.2011 10:16Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare