RO | EN MyAccount
Caută

Sesiunea Septembrie 2012

Confirmare locuri-Licenta zi-Drept si Administratie publica
Candidatii admisi pe locurile cu taxa si cei admisi pe locurile cu taxa in asteptare vor achita prima transa din contractul de scolarizare, in valoare de 40% respectiv 1000 lei, la Casieria ULBS-Calea Victoriei, nr. 10. De asemenea vor achita si taxa de inmatriculare in cuantumde 25 de lei, la sediul facultatii.

Confirmare locuri-Master zi-Drept si Administratie publica Candidatii admisi pe locurile cu taxa vor achita prima transa din contractul de scolarizare, in valoare de 40% respectiv 960 lei, la Casieria ULBS-Calea Victoriei, nr. 10. De asemenea vor achita si taxa de inmatriculare in cuantumde 25 de lei, la sediul facultatii.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Perioadă de înscriere: 10-14 septembrie  (Luni-vineri 9.00-15.00)
Afişarea rezultatelor parţiale, primirea şi rezolvarea contestaţiilor:17 septembrie 2012
Confirmarea locului:18-21  septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00)
Redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie  2012

Domeniul
Specializarea

Capacitate maximă de şcolarizare
autorizată/
Acreditată de ARACIS

Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare /
An
Drept

 

Drept (4 ani)

Capacitate de școlarizare = 275 locuri, din care

 1. 2 locuri fără taxă
 2. 67 locuri cu taxa
 3. 10 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din ţara de origine

10-14 septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00– înscrierea candidaţilor
17 septembrie– afişarea rezultatelor parţiale; primirea şi rezolvarea contestaţiilor;
18-21 septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00;– confirmarea locurilor cu taxă;
25 septembrie– redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea rezultatelor finale
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează: - 100% - media de la bacalaureat

Criterii de departajare la medii egale:
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2500 lei
Ştiinţe Administrative Administraţie publică

Capacitate de școlarizare = 100 locuri, din care

 

 1. 58 locuri cu taxă
 2. 5 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din ţara de origine

 

10-14 septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00 – înscrierea candidaţilor
17 septembrie– afişarea rezultatelor parţiale; primirea şi rezolvarea contestaţiilor<
18-21 septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00;– confirmarea locurilor cu taxă;
25 septembrie– redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea rezultatelor finale
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează: - 100% - media de la bacalaureat

Criterii de departajare la medii egale :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează: - 100% - media de la bacalaureat
Criterii de departajare la medii egale :
1. Media generală a examenului de bacalaureat

2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat
2500 lei
Poliţie locală

Capacitate de școlarizare = 75 locuri din care

 1. 10 locuri fara taxa
 2. 56 locuri cu taxă


10-14 septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00– înscrierea candidaţilor
17-18 septembrie-probe sportive;
19 septembrie– afişarea rezultatelor parţiale; primirea şi rezolvarea contestaţiilor<
20-21 septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00;– confirmarea locurilor cu taxă;
25 septembrie– redistribuirea locurilor rămase neocupate sau disponibilizate ca urmare a neconfirmării (glisare) şi afişarea rezultatelor finale
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează: - 100% - media de la bacalaureat
Criterii de departajare la medii egale :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat
Concursul mai cuprinde proba eliminatorie constând în :
-vizita medicală;
-examinarea psihologică: certificat de sănătate mintală eliberat de un medic psihiatru specialist;
-verificarea aptitudinilor fizice;

-probe sportive.
2500 lei
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba română (3 ani)

Capacitate de școlarizare = 50 locuri, din care

 1. 39 locuri cu taxă

 

- 12-16 septembrie  2012: înscrieri
- 17 septembrie 2012 , orele 9-13: Proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD sala 002;
- 17 septembrie 2012, orele 14-16: Proba de aptitudini plastice/sediul DPPD sala 002;
- 18 septembrie  2012, orele 9-13: Proba de coordonare motrică/sediul DPPD;
- 18 septembrie 2012, orele 14-17: Interviu dicţie/sediul DPPD sala 002;
Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, susţin probele eliminatorii de aptitudini.

- 19 septembrie 2012: afişarea listelor inţiale;
- 19- 20 septembrie 2012, orele 09.00 – 18.00: perioadă de depunere a contestaţiilor;
- 21 - 22  septembrie 2012- perioada de confirmare pentru candidaţii reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă.
- 23 septembrie 2011: procedura de glisare şi afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri bugetate şi cu taxă.
Examen de admitere
Probe de concurs:
Probele de aptitudini sunt eliminatorii
Fiecare probă se apreciază cu “Admis” sau “Respins”. 
Un candidat declarat “Respins” la una dintre probe, va fi eliminat din concursul de admitere.
Candidaţii absolvenţi de liceu pedagogic – profil pedagogic (cu diplomă de învăţător/educatoare) sunt exceptaţi de la probele eliminatorii de aptitudini. 
Absolvenţii tuturor celorlalte tipuri de licee, inclusiv cei ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, susţin probele eliminatorii de aptitudini.

1. Proba de aptitudini muzicale, plastice şi de coordonare motrică

 • Se certifică auzul muzical, simţul ritmic, memorie muzicală şi calităţile vocale:
  • intonarea a 1-2 cântece, la alegerea comisiei, dintr-o listă de 5 cântece prezentate de candidat;
  • reproducerea de fragmente ritmico-melodice.
 • Se cere să se execute: un desen după natură-culoare, cu două obiecte stabilite de comisie:
  • un test pentru verificarea cunoştinţelor de limbaj plastic;
  • scrierea de mână, cu cerneală, cu toc obişnuit sau stilou, a alfabetului limbii române, cu litere mici şi mari, precum şi copierea unui text stabilit de comisie.
 • Se urmăreşte verificarea condiţiilor generale fizico-estetice şi de mişcare ale absolvenţilor:
  • realizarea unor exerciţii la comanda examinatorului.              

* Pentru proba de desen, candidaţii vor avea un bloc de desen A4, creioane colorate şi creioane negre. Pentru proba de educație fizică, candidaţii vor purta o ținută sportivă adecvată pentru susținerea probei practice 
2. Interviu care investighează capacitatea de a comunica şi dicţia

  • proba cu valenţe artistice în care candidaţii să demonstreze minime disponibilităţi imaginative: dramatizarea unui fragment în proză, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie;
-participarea la o conversaţie cu comisia pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, de a aduce argumente.
2500 lei
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar în limba germană (3 ani)

Capacitate de școlarizare = 35 locuri, din care

 1. 34 locuri cu taxă

-12-16 septembrie  2012: înscrieri
- 17 septembrie 2012 , orele 9-13: Proba de aptitudini muzicale/sediul DPPD sala 002;
- 17 septembrie 2012, orele 14-16: Proba de aptitudini plastice/sediul DPPD sala 002;
- 18 septembrie  2012, orele 9-13: Proba de coordonare motrică/sediul DPPD;
- 18 septembrie 2012, orele 14-17: Dictie resp. test de competent lingvistica/sediul DPPD sala 002;
- 19 septembrie 2012: afişarea listelor inţiale;
- 19- 20 septembrie 2012, orele 09.00 – 18.00: perioadă de depunere a contestaţiilor;
- 21 - 22  septembrie 2012- perioada de confirmare pentru candidaţii reuşiţi (de pe listele cu locurile bugetate şi locurile cu taxă.
- 23 septembrie 2011: procedura de glisare şi afişarea listelor cu rezultatele finale după confirmări - locuri bugetate şi cu taxă.

2500 lei
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA DISTNAŢĂ (ID)

Perioadă de înscriere
: 02 mai-05 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)/14-17 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)
Afişarea rezultatelor parţiale, primirea şi rezolvarea contestaţiilor: 6 august 2012/18 august 2012
Confirmarea locului: 07-13 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)/19-26 septembrie 2012
Afişarea rezultatelor finale: 29 septembrie 2012

Domeniul
Specializarea

Capacitate maximă de şcolarizare
autorizată/
Acreditată de ARACIS

Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Drept

 

Drept

Capacitate de școlarizare = 100 locuri, din care

 1. 100 locuri cu taxă
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează: 100% media de la bacalaureat
2400 lei
Ştiinţe Administrative Administraţie publică

Capacitate de școlarizare = 75 locuri, din care

 1. 20 locuri cu taxă

 

Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează: 100% media de la bacalaureat

2350 lei
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Perioadă de înscriere: -14 septembrie  (Luni-vineri 9.00-15.00)
Afişarea rezultatelor parţiale, primirea şi rezolvarea contestaţiilor:17 septembrie 2012
Confirmarea locului:18-21  septembrie (Luni-vineri 9.00-15.00)
Afişarea rezultatelor finale: 25 septembrie  2012


Profil Specializarea Număr locuri Selecţie(probe de concurs) Taxă școlarizare / An
Ştiinţe juridice Instituţii de drept privat român

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care
Capacitate de scolarizare :50 locuri din care

 1. 24 locuri cu taxă
 2. 1 loc bugetat pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in strainatate

Concurs de dosare

Media generală a examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2400 lei / an
Drept judiciar privat(acreditat)

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 1 loc fără taxă (bugetat);
 2. 31 locuri cu taxă
 3. 1 loc bugetat pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in strainatate

Concurs de dosare

Media generală a examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2400 lei / an
Ştiinţe penale

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 7 locuri cu taxă

Concurs de dosare

Media generală a examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2400 lei / an
Drept european

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 17 locuri cu taxă

Concurs de dosare

Media generală a examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2400 lei / an
Ştiinţe Administrative (2 ani) Administraţie Publică Europeană(acreditat)

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 7 locuri cu taxă
 2. 1 loc bugetat pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in strainatate

Concurs de dosare

Media generală a examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2400 lei / an
Managementul poliţiei locale

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 26 locuri cu taxă

Concurs de dosare

Media generală a examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare :
1. Media generală a examenului de bacalaureat
2. Nota obţinută la proba scrisă de Limba şi Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat

2400 lei / an
Ştiinţe ale educaţiei Management educaţional (interdisciplinar)

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 50 locuri cu taxă
   
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER INVATAMANT CU FRECVENTA REDUSA (IFR)

Perioadă de înscriere: 02 mai-05 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)/14-17 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)
Afişarea rezultatelor parţiale, primirea şi rezolvarea contestaţiilor: 6 august 2012/18 august 2012
Confirmarea locului: 07-13 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)/19-26 septembrie 2012
Afişarea rezultatelor finale: 29 septembrie 2012

Profil Specializarea Număr locuri Selecţie(probe de concurs) Taxă școlarizare / An
Drept Drept judiciar privat

Capacitate de scolarizare : 25 de locuri din care

 1. 25 locuri cu taxă
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează:
100% media de la licenta
2400 lei / an
Ştiinţe administrative Administraţie publică

Capacitate de scolarizare : 50 de locuri din care

 1. 35 locuri cu taxă
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează:
100% media de la licenta
2350 lei / an
 

NOTA: Conform Hotararii Senatului universitatii, grupa minima este de 25 de studenti la programele de licenta si de 20 de studenti la programele de master. In cazul in care nu se poate forma o grupa, studentii inscrisi la grupa anulata pot opta, in limita locurilor disponibile, la alt program.

 

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 10.09.2012 13:46Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare