RO | EN MyAccount
Caută
Admitere :: Documente

Admitere studenţi internaţionali

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 308/12.02.2007, art. 6, alin a., cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Informaţii pentru studenţii EMMA (Information for EMMA Applicants)
Erasmus Mundus

Adobe Reader Methodology of admitting foreign citizen from EU third countries 
Adobe Reader Methodologie concernant l'acces aux etudes des citoyens NON EU Alte informaţii

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare