RO | EN MyAccount
Caută

Specializări - Sesiunea septembrie 2012

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Perioadă de înscriere: 5-14 septembrie  2012 / 5-13 septembrie 2012 pentru Artele spectacolului
Susţinerea probelor pentru Artele spectacolului: 14-15 septembrie
Afişarea rezultatelor: 18 septembrie 2012
Confirmarea locurilor: 18-19 septembrie 2012

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă şcolarizare / An
Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (germană, franceză) sau Limba și literatura română

Capacitate de şcolarizare = 70 locuri, din care

- 3 locuri fără taxă (bugetate)  
- 1 loc pentru tineri de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România
- 1  loc pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine    
- 47  locuri cu taxă

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei
Limba şi literatura germană - O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză) sau Limba şi literatura română

Capacitate de şcolarizare = 50 locuri, din care

- 3  locuri fără taxă (bugetate)  
- 28 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei
Limba şi literatura franceză - O limbă şi literatură modernă (engleză/ germană) sau Limba şi literatura română

Capacitate de şcolarizare = 50 locuri, din care

- 3  locuri fără taxă (bugetate)
- 28 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei
Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)

Capacitate de şcolarizare = 70 locuri, din care
-4 locuri fara taxa(bugetate)
- 38 locuri cu taxă<

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei
Limba şi literatura chineză – Limba şi literatura engleză

Capacitate de şcolarizare = 25 locuri, din care

- 2 locuri fara taxa
- 1 loc cu taxa

 

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei
Limbi moderne aplicate

Limbi moderne aplicate
Engleză - Franceză/ Germană

Capacitate de şcolarizare = 40  locuri, din care


- 1 loc  fără taxă (bugetat)

-40 locuri cu taxă

 

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei

Limbi moderne aplicate
Franceză - Engleză/ Germană

Capacitate de şcolarizare = 30 locuri, din care

- 1 locuri fără taxă (bugetate)  

- 40  locuri cu taxă

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei

Limbi moderne aplicate
Germană - Engleză/ Franceză

Capacitate de şcolarizare = 30  locuri, din care

-4 locuri fara taxa
-40 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2300 lei
Studii culturale Studii americane

Capacitate de şcolarizare = 50 locuri, din care

- 1  loc pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
- 41 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau crtificat recunoscut internaţional

2000 lei
Ştiinţe ale comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării

Capacitate de şcolarizare = 25 locuri, din care


- 8 locuri fara taxa
- 1  locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate  cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
- 9  locuri cu taxă 

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

2000 lei
Teatru şi artele spectacolului Teatrologie - Management cultural

Capacitate de şcolarizare = 12 locuri, din care

- 2 locuri fără taxă (bugetate)

Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau certificat recunoscut internaţional

10000 lei

Artele spectacolului – Actorie

Capacitate de şcolarizare = 12 locuri, din care

- 5  locuri fără taxă (bugetate)

Concurs de dosare
Proba de aptitudini: 23-24 iulie 2012/
Afişare rezultate: 26  iulie 2012
Confirmare locuri: 26-28  iulie 2012
Vizita medicală (probă eliminatorie);
-  Probă de aptitudini – etapa I (eliminatorie);  ( Proba constă în recitarea unei  poezii, balade, fabule, etc.), în prezentarea a 1-2 povestiri şi a două monoloage din repertoriul propriu, la alegerea candidatului); Se acordă calificativul Admis sau Respins

- Probă de aptitudini-
etapa a II-a  (cu notă): 80% (Proba constă în prezentarea unor poezii, a unei povestiri şi a unui monolog din repertoriul candidatului, la alegerea Comisiei de concurs.)

-Media examenului de bacalaureat:
20% Notă: Candidaţii vor depune la Comisia de concurs un dosar care să cuprindă mai multe poezii, povestiri şi monoloage, pentru probele de concurs.

10000 lei

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, 4 semestre (Legea 288/2004)

Perioadă de înscriere: 03- 07 septembrie 2012; (10-14 septembrie pentru masteratele din domeniul Teatru)
Proba scrisă/ de aptitudini: 8 septembrie 2012; (15 septembrie 2012 pentru masteratele din domeniul Teatru)
Afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2012; (18 septembrie 2012 pentru masteratele din domeniul Teatru)
Confirmarea locurilor: 11-14 septembrie 2012; (20-21  septembrie 2012 pentru masteratele din domeniul Teatru)
Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă şcolarizare / An

Limbă şi literatură
(4 semestre)

Limba şi literatura engleză

Capacitatea de şcolarizare: 40 de locuri, din care

- 2 loc cu finanțare de la buget
- 25  locuri cu taxă

Concurs de dosare
- media examenului de licenţă – 100%

2500 lei/an
Limba şi literatura germană

Capacitatea de şcolarizare: 40 de locuri, din care

- 2 loc cu finanțare de la buget
- 25  locuri cu taxă
Concurs de dosare
- media examenului de licenţă – 100%
2500 lei/an
Limba şi literatura franceză – Abordări contemporane

Capacitatea de şcolarizare : 25 de locuri din care
-11 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- media examenului de licenţă – 100%
2500 lei/an
Limba franceză pentru obiective didactice

Capacitatea de şcolarizare: 30 de locuri din care
-30 cu taxă

Concurs de dosare
- media examenului de licenţă – 100%
2500 lei/an
Limba şi literatura română

Capacitatea de şcolarizare: 20 de locuri, din care
- 2  locuri cu finanțare de la buget

Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate

2500 lei/an
Studii germanistice şi interculturale europene Capacitatea de şcolarizare: 40 de locuri din care
- 40 cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
2500 lei/an
Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze Capacitatea de școlarizare: 40 de locuri din care
-40 cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
2500 lei/an
Restituiri și revizuiri în literatura română Capacitatea de școlarizare: 20 de locuri din care
- 20 cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
2500 lei/an
Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română Capacitatea de școlarizare: 25 de locuri din care
-25 cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
2500 lei/an
Modernism şi postmodernism în literatură

Capacitatea de școlarizare: 20 de locuri din care
-20 cu taxă

Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
2500 lei/an
Limbi moderne aplicate Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba engleză

Capacitatea de școlarizare: 25 de locuri, din care

- 3  locuri cu finanțare de la buget
- 3 locuri pentru tineri de origine română şi etnici români  cu domiciliul în străinătate
- 8  locuri cu taxă

Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
- interviu (probă de competenţă lingvistică),    cu calificativ (admis/respins), pentru absolvenţii altor specializări

2500 lei/an
Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba germană. Capacitatea de școlarizare: 25 de locuri din care
-25 cu taxă

Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate

2500 lei/an
Teoria şi practica traducerii şi interpretării. Limba franceză

Capacitatea de școlarizare: 25 de locuri, din care

- 4  locuri cu finanțare de la buget
- 11  locuri cu taxă
Concurs de dosare
- media examenului de licenţă – 100%
2500 lei/an
Limba engleză în afaceri Capacitatea de școlarizare: 50 de locuri din care
-50 cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
- interviu (probă de competenţă lingvistică),    cu calificativ (admis/respins), pentru absolvenţii altor specializări
2500 lei/an
Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană

Capacitatea de şcolarizare: 40  de locuri din care
- 26 cu taxă

Concurs de dosare
- media examenului de licenţă – 100%
2500 lei/an
Ştiinţe ale comunicării Profesor documentarist

Capacitatea de școlarizare: 30 de locuri, din care

- 5 locuri cu finanțare de la buget
- 18 de locuri cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
2.500 lei/an
Teatru şi artele spectacolului Arta interpretării caracterelor dramatice

Capacitatea de școlarizare: 15 de locuri, din care

- 5  locuri cu taxă

Probă de aptitudini :
- probă de aptitudini din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate

5000 lei/an
Teoria şi practica managementului instituţiilor şi evenimentelor culturale

Capacitatea de școlarizare: 15 de locuri, din care

- 5   loc cu taxă
Probă scrisă
- probă scrisă din tematica aprobată de Colectivul de  specialitate
5000 lei/an
 
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 07.09.2012 14:05Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare