RO | EN MyAccount
Caută

Admitere: Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Specializări - Sesiune Septembrie 2012

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
Durata: 3 ani

Perioadă de înscriere: 10-15 Septembrie 2012

Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă şcolarizare / An
Arte plastice, decorative şi design Conservare şi restaurare

 

Capacitate de școlarizare : 25 din care
 1. 9 locuri fără taxă (bugetate)
 2. 4 locuri cu taxă
 3. 1 loc pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
Probe de concurs:
40% test vocaţional
40% interviu 20% Media generală la examenul de bacalaureat
2500 Lei
Teologie Teologie Protestantă pastorala  (in limba germana) Capacitate de școlarizare 10 locuri din care:
 1. 7 locuri cu taxă
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat.
2100 Lei/an
Teologie Asistenţă Socială (în lb. Germană) Capacitate de școlarizare 25 locuri din care
 1. 1 locuri fără taxă (bugetate) 
 2. 23  locuri cu taxă
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat
2100 Lei
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice
Capacitate de școlarizare 60 de locuri din care
 1. 8 locuri fără taxă (bugetate)  inclusiv 1 loc pentru Rromi
 2. 35  locuri cu taxă
 3. 5  locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
Concurs de dosare
- fără probă scrisă
- Media examenului de bacalaureat: 100%
Criterii departajare:
1 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. română
2 – Nota bac. proba scrisă Lb şi lit. modernă/ maternă/ prima disciplină umanistă sau crtificat recunoscut internaţional
2400 Lei

Studii de Securitate

Capacitate de școlarizare 60 de locuri din care

 1. 29  locuri cu taxă 

 

Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat.
2400 Lei
Asistenţă Socială Asistenţă Socială Capacitate de școlarizare 100 locuri din care
 1. 4 locuri fără taxă (bugetate)  
 2. 2 locuri pentru personade de etnie Rroma
 3. 84 locuri cu taxă
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat.
2000 Lei
Psihologie Psihologie Capacitate de școlarizare: 100 locuri din care
 1. 29  locuri cu taxă
 2. 2  locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din ţara de origine
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat.
2000 Lei
Sociologie Sociologie Capacitate de școlarizare 75 din care
 1. 55  locuri cu taxă
 2. 4  locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din ţara de origine
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat.
2000 Lei

 

Resurse Umane Capacitate de școlarizare: 75 din care
 1. 58  locuri cu taxă
Istorie

Istorie

Capacitate de școlarizare 50 de ocuri din care
 1. 23  locuri fără taxă
 2. 4 locuri cu taxă
 3. 2 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din ţara de origine
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat.
2000 Lei

 

Relaţii Internaţionale şi studii europene

Relaţii Internaţionale şi studii europene

Capacitate de școlarizare 50 de locuri din care
 1. 24 locuri cu taxă
 2. 5 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din ţara de origine
Concurs pe bază de dosare
100% Media generală la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat.
2400 Lei

 

Ştiinţe ale comunicării Jurnalism (3 ani)(acreditat) Capacitate de școlarizare 90 de locuri din care
 1. 3  locuri fără taxă
 2. 2  locuri pentru persoanele de origine Roma
 3. 1 loc pentru tineri de origine română din Republica Moldova care au diplomă de bacalaureat obținută în România
 4. 59 locuri cu taxă
Concurs pe bază de dosare
50% Media de la Bacalaureat
50% nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat;
2600 Lei
Comunicare şi relaţii publice(acreditat) Capacitate de școlarizare 50 de locuri din care
 1. 1  loc fără taxă
 2. 30 locuri cu taxă
Concurs pe bază de dosare
50% Media de la Bacalaureat
50% nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat
Criterii de departajare în ordine:
- nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat;
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat;
2600 Lei
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA DISTANŢĂ (ID)

Perioadă de înscriere: 02 mai-05 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)/14-17 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)

Afişarea rezultatelor parţiale, primirea şi rezolvarea contestaţiilor:
6 august 2012/18 august 2012
Confirmarea locului: 07-13 august 2012 (Luni-Vineri orele 9.00-15.00)/19-26 septembrie 2012
Afişarea rezultatelor finale: 29 septembrie 2012


Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă şcolarizare / An
Ştiinţe Politice Ştiinţe Politice
Capacitate de școlarizare 50 de locuri din care
- 50
locuri cu taxa
Concurs de dosare

Media de admitere după cum urmează:
-100% media de la bacalaureat

 

2100 Lei
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism (3 ani) Capacitate de școlarizare 50 de locuri din care
- 50 locuri cu taxa
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează:
- 50% media de la bacalaureat - 50% nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat Criterii de departajare în ordine: - nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat - nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat
2000 Lei
Comunicare şi relaţii publice Capacitate de școlarizare 50 de locuri din care
-50 locuri cu taxa
Concurs de dosare
Media de admitere după cum urmează:
- 50% media de la bacalaureat - 50% nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat Criterii de departajare în ordine: - nota de la proba E.c de la examenul de bacalaureat - nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat

2000 Lei

 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
Durata:


Perioadă de înscriere:16-21 iulie 2012, 23-24 iulie 2012

Concurs:

Comunicare rezultate:


Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă şcolarizare / An
Sociologie Analiză şi diagnoză socială

Capacitate de școlarizare: 40 locuri din care:

- 2 locuri pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in străinătate
-38 locuri cu taxă comun cu programele Leadership şi Management Organizaţional, Negociere şi Mediere în Organizaţii,  Selecţia şi gestiunea resurselor umane repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 75% - media examenului de licenţă
- 25% - susţinerea orală a unui proiect de cercetare în domeniul programului de master
Criteriu de departajare:
- media de la examenul de bacalaureat

2100 Lei
Leadership şi Management Organizaţional

Capacitate de școlarizare: 30 locuri din care:

- 3 locuri finanțate de la buget comun cu programele Leadership şi Management Organizaţional, Negociere şi Mediere în Organizaţii,  Selecţia şi gestiunea resurselor umane repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 75% - media examenului de licenţă
- 25% - susţinerea orală a unui proiect de cercetare în domeniul programului de master
Criteriu de departajare:
- media de la examenul de bacalaureatt

2100 Lei
Negociere şi Mediere în Organizaţii

Capacitate de școlarizare: 25 locuri din care:

- 0 locuri disponibile

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 80% - media examenului de licenţă
- 20% - interviu
Criteriu de departajare:
- media de la examenul de bacalaureat

2100 Lei
Selecţia şi gestiunea resurselor umane

Capacitate de școlarizare: 50 locuri din care:

- 16 locuri cu taxă comun cu programele Leadership şi Management Organizaţional, Negociere şi Mediere în Organizaţii,  Selecţia şi gestiunea resurselor umane repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 80% - media examenului de licenţă
- 20% - interviu
Criteriu de departajare:
- media de la examenul de bacalaureat

2100 Lei
Psihologie Cunoaşterea şi combaterea criminalităţii

Capacitate de școlarizare: 50 locuri din care:

- 36 locuri cu taxă comun cu programele Psihologie clinică şi Psihoterapie, Psihologie organizaţională: Diagnoză şi intervenţie în organizaţii, repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 30% - media examenului de licenţă
- 70% - susţinerea orală a unui proiect de cercetare/prevenţie/ intervenţie  în domeniul programului de master
Criterii de departajare:
- media de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat

2800 lei / an
Psihologie clinică şi Psihoterapie

Capacitate de școlarizare: 50 locuri din care:

- 28 locuri cu taxă comun cu programele Psihologie clinică şi Psihoterapie, Psihologie organizaţională: Diagnoză şi intervenţie în organizaţii, repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 30% - media examenului de licenţă
- 70% - susţinerea orală a unui proiect de cercetare/prevenţie/ intervenţie  în domeniul programului de master
Criterii de departajare:
- media de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat

2800 lei / an
Psihologie organizaţională: Diagnoză şi intervenţie în organizaţii

Capacitate de școlarizare: 50 locuri din care:


- 37 locuri cu taxă comun cu programele Psihologie clinică şi Psihoterapie, Psihologie organizaţională: Diagnoză şi intervenţie în organizaţii, repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
- 30% - media examenului de licenţă
- 70% - susţinerea orală a unui proiect de cercetare/prevenţie/ intervenţie  în domeniul programului de master
Criterii de departajare:
- media de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba E.d de la examenul de bacalaureat

2800lei / an
Ştiinţe ale comunicării Jurnalism tematic

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care:

- 0 locuri disponibile

Concurs pe baza a două probe de admitere
1. Interviu – probă eliminatorie admis/respins
2. Nota examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare:
- media examenului de bacalaureat
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat

2600 lei / an
Managementul relaţiilor publice

Capacitate de școlarizare: 45 de locuri din care:

- 1 locuri pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in străinătate
- 20 locuri cu taxă, comun cu programele  managementul relațiilor publice, Publicitate și brand, repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
1. Interviu – probă eliminatorie admis/respins
2. Nota examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare:
- media examenului de bacalaureat
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat

2600 Lei/an
Publicitate şi brand

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care:


- 28 locuri cu taxă, comun cu programele  managementul relațiilor publice, Publicitate și brand, repartizabile prin glisare

Concurs pe baza a două probe de admitere
1. Interviu – probă eliminatorie admis/respins
2. Nota examenului de licenţă 100%
Criterii de departajare:
- media examenului de bacalaureat
- nota de la proba E.a de la examenul de bacalaureat

2600 Lei/an
Ştiinţe Politice Managementul instituţiilor europene

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care:

- 0 locuri disponibile

Concurs de dosare
- media de licenţă va avea ponderea de 100% din media de admitere
Criterii de departajare:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba scrisă a examenului de licenţă

2600 lei / an

Managementul integrării europene şi al administraţiei publice

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care:

- 2 locuri pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in străinătate
- 31 locuri cu taxă,

Concurs de dosare
- media de licenţă va avea ponderea de 100% din media de admitere
Criterii de departajare:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba scrisă a examenului de licenţă

2600 lei / an
Relaţii internaţionale. Sisteme de securitate

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care


- 35 locuri cu taxă

Concurs de dosare

- media de licenţă va avea ponderea de 100% din media de admitere
Criterii de departajare:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat

- nota de la proba scrisă a examenului de licenţă
2600 lei / an
Diplomaţia apărării

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care:


- 2 locuri pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in străinătate
- 48 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- media de licenţă va avea ponderea de 100% din media de admitere
Criterii de departajare:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba scrisă a examenului de licenţă

2600 lei / an
Securitate şi relaţii internaţionale

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care


- 29 locuri cu taxă

Concurs de dosare
- media de licenţă va avea ponderea de 100% din media de admitere
Criterii de departajare:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba scrisă a examenului de licenţă

2600 lei / an
Partide politice, analize electorale şi marketing electoral

Capacitate de școlarizare: 50 de locuri din care

- 0 locuri disponibile

Concurs de dosare
- media de licenţă va avea ponderea de 100% din media de admitere
Criterii de departajare:
- nota de la proba E.a/b de la examenul de bacalaureat
- nota de la proba scrisă a examenului de licenţă

2600 lei / an
Istorie Protejarea şi valorificarea patrimoniului istoric

Capacitate de școlarizare: 25 de locuri din care

- 0 locuri disponibile

 

Concurs de dosare
- Media generală a examenului de licenţă 60%
- Interviu – prezentarea unui proiect de cercetare 40%

2200 lei / an
Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX)

Capacitate de școlarizare: 25 de locuri din care

- 3 de locuri finanțate de la buget
- 2 locuri pentru tineri de origine etnica romana cu domiciliul in străinătate
- 7 de locuri cu taxă

2200 lei / an
Europa centrală şi de sud-est în primul mileniu al erei creştine

Capacitate de școlarizare: 25 de locuri din care

- 1 de locuri finanțate de la buget,

- 8 de locuri cu taxă, comun cu programele Elite politice româneşti (secolele XVIII-XX, Europa centrală şi de sud-est în primul mileniu al erei creştine, repartizabile prin glisare

2200 lei / an
Istoria artei Capacitate de școlarizare: 25 de locuri din care
- 25 cu taxă

Concurs de dosare
- Media generală a examenului de licenţă 60%
- Interviu – prezentarea unui proiect de cercetare 40%

2200 lei / an
Relaţiile internaţionale ale României în secolul XX Capacitate de școlarizare: 25 de locuri din care
-25 cu taxă

Concurs de dosare
- Media generală a examenului de licenţă 60%
- Interviu – prezentarea unui proiect de cercetare 40%

2200 lei / an
Istoria regională a Europei Centrale şi de Sud-Est Capacitate de școlarizare: 25 de locuri din care
-25 cu taxă

Concurs de dosare
- Media generală a examenului de licenţă 60%
- Interviu – prezentarea unui proiect de cercetare 40%

2200 lei / an
Arte plstice, Decorative şi Design Arte plastice, decorative şi design – Restaurare Lemn Policrom

Capacitate de școlarizare: 10 locuri din care:

- 0 locuri disponibile

 

Concurs de dosare
- Media generală a examenului de licenţă 60%
- Interviu – prezentarea unui proiect de restaurare piesă lemn 40%

2800 lie / an
 
 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 10.09.2012 11:05Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare