RO | EN MyAccount
Caută

Admitere :: Facultatea de Științe

Sesiune Septembrie 2012

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Perioadă de înscriere: 3-10 Septembrie 2012


Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Matematică

 

Matematică informatică Capacitate de școlarizare din care
 1. 16 locuri fără taxă (bugetate)
 2. 10 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
 3. 55 locuri cu taxă

Concurs de dosare
Media de la bacalaureat

2100 lei
Informatică Informatică Capacitate de școlarizare din care
 1. 10 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
 2. 27 locuri cu taxă

Concurs de dosare
Media de la bacalaureat

2100 lei
Biologie Biologie Capacitate de școlarizare = 40 locuri din care
 1. 8 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
 2. 12 locuri cu taxă

Concurs de dosare
Media de la bacalaureat

2100 lei
Ştiinţa Mediului Ecologia şi protecţia mediului Capacitate de școlarizare = din care
 1. 6 locuri fără taxă (bugetate)
 2. 5 locuri pentru tineri de origine română din Republica Moldova, din alte state învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate cu diplomă de bacalaureat din țara de origine
 3. 54 locuri cu taxă

Concurs de dosare
Media de la bacalaureat

2100 lei
Educaţie fizică şi sport

 

 

 

Educaţie fizică şi sportivă

Capacitate de școlarizare din care
 1. 5 locuri cu taxă pentru ambele specialități, ce vor fi repartizare în ordinea mediilor prin glisare


1. Proba de capacitate motrica este proba obligatorie si eliminatorie şi constă în testarea capacităţilor sportive; probă susţinută anterior celorlalte.
Proba de capacitate motrică constă în:
-  alergare de viteză 50 m cu start din picioare,
- săritură în lungime de pe loc,
- aruncarea mingii de oină de pe loc.

La această probă candidaţii vor obţine calificativul  ” admis” în situaţia în care vor obţine media minimum 5 la cele trei probe.

2. Probă practică
: pondere în media finală de 80%
- joc sportiv opţional: baschet, volei, handbal, fotbal;
- proba de măiestrie sportivă: atletism, gimnastică sportivă, înot, karate, judo, culturism, volei, baschet, handbal, fotbal, tenis de câmp, tenis de masă.

3. Medie bacalaureat: pondere în media finală de 20%.

2100 lei
Sport şi performanţă motrică
 
 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Perioadă de înscriere: 16-22 iulie 2012
Afişarea listelor iniţiale / perioadă de depunere a contestaţiilor : 25 iulie 2012
Afişarea listelor iniţiale după rezolvarea contestaţiilor: 26 iulie 2012
Confirmarea locului: 26-30 iulie 2012

Rezultate finale: 31 iulie 2012


Domeniul
Specializarea
Număr locuri
Selecţie  (probe de concurs)
Taxă școlarizare / An
Matematică

 

Matematică-informatică aplicată

Capacitate de școlarizare 30 + 30 de locuri pe fiecare program din care

- 7 locuri finanțate de la bugetul de stat,  comun pentru ambele programe de matematică, repartizabile în ordinea mediilor
- 3 locuri pentru tineri cu cetățenie română cu domiciliul în străinătate
- 36 de locuri cu taxă, comun pentru ambele programe, repartizabile în ordinea mediilor

 

Concurs de dosare (opţional examen)
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă şi nota de la proba scrisă

2100 lei
Matematică didactică

Capacitate de școlarizare 30 + 30 de locuri pe fiecare program din care

-0 locuri disponibile

Concurs de dosare (opţional examen)
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă şi nota de la proba scrisă
2100 lei
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Informatică Managerială

Capacitate de școlarizare = 30 locuri din care
-30 cu taxa 

Concurs de dosare (opţional examen)
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă şi nota de la proba scrisă

2100 lei
Informatică Sisteme şi tehnologii informatice avansate

Capacitate de școlarizare 40 de locuri din care


- 13 locuri cu taxă

Concurs de dosare (opţional examen)
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă şi nota de la proba scrisă
2100 lei
Advanced information systems and tehnologies

Capacitate de școlarizare 50 de locuri din care


- 50 locuri cu taxă

Ştiinţa Mediului Expertiza şi managementul sistemelor ecologice

Capacitate de școlarizare 30 de locuri din care

- 0 locuri disponibile

Concurs de dosare
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă 100%
2100 lei
Ecologie aplicată Capacitate de școlarizare = 30 locuri din care
-30 cu taxă 
Concurs de dosare
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă 100%
2100 lei
Biologie Biologie aplicată Capacitate de școlarizare = 25 locuri din care
- 17 cu taxă 
Concurs de dosare
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă 100%
2100 lei
Applied biology Capacitate de școlarizare = 25 locuri din care
- 25 cu taxă 
Educaţie fizică şi Sport Antrenament şi performanţă

Capacitate de școlarizare 25 de locuri din care

- 0 locuri disponibile

Concurs de dosare
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă 100%
2100 lei
Educație fizică și sportivă școlară

Capacitate de școlarizare 25 de locuri din care

- 0 locuri disponibile

Concurs de dosare
- Examenul de admitere include o probă scrisă opţională.
- Nota de admitere este maximul dintre nota de la examenul de licenţă 100%
2100 lei
 
 

 

Informaţiile a fost actualizate ultima dată: 07.09.2012 13:07Alte informaţii

Înscrişi

Rezultate

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare