RO | EN MyAccount
Caută
Admitere :: Documente

Admitere studenţi din state membre ale Uniunii Europene, din state aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene

Conform legii, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

According to romanian law, the citizens of UE member states, of European Economic Area and the Swiss Confederation can study in all higher education programmes, in the same conditions as Romanian citizens.

Admitere studenţi străini (non-EU)

Admitere studenţi străini (non-EU)

Adobe Reader Metodologia admiterii cetățenilor străini din state terțe UE la studii în România 
Adobe Reader Lista instituţiilor de învăţământ superior care organizează anul pregătitor pentru învăţarea limbii române 
Adobe Reader CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII RO-EN 
Adobe Reader CERERE PENTRU ELIBERAREA SCRISORII DE ACCEPTARE LA STUDII RO-FR 

Admission of Foreign Citizens from EU Third Countries

Adobe Reader Methodology of admitting foreign citizen from EU third countries 
Adobe Reader List of high education institutions which organize preparatory year for Romanian language learning 
Adobe Reader APPLICATION FORM FOR THE ISSUANCE OF LETTER OF ACCEPTANCE TO STUDIES 
Adobe Reader Tuition Fees in Foreign Currency

L`accès aux études des citoyens étrangers ressortissans d`Ètats non-EU

Adobe Reader Methodologie concernant l'acces aux etudes des citoyens NON EU 
Adobe Reader La liste des établissements d`enseignement supérieur qui organisent l`année préparatoire pour l’apprentissage de la langue roumaine 
Adobe Reader DEMANDE D’APPLICATION POUR LA LETTRE D’ACCEPTATION AUX ÉTUDES 

Admitere etnici români și cetățeni români cu domiciliul în străinătate - români de pretutindeni

Adobe Reader Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni
Zip Arhivă cu documentele necesare etnicilor români și cetățenilor români cu domiciliul în străinătate 

Studenți Erasmus Mundus

Informaţii pentru studenţii EMMA (Information for EMMA Applicants)

 

Informaţiile au fost actualizate ultima dată: 20.03.2015 11:54

Information on this page was last updated on: 20.03.2015 11:54Alte informaţii

Cazare în ULBS

Arhiva Admitere 2013

Arhiva Admitere 2012

Arhiva Admitere 2011

Arhiva Admitere 2010

Arhiva Admitere 2009

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare