RO | EN MyAccount
Caută

Programul Cisco Networking Academy

 1. Descriere
 2. Cursuri oferite
 3. Data începerii cursurilor
 4. Înscrieri
 5. Taxe
 6. Desfăşurarea cursurilor
 7. Echipamente Academiei
 8. Personalul Academiei
 9. Programa analitică

Descriere

În România există un centru CATC (Cisco Academic Training Center) la RoEduNet Bucureşti, zece academii Regionale şi 102 Academii Locale (Academiile Regionale sunt în acelaşi timp şi Academii Locale) care pregătesc cursanţii pentru obţinerea certificării CCNA (Cisco Certified Networking Associate).

Firma CISCO, liderul mondial în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare, prin reprezentanţa sa din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, au stabilit un parteneriat, convenind aderarea la programul "CISCO Networking Academy". La acest program au aderat peste 50 de ţări.

Structura organizatorică a programului "CISCO Networking Academy" este ierarhică, cuprinzând următoarele nivele:

Centru de instruire (Cisco Networking Training Center), cu rol de instruire a personalului (instructorilor) din academiile regionale; el acoperă grupuri de ţări, în prezent cel pentru Europa funcţionând la Universitatea din Birmingham (Anglia).

Regionala (Regional Academy), cu rol de instruire şi coordonare a personalului (instructorilor) din academiile locale. La nivelul României există doar patru astfel de academii, în centrele RoEduNet din Cluj-Napoca, Bucureşti, Tg. Mureş şi Iaşi.

Academie Locală (Local Academy), ce cuprinde clase de studenţi instruiţi direct în domeniul interconectării reţelelor de calculatoare.

Programul porneşte de la ideea că organizaţiile de orice nivel ar fi, nu au resursele necesare să proiecteze, construiască, şi să menţină în exploatare reţele de calculatoare, actualii specialişti neavând acces la beneficiile tehnologiilor moderne aplicate în reţelele de calculatoare. Acest program este menit să aducă la zi şi să completeze cunoştinţele persoanelor interesate în domeniul reţelelor de calculatoare.

Beneficiile parteneriatului stabilit sunt:

 • studenţii primesc instruire adecvată pentru încadrare în meserii din domeniul comunicaţiilor de date
 • şcolile şi universităţile membre primesc un instrumentar important de echipament de comunicaţii şi resurse pentru susţinerea în exploatare a reţelelor interne
 • societăţile comerciale beneficiază de specialişti în tehnologia informaţiei instruiţi şi atestaţi corespunzător

La Universitatea “Lucian Blaga”, Academia locala Cisco a luat fiinţă în anul 2001.

Cursuri oferite

Cisco Certified Network Associate, semestrele 1-4 (CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4)

Diplome obţinute pe urma cursului:

După fiecare semestru, se va elibera de către CISCO o diplomă de absolvire a acelui semestru, în format .PDF
La sfârşitul celor 4 semestre, în urma unui examen susţinut în cadrul unui centru de examinare certificat de către CISCO, va fi trimisă prin poştă diploma CCNA.

Un semestru se va întinde pe o perioadă cuprinsă între minim 6 şi maxim 10 săptămâni, cu câte două întâlniri pe săptămână.

Semestrele trebuiesc studiate în ordine, adică CCNA1,CCNA2,CCNA3 şi CCNA4. Nu este însă necesar să existe o continuitate în abordarea lor. După fiecare semestru încheiat, există posibilitatea de a alege între:

 • continuarea studiilor prin inscrierea în semestrul următor, cu actuala serie
 • întreruperea studiilor şi eventuala reluare a lor în viitor, fiind recunoscute semestrele deja incheiate.

Data începerii cursurilor

 • Octombrie, Ianuarie, Aprilie: serii de CCNA1, CCNA2, CCNA3 şi CCNA4

Înscrieri

Perioada de înscriere pentru fiecare semestru începe cu două săptămâni înaintea datei primei întâlniri de studii din cadrul unui nou semestru. La înscriere se va completa un contract tip, în două exemplare, şi va fi achitată suma pentru cursul respectiv, comform celor de mai jos. În cazul în care se vor înscrie mai mulţi decât numărul de locuri disponibile, cei veniţi vor fi trecuţi în ordinea sosirii cererilor, pe lista de aşteptare. Cu ocazia perioadei următoare de înscrieri, aceştia vor avea prioritate la ocuparea locurilor, cu condiţia confirmării, înscrierii şi efectuării plăţii sumei în prima săptămână din acea perioadă de înscrieri. După acest timp îşi vor pierde prioritatea în ocuparea locurilor libere, acestea fiind ocupate de către cei doritori, în ordinea înscrierii acestora.

Au fost stabilite patru categorii de taxe, fiind astfel oferite facilităţi studenţilor la specializarea calculatoare din ULBS, respectiv celorlalţi studenţi/elevi.

Pentru cursanţii ce se înscriu în primul semestru (CCNA1), va fi creat un cont nou pe site-ul CISCO. Ei vor obţine prin e-mail un username şi o parola temporare, necesare pentru a completa formularul online cu datele personale, respectiv cu username-ul şi parola dorită de către fiecare cursant. Cu acest cont cursantul va avea acces la materiale de curs, la situaţia notelor, respectiv la examene, folosindu-se de username-ul şi parola personală.

Pentru înscrieri urmaţi următoarea procedură:

 • trimiteţi un e-mail către adresa cisco.academy@ulbsibiu.ro (un singur e-mail este suficient) care să conţină următoarele informaţii:
  1. Nume şi prenume
  2. Adresa de e-mail de contact
  3. Opţional, perioada când se doreşte începerea cursului
 • aşteptaţi e-mail-ul de confirmare pentru înscriere în lista de aşteptare
 • aşteptaţi e-mail-ul care vă invită să veniţi la înscriere efectivă (semnare contract, plata primei transe, etc.).

Vă rugăm să :

 • Nu trimiteţi mai mult de un e-mail de înregistrare, aşteptaţi e-mail-ul de confirmare.
 • Nu veniţi să vă înscrieţi dacă nu aţi fost contactat prin e-mail în acest sens.
 • Nu contactaţi instructorii CISCO cu întrebări privind data începerii înscrierilor, datele prezentate sunt aproximative iar în momentul începerii înscrierilor veţi fi contactat prin e-mail.
 • Nu uitaţi să aduceţi documentele necesare cu dvs. la înscriere precum buletinul şi/sau carnetul de student vizat pe anul în curs.

Taxe

Categoriile de taxare sunt:

 • 450 RON / semestru / student la specializarea calculatoare sau informatica
 • 600 RON / semestru / student / elev / persoană fizică
 • 800 RON / semestru / persoană juridică

Training on-site:

 • Doar pentru persoane juridice
 • Minim 8 persoane participante la curs
 • Taxă suplimentară de 50% din suma totală a contractelor de şcolarizare

Sumele de mai sus pot fi achitate astfel (studenţi şi persoane fizice):

 • minim 50% la înscriere, respectiv la încheierea contractului
 • restul sumei se achită până la data specificată în contractul încheiat

După ce contractul a fost încheiat şi a fost plătită prima tranşă din sumă, cursantul respectiv va fi efectiv înscris în clasa deschisă pe site-ul CISCO.

Nota:
Academia Locală CISCO îşi rezervă dreptul de a modifica aceste tarife, valoarea lor modificată aplicându-se începând cu urmatorul semestru al cursurilor oferite.

Desfăşurarea cursurilor

Cu ocazia primei întâlniri, cursanţii vor primi un CD cu materialele necesare în respectivul semestru. Se va pune mare accent pe activităţile practice şi pe discuţii libere, pe baza subiectelor tratate în cursul studiat. Partea teoretică va fi studiată de către fiecare cursant, în afara întâlnirilor. La orele de curs, se vor trata doar punctele importante din capitolul current, respectiv se vor discuta nelămuririle apărute în timpul studiului individual. După caz, se va trece la activităţi practice sau exerciţii.

Sistemul de examinare şi de notare este întocmit şi întreţinut de către CISCO. Astfel, toate examenele se susţin online pe site-ul CISCO. Pentru aceasta este nevoie ca instructorul să activeze respectivul examen. Apoi, folosindu-se de username şi parolă individuală, cursanţii vor putea susţine examenele activate, obţinând un punctaj exprimat în procente.

Examenele sunt de tip grilă, şi se împart îin două categorii:
MCMA (Multiple Choice Multiple Answers) – grile cu răspunsuri multiple (toate răspunsurile corecte trebuiesc selectate, pentru a obţine punctaj maxim)
MCSA (Multiple Choice Single Answer) – grile cu un singur răspuns corect

Fiecărui semestru îi corespunde un proiect tip studiu de caz, pe baza căruia cursantul va fi notat de către instructor. Documentaţia necesară pentru proiect (Case Study) se găseşte pe CD, respectiv în curs, la capitolul dedicat (CS).

Echipamentele Academiei

Routere:

 • 1 x Cisco 805
 • 1 x Cisco 1720
 • 2 x Cisco 2520
 • 2 x Cisco 2610
 • 6 x Cisco 2801

Switch-uri Catalyst:

 • 1 x Cisco Catalyst 2924XL
 • 2 x Cisco Catalyst 2950
 • 3 x Cisco Catalyst 2960

Alte echipamente:

 • Fluke Network Tester
 • Unelte reţea (cleşti, tester, punchdown-tool, etc.)
 • 2 x Switch 24 porturi
 • 4 x Switch 16/8 porturi
 • 4 x Hub 16/12 porturi
 • 9 PC-uri conectate la internet

Echipamentele sunt organizate in 4 bancuri de lucru pentru CCNA2, respectiv in 3 bancuri de lucru pentru CCNA3 si CCNA4.

Personalul Academiei

Prof. Dr. Ing. Remus Brad
Local Academy Main Contact
Curriculum Lead

Ing. Daniel Ghişoiu
Local Academy Registrar
Local Academy Instructor
CCNA Cisco Certified Network Associate
Cisco Certified Academy Instructor

Ing. Marius Bratu
Local Academy Instructor - CCNA
Cisco Certified Academy Instructor

Programa analitică

MODUL 1: NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE REŢELE
(CCNA1: Network Fundamentals v4.0 Exploration)

 • Introducere în reţele
 • Noţiuni fundamentale despre reţele de calculatoare
 • Medii de comunicaţie
 • Testarea cablurilor
 • Cablare LAN şi WAN
 • Noţiuni fundamentale despre Ethernet
 • Tehnologii Ethernet
 • Comutaţie Ethernet
 • Suita de protocoale TCP/IP şi adresarea IP
 • Noţiuni fundamentale despre rutare şi subreţele
 • Straturile transport şi aplicaţie din TCP/IP
 • Notiuni de baza pentru configurarea echipamentelor de retea

MODUL 2: NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE ROUTERE ŞI RUTARE
(CCNA2: Routing Protocols and Concepts v4.0 Exploration)

 • Reţele WAN şi routere
 • Introducere despre routere
 • Configurarea unui router
 • Despre alte dispozitive
 • Gestionarea Cisco IOS
 • Rutarea şi protocoale de rutare
 • Protocoale de rutare bazate pe vectorul distanţă
 • Erori în suita de protocoale TCP/IP şi mesaje de control
 • Noţiuni de bază despre depanarea routerelor
 • Introducere în rutarea neorientată pe clase
 • OSPF pentru o singură arie
 • EIGRP

MODUL 3: NOŢIUNI DE BAZĂ DESPRE COMUTAŢIE ŞI RUTAREA INTERMEDIARĂ
(CCNA3: LAN Switching and Wireless v4.0 Exploration)

 • Concepte despre comutaţie
 • Comutatoare
 • Configurarea comutatoarelor
 • Protocolul Spanning-Tree
 • Retele locale virtuale VLAN
 • Protocolul de trunking VLAN
 • Wireless LANs

MODUL 4: TEHNOLOGII WAN
(CCNA4: Accessing the WAN v4.0 Exploration)

 • Scalarea adreselor IP
 • Stratul transport din TCP/IP
 • Liste de control al accesului ACL
 • Tehnologii WAN
 • PPP
 • Notiuni de baza despre securitate
 • Frame Relay
 • Introducere în administrarea reţelor

 Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel +40-(269) 21.77.79, int.143
Fax: +40-(269) 21.04.92
E-mail: cisco.academy@ulbsibiu.ro
Web: http://ciscoacademy.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare