RO | EN MyAccount
Caută

Evoluţia Direcției Comunicaţii și Marketing

1993 :: Se instalează primul server Unix, în scopul comunicării prin e-mail. Se realizează transferul mesajelor prin UUCP la serverul IIRUC din Bucureşti.

1994 :: Se instalează un nou server Unix, cu sistem SCO Unix (Santa Cruz Operations) şi sistem de ferestre X. Se realizează transferul mesajelor prin UUCP la Politehnica Bucureşti

1995 :: Se pun bazele intranet-ului Facultăţii de Inginerie prin crearea unei reţele structurate ce cuprinde toate calculatoarele aflate în noul sediu al Ingineriei din strada Zaharia Boiu (sunt cuprinse laboratoarele secţiei de calculatoare şi tehnica de calcul aflată în cabinetele şi birourile facultăţii). Se poate accesa astfel serverul Unix SCO prin telnet, clienţi de mail sau clienţi ai sistemului X Windows. Se instalează primul server Linux şi primul server WWW. În toamnă, ia fiinţă Centrul de Comunicaţii, cu sediul in clădirea Facultăţii de Inginerie.

1996 :: Se construieşte “backbone”-ul reţelei WAN (Wide Area Network) a Universităţii, prin cablarea unui tronson de 500 m cablu coaxial gros ( “cablu galben”, Thick Ethernet) care leagă clădirile Ingineriei, Literelor, Rectoratului şi a Administraţiei. În luna decembrie este instalată linia închiriată între Universitatea Politehnică Bucureşti şi Universitatea din Sibiu. Rutarea este realizată de un server Linux, ce oferea totodată şi acces dial-up.

1997 :: În toamna acestui an, se instalează cel de al doilea tronson de cablu galben, în lungime de 400 m, conectându-se astfel clădirile Administraţiei şi sediile din strada dr. Ion Raţiu (clădirile A şi B) ale Facultăţii de Ştiinţe şi Facultăţii de Tehnologia Textilelor şi Produselor Alimentare. În acest fel se finalizează construcţia reţelei WAN universitare şi conectarea la aceasta a tuturor subreţelelor şi calculatoarelor din clădirile afetente. Sunt instalate servere Linux locale, pentru fiecare Facultate în parte şi se realizează separare de trafic, prin rutere soft. Se realizează legatura pe linie închiriată cu modeme sincrone la 64kbps cu Institutul Militar de Transmisiuni. Deoarece Biblioteca Centrală Universitară se află în apropierea nodului de comunicaţii militar, se realizeazţ o conectare a reţelei locale a bibliotecii (pe un tronson de 180 m de cablu coaxial şi prin rutare) la reţeaua academică. Sunt achiziţionate ruterele Cisco şi Bay Networks pentru a gestiona legăturile pe linii închiriate.

1998 :: Centrul de Comunicaţii este mutat în clădirea Direcţiei Generale Administrative la parter, corpul A. În luna aprilie se conectează pe linie închiriată, la 64 kbps, laboratorul de informatică al Academiei Trupelor de Uscat. Tot pe linie închiriată este realizată conectarea la reţeaua universitară a laboratorului de informatică a Facultăţii de Medicină, aflat în clădirea Spitalului Clinic Municipal Sibiu, secţia chirurigie I. Se instalează noi servere Linux, la Facultatea de Ştiinte, la catedra de matematică şi la catedra de informatică. În acest an se proiectează şi instalează Intranetul Facultatii de Inginerie (cladirea IM). Aceasta este cea mai modernă şi bine structurată reţea, ce utilizează tehnologii de switching, Fast Ethernet (100 Mbps) şi control SNMP.

1999 :: Reţeaua universitară este întregită prin darea in folosinţă a liniilor închiriate ce realizează conectarea reţelelor aflate la Facultatea de Teologie şi Centrul de Nursing.

2000 :: Se instalează circuite închiriate cu Facultatea de Drept şi Colegiul Universitar, în paralel cu sporirea numărului de linii de acces dial-up. Totodată se sporeşte debitului pe linia închiriată ce ne leagă la nodul RoeduNet, la 64 kbps pe linie sincronă.

2001 :: Se măreşte la 128k debitul legăturii la Internet. Sunt instalate un număr de 5 sisteme de downlink via satelit, ceea ce a sporit considerabil viteza de download a datelor din Internet.

2002 :: Centrul devine POP (Point of Presence) RoEduNet în judeţul Sibiu. Canalul de date este plătit de RoEduNet şi are viteza de 256kbps. Centrul de Comunicaţii se mută de la parterul clădirii Direcţiei General Administrative la mansardă, în locaţia actuală.

2003 :: Legătura la Internet a crescut de la 256kbps la 2 Mbps, prin fibră optică. S-a recablat backbone-ul universităţii pe fibră optică. Se realizează de asemenea trecerea pe fibra optică a tuturor locaţiilor legate anterior prin modemuri sincrone sau asincrone. Reţeaua trece astfel de la 10Mbs la 100Mbs. S-a recablat nodul central aflat la sediul Centrului de Comunicaţii. Au fost upgrada-te majoritatea serverelor aflate în administrarea Centrului de Comunicaţii şi au fost create servere dedicate de DNS, MAIL, PROXY, FIREWALL. S-a creat o baza de date cu toţi utilizatorii Centrului de Comunicaţii. S-au luat măsuri pentru sporirea securităţii pe toate serverele. S-au creat baze de date pe fiecare server cu toate calculatoarele conectate la reţea. Calculatoarele noi introduse în reţea trebuie să fie mai întâi înregistrate în bazele de date pentru a putea accesa reţeaua ULBS. Site-ul ULBS este în curs de restructurare urmând a fi adăugat şi un forum de discuţii precum şi un News Server. Au fost create servicii dedicate de e-mail cu răspuns în maxim 24h pentru support utilizatori interni şi externi.

2004 :: Legătura la Internet a crescut de la 256kbps la 2 Mbps (8 ori), trecându-se de la liniile analogice, la fibră optică. Totodată, s-a recablat backbone-ul universităţii pe un mediu de comunicaţie modern şi extensibil, înlocuindu-se cablul coaxial cu fibra optică. Se realizează de asemenea trecerea pe fibra optică (metropolitana a unei firme de transport date) a tuturor locaţiilor legate anterior prin modemuri sincrone sau asincrone. S-a recablat nodul central aflat la sediul Centrului de Comunicaţii. Au fost upgrade-ate majoritatea serverelor aflate în administrarea Centrului de Comunicaţii şi au fost create servere dedicate de DNS, MAIL, PROXY, FIREWALL. Au fost create servicii dedicate de support (help desk şi ticketing), cu răspuns în maxim 24h pentru utilizatori interni şi externi. A fost proiectata şi realizata reţeaua locală a Facultăţii de Jurnalistică. In acelaşi an a fost conceput şi implementat un sistem novator de mail cu useri virtuali, ce permite evitarea pierderilor de date şi reinstalarea rapidă a sistemului în cazul unor defecţiuni.

În perioada aceluiaşi an, a fost lansată o nouă interfaţă web a Universităţii, aceasta integrând un sistem nou de e-mail, forum, guestbook, ticketing system şi o utilă interfaţă pentru publicarea ştirilor şi evenimentelor ULBS. Începând cu luna aprilie, legătura la Internet prin RoEduNet a fost upgradată la 4Mbps (dublul vitezei anterioare). Se implementează un sistem de garantare de bandă pentru intranetul ULBS, în vederea creşterii eficienţei legăturii la internet. A fost înfiinţată Academia Cisco în cadrul Centrului de Comunicaţii. Se instalează primele puncte de acces wireless la Rectoratul ULBS şi Facultatea de Ştiinţe. Împreună cu firma SUMMIT, am organizat prima ediţie a evenimentului IT-ZONE, având ca parteneri firma Nortel.

2005 :: Legătura la Internet a crescut de la 4Mbps la 10 Mbps. Centrul de Comunicaţii asigură legătura la Internet la liceele sibiene (Ghibu, Goga, Independenţa). Centrul de Comunicaţii devine partener în programul Student Express (program de donaţii de echipamente wireless venite din partea companiilor INTEL, D-Link şi SUMMIT), studenţii beneficiind de 2 hot spot-uri gratuite în zona Facultăţilor de Inginerie şi Litere şi Arte. Se înlocuiesc serverele de Web şi serverul principal de rutare cu doua sisteme HP performante şi se instalează sisteme de operare licenţiate ClarkConnect pe principalele maşini, câştigându-se un spor de securitate. S-a realizat peer-ingul claselor din Sibiu cu reţeaua Astral. La mijlocul acestui an a fost conceput şi implementat un sistem modern antivirus şi antispam, cu 3 nivele de filtrare. A fost proiectată şi realizată reţeaua locală a Facultăţii de Drept, iar cu ajutorul studenţilor de la Calculatoare, a fost proiectată şi executată reţeaua locală a corpurilor A şi D din cadrul Facultăţii de Medicină.

2006 :: Au fost montate două camere web, (Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Litere şi Arte) care oferă imagini în timp real. Centrul de Comunicaţii a instalat pentru testare, o legătură de back-up de 1 Mbps ADSL prin RomTelecom, pentru preluarea traficului în cazul indisponibilizării legăturii principale. Au fost organizate două evenimente IT-Zone, în parteneriat cu firma BitDefender. S-a organizat prima ediţie a Concursului Studenţesc de Proiecte, cu premii ce depăşesc 5.000 RON în valoare. In perioada 1-3 iunie, Centrul de Comunicaţii a organizat şi găzduit cea de-a 5-a Conferinţă Internaţională RoEduNet, pe care a ridicat-o la cote ştiinţifice înalte, fiind pentru prima oară când a fost patronată de prestigioasa organizaţie mondială IEEE. Numărul de calculatoare din reţeaua ULBS a crescut la cifra de 1000 de unităţi instalate. La insistenţele Centrului de Comunicaţii, s-au început negocierile pentru achiziţia unui software de management al şcolarităţii. Au fost achiziţionate două servere HP, care au preluat rolul de gateway pentru subreţelele din WAN-ul ULBS şi respectiv server de mail. Echipamentele wireless din cadrul ULBS au fost conectate la federaţia Eduroam, ceea ce permite accesul în peste 360 de reţele wireless de universităţi din Europa. Datorită eforturilor noastre, am fost a doua universitate din România ce a aderat la această convenţie. Centrul de Comunicaţii a preluat şi serviciul de informatizare şi cel de servisare, echipa fiind constituită din 7 angajaţi.

2007 :: În acest an s-au proiectat, instalat şi modernizat reţelele locale din cadrul Facultăţilor de Teologie, Inginerie şi SAIAPM. Toate acestea se bazează pe echipamente de switching layer 2 şi 3 cu management şi infrastructură wireless conectată în Eduroam. A fost recablat nodul central al reţelei, în rack-uri complet echipate şi climatizate. A fost achiziţionată aplicaţia UMS, ce permite o evidenţă informatică a şcolarităţii tuturor studenţilor din ULBS. S-a organizat cea de-a doua ediţie a Concursului Studenţesc de Proiecte. A fost semnat un parteneriat strategic cu firma Bitdefender, singurul pe care această firmă îl are cu o universitate, iar aceasta fiind singura firmă romanească cotată la bursele din Londra şi New York. De asemenea, a fost semnat un acord de colaborare cu firma Adobe. Debitul conexiunii la Internet a crescut la 20Mbps, iar în reţeaua metropolitană au fost conectate 11 obiective din cadrul ULBS. S-a trecut pe o clasa IP de tip Provider Independent şi a fost atribuit un AS Number. In acest fel s-au putut pune în practică rutări dinamice BGP şi peering-uri cu toţi provider-ii de Internet din oraş. Cu ajutorul unui echipament foarte performant primit de la Roedunet, s-a realizat o conexiune de back-up de 1Mpbs, cu rutare dinamică. Au fost angajaţi încă 1 inginer de sistem şi un tehnician, sporind echipa Centrului la 9 angajaţi. Reţeaua ULBS a ajuns la peste 1200 de sisteme în reţea şi la peste 800 de utilizatori ai sistemului de mail.

În afară de activităţile curente, de întreţinere, reparare, instalare, proiectare, programare, supraveghere şi implementare, Centrul de Comunicaţii s-a dovedit a fi o echipa dinamică şi puternică, cu realizări atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Prin organizarea şi participarea la conferinţe cu caracter tehnic şi ştiinţific, Centrul de Comunicaţii s-a afirmat şi a fost cotat ca fiind al 5-lea centru naţional de competenţă în reţele de calculatoare. Interfaţa web a ULBS a fost clasată a 9-a pe ţară, dar prin serviciile furnizate şi prin aspectul grafic, este una aflată pe un loc fruntaş.

2008 :: În anul 2008, Centrul de Comunicaţii a devenit Departamentul de Comunicaţii şi Marketing, înglobând departamentul de Marketing şi Relaţii publice. A fost semnat un parteneriat strategic cu firma Bitdefender, singurul pe care această firmă îl are cu o universitate, iar aceasta fiind singura firmă românească cotată la bursele din Londra şi New York. De asemenea, a fost semnat un acord de colaborare cu firma Adobe. A fost implementat sistemul de management al școlarității UMS. Au fost realizate site-uri web: Cioran, Confucius, Academia Ardeleana etc. Centrul de Comunicaţii a fost transformat în Departament (H.S. din 5.05.2008) ce cuprinde 4 servicii/birouri. Odată cu integrarea Biroului de Marketing şi Relaţii Publice, Departamentul Integrat de Comunicaţii şi Marketing a devenit responsabil şi pentru gestionarea imaginii ULBS, pentru relaţionarea sa cu mass-media şi pentru promovarea universităţii în rândul potenţialilor candidaţi. Prin intermediul Biroului de Relaţii Publice s-a asigurat în permanenţă o bună comunicare a Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu cu mass-media locală şi naţională. A crescut astfel vizibilitatea organizaţiei în rândul categoriilor de public vizate, ducând şi la o îmbunătăţire a percepţiei asupra imaginii ULBS. Au fost upgrade-ate majoritatea serverelor aflate in administrarea departamentului nostru iar serviciile au fost impartite unor masini dedicate: WEB, DNS, E-Mail, Firewall, etc. S-a proiectat, instalat şi configurat un nou sistem de Webmail, datorita găurilor de securitate pe care cel vechi le prezenta. A fost instalat şi configurat un sistem nou pentru Forumul de discuţii al ULBS. Au fost organizate evenimente ştiinţifice sub brandul IT-Zone, destinate în principal studenţilor şi liceenilor, organizate în 2008 în colaborare cu Apple şi Microsoft (Academic Tour). A fost dat în folosinţă un sistem automatizat de back-up al datelor ce foloseşte benzi magnetice, în scopul creşterii fiabilităţii sistemelor de stocare a datelor.

2009 :: Au fost upgrade-ate majoritatea serverelor aflate in administrarea departamentului nostru iar serviciile au fost impartite unor masini dedicate: WEB, DNS, E-Mail, Firewall, etc. A fost intarita si dezvoltata structura de “domeniu de calculatoare” a universitatii in vederea extinderii in facultati; antivirus-ul instalat pe calculatoarele angajatilor a fost inlocuit de o solutie centralizata, care ofera un mai bun control al securitatii informatice; totodata a fost creat un sistem care aduce la zi automat toate calculatoarele din domeniu, imbunatatind securitatea intregii retele. Structura de virtualizare a serverelor universitatii a fost imbunatatita prin diverse upgrade-uri hardware dar si software pentru a putea acomoda cererea tot mai mare de putere de calcul si cresterea continua a retelei ULBS si a bazei de utilizatori. A fost proiectată şi executată reţeaua Centrului de Reuniune Academică. Acesta a fost conectat prin fibra optica proprie la reţeaua ULBS. S-a lucrat la o îmbunătăţire continuă a sistemului Anti-Spam al serverului de mail. Pe parcursul a 10 luni, poveştile de succes ale studenţilor ULBS au fost publicate în ziarul Monitorul, iar cititorii au ales prin vot pe cel mai popular dintre studenţii fiecărei facultăţi în parte. Realizarea revistei presei, în fiecare dimineaţă, consultând principalele cotidiene naţionale, toate publicaţiile din Sibiu, principalele publicaţii din judeţele ce constituie bazinul de recrutare al ULBS, precum şi publicaţiile de specialitate. S-au emis peste 100 de comunicate de presă cu rol de informare a publicului referitor la activitatea Universităţii „Lucian Blaga”. S-au realizat broşuri de informare şi promovare. S-au proiectat şi configurat reţele noi în clădirile Facultăţilor de Litere, Jurnalistica, Ştiinţe Economice, Biblioteca. In prezent, acestea funcţionează la standardele cele mai înalte de cablare structurata

2010 :: S-au implementat peste 40 de site-uri noi pentru: departamente, proiecte, granturi, etc. În sfera comunicării cu studenţii, ne-am manifestat preocuparea faţă de dezvoltarea lor academică, profesională şi personală, organizând o serie de evenimente, în parteneriat cu diverşi colaboratori, destinate studenţilor: How to Web, Guerilla Verde, Leaders România, Student sibian, student European, Secretele imaginii de succes etc. Oferta educaţională a universităţii a fost promovată în 8 judeţe ale ţării (Alba, Braşov, Hunedoara, Harghita, Mureş, Olt, Sibiu, Vâlcea) prin campanii atât în presa scrisă convenţională (ziare, suplimente educaţionale dedicate exclusiv admiterii), cât şi neconvenţională (reviste de timp liber), prin mijloace outdoor (panouri, afişe), şi nu în ultimul rând prin Internet (apariţii în ediţiile on-line ale ziarelor, pe diferite site-uri de socializare –  twitter, facebook, pagina de internet a universităţii, forumul universităţii). Universitatea „Lucian Blaga” a participat la diverse târguri educaţionale din Cluj-Napoca, Târgu-Mureş şi Sibiu, unde şi-a prezentat atât oferta educaţională, cât şi oportunităţile şi facilităţile oferite. A fost extinsă Microsoft Academic Alliance, Windows pentru studenţi şi cadre didactice, accesibilă din interfaţa de intranet MyAccount. S-a organizat „The 9th IEEE Roedunet International Conference”, cu peste 100 de participanţi din 9 ţări. Rata de acceptare a lucrărilor a fost de 53%, iar acestea au fost indexate INSPEC IEEExplore şi ISI Proceedings. A fost câştigat un proiect POS-CCE, în valoare de peste 5.000.000 RON, care implementează o platforma hard-soft de e-learning a ULBS. Proiectul s-a încheiat în noiembrie 2010. Reţeaua ULBS a ajuns la peste 2500 de sisteme în reţea şi la peste 4000 de utilizatori ai sistemului de mail. A fost creat un server de tip “controller de domeniu” pentru a putea gestiona mai bine calculatoarele angajatilor din cadrul universitatii atat din punctul de vedere al programelor instalate,cat si pentru eradicarea “infectiilor” cu virusi informatici din neglijenta angajatilor. Pentru inceput a fost lansat un proiect pilot in departamentele DGA, inclusiv in Departamentul de Comunicatii. Am proiectat şi amenajat noul Data Center al ULBS, în clădirile anexe ale Rectoratului. Ferma de servere a fost mutată în luna mai 2010, iar nodul de reţea în luna iulie 2010. Cu această ocazie, s-a recablat întregul Data Center şi se speră că se va atinge indicatorul de calitate al serviciilor de 99% UP-TIME. Toate echipamentele wireless din cadrul ULBS au fost conectate la federaţia Eduroam, ceea ce permite accesul în peste 360 de reţele wireless de universităţi din Europa. Datorită eforturilor noastre, am fost a doua universitate din România care a aderat la această convenţie. S-a implementat un program informatic pentru administrare stocuri, NIR-uri, BC-uri, stornări, etc. pentru cantinele universităţii. S-a achiziţionat domeniul http://www.ulbsibiu.tv, în acest loc fiind postate toate filmele oficiale ale ULBS.

2011 :: S-a instalat un sistem de stocare în reţea Storage Area Network, cu capacitatea de 4TB, cu redundanţă. Acesta este conectat pe fibră optică, într-o reţea izolată, la toate serverele noastre. A fost intarita si dezvoltata structura de “domeniu de calculatoare” a universitatii in vederea extinderii in facultati; antivirus-ul instalat pe calculatoarele angajatilor a fost inlocuit de o solutie centralizata, care ofera un mai bun control al securitatii informatice; totodata a fost creat un sistem care aduce la zi automat toate calculatoarele din domeniu, imbunatatind securitatea intregii retele. S-au reorganizat secţiunile pentru reviste, conferinţe, granturi astfel încât acestea să fie uşor accesibile şi indexate în motoarele de căutare (menţionăm că la momentul actual găzduim peste 120 de asemenea site-uri). A fost proiectată şi executată o extindere majoră a reţelei wireless a ULBS – Eduroam. Au fost proiectate instalaţiile de cărții, audio-video din corpurile D şi E (Aula Magna) ale complexului de pe strada Lucian Blaga nr. 2 – 4. Program realizat în 2011 pentru managementul meniurilor şi plaţilor la cantine. Plata se poate face şi cu cardurile MIFARE eliberate de Biblioteca Universităţii. Programul eliberează bonuri la casele de marcat fiscalizate, şi de asemenea eliberează diverse rapoarte necesare. Program realizat în 2011 folosit pentru exportul datelor studenţilor din UMS pentru introducerea în aplicaţia RMU (Registrul Matricol Unic) care la rândul ei face raportarea către minister în ceea ce priveşte studenţii ULBS. În această perioadă a început munca la newsletter-ul Update care angrenează suportul tehnic al Departamentului de Comunicaţii şi Marketing, precum şi bunele relaţii de comunicare dezvoltate de Biroul de Relaţii Publice cu cadrele didactice ale facultăţilor, care furnizează conţinutul newsletter-ului. Din acest an putem afirma că există o imagine unitară în toate mijloacele de promovare utilizate şi informaţii privitoare la toate facultăţile din cadrul ULBS, Departamentul de Teologie Protestantă şi Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă. ULBS a fost promovată în peste 35 de licee. S-a proiectat şi realizat site-ul pentru newsletter-ul ULBS. S-a proiectat şi realizat un site pentru toate proiectele care au loc în interiorul universităţii, astfel încât acestea să fie gestionate foarte uşor.

 Informaţii de Contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.77.79, int. 143 / 147 / 131
Fax: +40-(269) 21.04.92
E-mail: ccom@ulbsibiu.ro

Biroul de Marketing:

marketing@ulbsibiu.ro
Suport: support@ulbsibiu.ro
Abuzuri: abuse@ulbsibiu.ro
Webmaster: webmaster@ulbsibiu.ro
Web: http://ccom.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare