Senatori

Structura Senatului și reprezentarea în Senat sunt în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și ale Cartei ULBS.

În mandatul 2024-2029 Senatul ULBS este format din 85 membri, din care 63 cadre didactice și de cercetare și 22 studenți.

nullSkip to content