Director

Prof univ dr. habil. Silvia Florea

Coordonare activităţi Catedră
Tel: +40-(269) 23.94.94, int. 158/159
E-mail: silvia.florea@ulbsibiu.ro


Activități

Catedra UNESCO conferă vizibilitate internaţională activităţilor derulate în cadrul instituţiei care întrunesc girul calitativ, standardele şi exigenţele UNESCO sub perspectiva largă a formării (învăţării) continue şi asigurării calităţii în învăţământul superior. Totodată, ea promovează şi transpune în practică obiectivele şi scopurile UNESCO prin activităti proprii şi proiecte specifice derulate, bazate pe colaborarea prin educaţie, ştiinţă, cultură, comunicare şi informare între universităţi.

Obiectivul major al Catedrei îl reprezintă susţinerea acţiunilor necesare pentru întărirea legăturii dintre absolvenţi şi angajatori, asigurarea crescută a calităţii învăţării şi a competenţelor furnizate de învăţământul superior din ţară, furnizarea abilităţilor pentru formarea profesională continuă precum şi îmbunătăţirea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor. Activitatea Catedrei se axează pe dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare în cadrul unui forum dinamic şi activ de cercetători precum şi pe derularea de campanii de informare şi diseminare a celor mai bune practici din domeniu. De asemenea, Catedra UNESCO a ULBS promovează prin programul UNITWIN schimbul de profesori, cercetători şi studenţi cu alte universităţi şi reţele inter-universitare din Europa şi alte regiuni ale lumii.


Academic impact

Academic impact


Contact

Adresa: Bd. Victoriei, Nr. 10 Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 23.94.94
Email: dep.unesco@ulbsibiu.ro
Web: http://unesco.ulbsibiu.ro

Skip to content