Presedinte Institut

Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU

Tel: +40-(269) 21.81.65
Fax: +40-(269) 21.78.87
E-mail: sorin.radu@ulbsibiu.ro


Vice-presedinte Institut

Prof.univ.dr. Andrei TERIAN-DAN

Tel: +40-(269) 21.72.78
E-mail: andrei.terian@ulbsibiu.ro


Director chinez

WANG, Jiong

E-mail: wang.jiong@ulbsibiu.ro


Director român

Prof univ dr. habil. Silvia FLOREA

Tel: +40-(269) 21.31.34
E-mail: director.confucius@ulbsibiu.ro


Contact

Adresa: Institutul Confucius
Biblioteca Universității “Lucian Blaga” din Sibiu,
Strada Lucian Blaga 2A, etaj 4, Sibiu 550169 România

E-mail: dep.confucius@ulbsibiu.ro
Web: https://confucius.ulbsibiu.ro/

Skip to content