RO | EN MyAccount
Caută

ădăcinile Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Prima şcoală şi-a deschis porţile în cetatea Sibiului deja în anul 1380, reprezentând cu siguranţă o piatră de hotar pentru istoria învățământului urbei de pe Cibin. Dar începuturile învăţământului superior sibian au fost marcate de iniţierea în anul 1786 a Cursului Preparandial de învăţători din Sibiu – una din primele instituţii şcolare cu caracter pedagogic din Transilvania. În anul 1850, Cursul Preparandial din Sibiu şi-a modificat profilul, devenind un Institut Teologico-Pedagogic de Grad Superior care a oferit iniţial cursuri de doi ani şi, începând cu anul 1861, cursuri de trei ani; simultan a fost înfiinţată o secţie pedagogică cu un program de studii de patru ani. În paralel s-a organizat şi cursul de pregătire a viitorilor preoţi din eparhia ortodoxă românească a Transilvaniei, marcând începutul învăţământului teologic din Sibiu.

Deci, rădăcinile ce au permis definirea și dezvoltarea unei universități moderne, dinamice și ancorată în comunitatea orașului Sibiu pot fi găsite încă din evul mediu, dar cele mai reprezentative momente sunt date de apariția în secolul al XIX-lea a Academiei Săsești de Drept (1844) și a Seminarului Teologic Andreian (1874). Învățământul superior în orașul Sibiu fiind strâns legat de istoria instituțiilor teologice și de drept din secolele XVIII-XIX, dar adevărata cărămidă de la care a pornit zidirea universității sibiene a fost pusă în perioada de refugiu a Universității ”Regele Ferdinand I” din Cluj la Sibiu (1940-1945). În urma Dictatului de la Viena din august 1940, Universitatea “Regele Ferdinand I” a fost evacuată într-un timp scurt, hotărârea mutării la Sibiu fiind luată la şedinţa Consiliului Universitar din 1 septembrie 1940.

Principalul corp de clădire utilizat a fost liceul de fete Domnița Ileana situat pe Bdul Victoriei nr.5-7 (construit între anii 1937-1940), în prezent sediul Facultății de Litere și Arte și al Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă.

Pe toată durata refugiului 1940-1945 a existat aceeaşi structură pe facultăţi, catedre, institute, sub coordonarea eminentului istoric Silviu Dragomir, ales președinte al Universității. Alături de acesta sunt de menționat numele unor iluștri oameni de cultură precum Lucian Blaga (patronul universității sibiene începând din anul 1995), Ioan Lupaș, Constantin Daicoviciu, Emil Racoviță, Emil Hațieganu, Onisifor Ghibu, ce au ținut conferințe, au constituit cenacluri literare și au permis dezvoltarea cultural-socială a orașului Sibiu.

Sibiul a câștigat, în perioadă de răscruce pentru istoria României de la începutul anilor ”40, o universitate și dorința de a menține o viață universitară și după reîntoarcerea Universității ”Regele Ferdinand I” la Cluj începând cu anul 1945. Acest deziderat a trebuit să aștepte mai bine de 20 de ani, împlinindu-se în anul 1969 când i-a ființă Facultatea de Filologie și Istorie din Sibiu ca secție a Universității din Cluj-Napoca, alăturându-i-se apoi specializări precum Drept sau Mecanică și devenind Institut de Învățământ Superior independent (1976-1985).

În anii 1940-1945 a continuat să funcționeze și Institutul teologic ortodox ce a devenit Facultatea de Teologie ”Andrei Șaguna”, completând paleta de specializări universitare existente în Sibiu la mijlocul secolului trecut.

nființarea și dezvoltarea structurii universitare în Sibiu (1969-1985/1989).

Ministrul învățământului Ștefan Bălan a aprobat în 30 iunie 1967 și doi ani mai târziu, Consiliul de Miniștri emitea Hotărârea numărul 1322 din 12 iunie 1969 prin care se înființa Facultatea de Filologie și Istorie din Sibiu ca filială a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj. Ștefan Pascu, rectorul universității clujene în anul 1969, a justificat alegerea celor două specializări astfel:

...Alegerea unei secții de istorie se explică prin trecutul istoric bogat al acestei părți a țării, prin posibilitățile de instruire științifică pe care le oferă arhivele și bibliotecile bogate ale Sibiului, cât și prin nevoile de cadre calificate în această specializare. Înființarea, în cadrul facultății de litere din Sibiu, a unei secții de limba și literatura germană e deosebit de binevenită.... Să ne amintim, apoi, legăturile strânse care au existat și există între orașele Sibiu și Cluj.

Spațiile de învățământ ale noii facultăți au fost asigurate în cadrul Liceului nr. 3 (fost Liceul ”Domnița Ileana”) de pe Bdul Victorie, actualmente sediul Facultății de Litere și Arte și Departamentului de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă. Prima serie de studenți (24 la specializarea germană și 28 la istorie) coordonați de proaspătul decan Nicolae Lupu au pășit pentru prima dată în spațiile menționate în data de 3 octombrie 1969, fiind impulsionați de prezența unor renumiți cercetători prezenți la deschiderea anului universitar dintre care menționam pe Constantin Daicoviciu, Miron Constantinescu, Ștefan Pascu ș.a.

Începând cu anul 1971 alături de cele două specializări a fost adăugată și secția de limbă și literatura engleză, iar, prin hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 775 din 30 iunie 1971, la Sibiu a fost deschisă o a doua facultate și anume Științe Economice și Administrative. Aceasta avea o durată de 4 ani și a pregătit specialiști pentru administrația locală. Ca urmare a restructurării învățământului superior românesc la 1 iulie 1976 a fost înființat Institutul de Învățământ Superior din Sibiu ce avea în componență Facultatea de Filologie și Istorie, Facultatea de Drept Economic și Administrativ și Facultatea de Mecanică.

Dovadă a respectului pe care tânărul centru universitar sibian și l-a câștigat este și desemnarea Facultății de Drept Economic și Administrativ ca organizatoare a primei ediții a Patrulaterului facultăților de drept ce cuprindea facultățile din Cluj-Napoca, București, Iași și Sibiu.

Dezvoltarea accelerată a centrului universitar sibian a fost oprită brusc în anul 1984, când prin decretul Consiliului de Stat nr. 213 din 23 iunie 1984 nu a mai fost acordată cifră de școlarizare pentru profilele filologie, istorie și drept, iar Institutul de Învățământ Superior s-a transformat în Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic din Cluj-Napoca. Ca urmare a acestei hotărâri în anul 1987 a absolvit ultima promoție a specializărilor filologie, istorie și drept.

eașezarea mediul universitar sub denumirea de Universitatea din Sibiu.

Ca urmare a deciziei din anul 1984, prin care nu s-a mai acordat cifră de școlarizare pentru profilele filologie, istorie și drept, iar Institutul de Învățământ Superior s-a transformat în Institutul de Subingineri, subordonat Institutului Politehnic din Cluj-Napoca, structura universitară de la Sibiu a primit o grea lovitură. Din fericire această măsură a durat doar până în anul 1990, an în care, ca urmare a schimbării majore a structurii politice din România, s-a reluat activitatea universitară în orașul de pe malurile Cibinului.

Dezideratul universitarilor sibieni din cadrul Institutului de Subingineri, precum și a multor altor reprezentanți ai mediului academic sibian, a fost prezentat și argumentat în fața ministrului învățământului de la acea dată, Mihail Șora și a adjunctului acestuia, Paul Cornea de o delegație din care au făcut parte Corneliu Bucur, Mircea Tomuș (ambii membrii ai FSN), Constantin Voicu (rector al Institutului Teologic Ortodox de Grad Universitar), Herman Pitters, Paul Philippi și Hans Otto Schtamp (reprezentanți ai Institutului Teologic Protestant). Proiectul prezentat preconiza înființarea a șase facultăți: mecanică, automatizări și calculatoare, filologie și istorie, drept, tehnologia și chimia textilelor și a produselor alimentare, științele naturii.

În conformitate cu prevederile Decretului nr. 225 din 5 martie 1990 primul an universitar - 1990-1991 - al noii structuri a inaugurat cursurile a cinci facultăți: Facultatea de Litere, Istorie și Drept, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Inginerie și Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare și Textile, adăugându-se, prin Protocolul nr. 1375 din 27 septembrie 1991, la aceste cinci facultăți, Institutul Teologic Ortodox de Grad Universitar ”Andrei Șaguna”, devenit astfel Facultatea de Teologie ”Andrei Șaguna”.

La 12 mai 1995, când s-au împlinit 100 de ani de la nașterea marelui poet și filozof Lucian Blaga, Universitatea din Sibiu a primit aprobarea oficială de schimbare a numelui în Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu. Atribuirea numelui a fost determinată de semnificația aparte pe care personalitatea lui Lucian Blaga o are în cultura română, precum și legăturilor lui puternice cu Sibiul în perioada 1940-1945. Festivitatea ce a marcat primirea onorantului nume a avut loc în Aula ”Avram Iancu” în prezența ministrului Învățământului Liviu Maior (devenit ulterior Doctor Honoris Causa al ULBS la propunerea Facultății de Istorie și Patrimoniu), președintelui Senatului României Oliviu Gherman și a fiicei poetului și filosofului, Dorli Blaga. Prin alocuțiunea sa Rectorul prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a subliniat însemnătatea momentului spunând: Credem cu tărie în această hărăzită unire de nume și semnificații. Credem că Universitatea din Sibiu va cinsti întotdeauna numele celui care, ca nimeni altul, a ancorat în conștiința universității identitatea culturală românească.

În prezent ULBS are în componență 9 facultăți: Facultatea de Teologie, Facultatea de Drept, Facultatea de Litere și Arte, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Facultatea de Științe, Facultatea de Medicină, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului și Facultatea de Științe Economice.Alte informaţii

Informaţii de contact

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare