RO | EN MyAccount
Caută

ntr-o lume profund interactivă, ULBS nu ar fi reuşit să se menţină în prim planul evenimentelor academice decât printr-o cooperare internaţională de amploare. Întelegerea acestui aspect a avut drept rezultat, dupa 1992, când nouă echipă condusă de prof.univ.dr. Dumitru Ciocoi-Pop a preluat mandatul de conducere, o politică fără precedent a contactelor şi conexiunilor academice. Conducerea ULBS nu s-a îndoit nici un moment că între cele patruzeci şi opt de universităţi de stat, opt academii militare şi patruzeci şi nouă de universităţi particulare, ULBS avea să se bucure de succes numai prin interacţiune şi cooperare.

În consecinţă ULBS a stabilit conexiuni academice şi înţelegeri de parteneriat cu o sută patru universităţi din treizeci de tări. Un loc aparte îl deţin parteneriatele încheiate cu universităţi din America, Germania, Franţa şi Anglia, parteneriate ce s-au materializat în programe de schimb de studenţi, vizite de documentare pentru personalul didactic precum şi o colaborare preţioasă prin intermediul careia ULBS a reuşit să rămână la curent cu ceea ce se întâmplă pe scena internaţională. În momentul acesta există legături cu univerasităţi din China, Rusia, Italia, Grecia şi Polonia.


Drept recunoaştere a dezvoltării constante a ULBS spre excelenţă academică şi înnoire socială Universităţii din Sibiu i s-a acordat drept deplin de membru într-un mare număr de organizaţii academice internaţionale de prestigiu: I.C., C.R.E., A.U.D.E.M., I.A.U.P.

În colaborare cu partenerii din străinătate, ULBS a înfiinţat o serie de organizaţii pentru studenţi. Între acestea un rol deosebit îl joacă C.A.S. şi U.B.A.

C.A.S. Serviciul de Consiliere în domeniul Carierei, fondat în 1996 în colaborare cu Consiliul Britanic şi cu sprijinul Fondului Know How, are ca obiectiv stabilirea unor conexiuni între studenţi, absolvenţi şi piaţa locurilor de muncă. Activitatea organizaţiei constă în a oferi studenţilor, absolvenţilor şi angajaţilor consultanţă regulată şi în a facilita interviuri cu scopul de a-i ajuta să-şi definească nevoile referitoare la angajare şi carieră. Centrul organizează seminarii, întruniri şi cursuri de lungă durată. Târgul locurilor de muncă organizat de C.A.S. în fiecare vară oferă studenţilor oportunitatea de a lua legătură cu patroni şi de a obţine stagii de muncă sau contracte integrale.

U.B.A. Asociaţia de Business a Universităţii, este un club ce facilitează schimbul constant între facultăţi, oameni de afaceri şi studenţi. Scopul principal al acestui club este acela de a-i ajuta pe studenţi să cultive deprinderi şi contacte în domeniul afacerilor, abilitatea de a vorbi limba engleză, şi de a oferi sprijin în obţinerea de locuri de muncă şi stagii de vară. Clubul este rezultatul programului de colaborare finanţat de USIA (Agenţia de Informaţii a SUA). Universitatea din Missouri (MU), Columbia, SUA, a oferit sprijin ULBS pentru a înfiinţa o Şcoală de Bussines care să fie recunoscută pe plan naţional ca şi Centru de Excelenţă Academică şi de Cercetare în Managementul Afacerilor şi în Cercetarea Aplicată.

I.C. Centrul Internaţional de la Tübingen, este un consorţiu de 18 universităţi din 8 ţări, care şi-au unit eforturile cu scopul de a stabili şi de a intensifica cooperarea academică între universitarii din estul şi vestul Europei.

C.R.E. este Asociaţia Conducătorilor de Universităţi din Europa. În toamna anului 1984 C.R.E. cuprindea membri reprezentând 360 de universităţi şi instituţii de învăţământ superior din 23 de ţări europene. Din 1964, sediul Asociaţiei se află la Universitatea din Geneva. Obiectivul primordial al C.R.E. este promovarea cooperării cu alte universităţi din Europa.

A.U.D.E.M. Alianţa pentru Democraţie a Universităţilor este un consorţiu de instituţii de învatamant superior, constituit pentru a intensifica rolul educaţiei în promovarea instituţiilor democratice, dezvoltarea economica, descentralizarea la nivelul deciziilor, sănătatea individului, promovarea valorilor morale şi sociale. În faza sa incipientă A.U.D.E.M. a inclus instituţii din Europa centrală şi de est, precum şi din SUA. În 1993 organizaţia a decis prin vot acordarea dreptului de membru şi instituţiilor din Europa de Vest.

I.A.U.P. Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi, a fost fondată în 1964 la Oxford, Anglia. Este o Asociatie a Rectorilor şi Preşedinţilor de Universităţi din toată lumea. Scopul primordial este întărirea misiunii internaţionale şi a calităţii educaţiei oferite de aceste instituţii, într-o lume din ce în ce mai interdependentă, şi de a promova înţelegerea globalizării şi a competenţei precum şi pacea şi înţelegerea pe plan internaţional, prin educaţie.

Asociatia Universitară Europeană (The European University Association -EUA), în calitate de organizaţie a universităţilor europene şi a asociaţiilor naţionale ale rectorilor, reprezintă vocea de bază a comunităţii de învăţământ superior din Europa.

Misiunea EUA este de a promova dezvoltarea unui sistem coerent al învăţământului superior şi al cercetării europene. Luând în calcul faptul că instituţiile de învăţământ superior joacă un rol central în dezvoltarea spaţiilor europene de învăţământ superior şi cercetare, obiectivul de bază al EUA îl reprezintă suportul activ şi conducerea membrilor săi în procesul de fortificare a calităţii predării, studierii şi cercetării, precum şi a contribuţiei lor faţă de societate.

Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF) este fondată in 1961 la Montreal (Canada). AUF sprijină cooperarea şi solidaritatea între instituţiile universitare francofone si favorizeaza dezvoltarea învăţământului superior şi a cercetării.

UNeECC – Reţeaua universităţilor Capitalelor Culturale Europene (UNeECC), asociaţie internaţională non-profit, a fost fondată la Pécs, Ungaria, în Decembrie 2006, de către 40 de membri fondatori.

Crearea UneECC porneşte de la ideea că ar fi foarte folositor pentru universităţile şi instituţiile de Învăţământ Superior din Capitalele Culturale Europene, să folosească această instituţie europeană prestigioasă în scopul dezvoltării unor noi forme de colaborare academică şi instituţională.

 Alte informaţii

Informaţii de contact

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare