RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Monica Beca +40 (749) 21.41.71 monica.beca@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

230 de Ani de învățământ Teologic Ortodox la Sibiu
  16 Mai 2016
   Facultatea de Teologie din cadrul ULBS, ora 08:00

Facultatea de Teologie a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu este cea mai veche instituţie de acest fel din ţară. Înfiinţată în 1786, ca Şcoală Teologică şi reorganizată în 1811 sub conducerea lui Gheorghe Lazăr, funcţionează neîntrerupt până astăzi. În perioada 1948 – 1990, sub numele de Institut Teologic de Grad Universitar, a fost una dintre cele două şcoli teologice ortodoxe de rang universitar din România care au pregătit pe slujitorii Bisericii Ortodoxe. Din 1991 este parte componentă a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu.

În prezent Facultatea se distinge în primul rând prin continuarea tradiţiilor Ortodoxiei transilvane, pe care le actualizează la nivelul exigenţelor societăţii contemporane. Al doilea punct de greutate îl reprezintă implicarea hotărâtă în efortul ecumenic contemporan, atât pe plan local cât şi pe plan general european.

Proiectul se va desfășura pe durata a cinci zile, între 16-20 mai 2016 și este ocazionat de aniversare a 230 ani de la apariția învățământului teologic ortodox în Sibiu.

Proiectul își propune realizarea unei retreospective a educației teologice ortodoxe în Sibiu, o analiză a rolului educației religioase în societatea contemporană, dar și realizarea unei previziuni în ceea ce privește perspectivele de viitor ale domeniului teologic într-o societatea puternic dinamizată.

Unul dintre obiectivele majore ale acestui proiect este de a deschide porțile învățământului teologic ortodox publicului larg, cetățenilor județului Sibiu, în vederea creșterii gradului de conștientizare cu privire la valoarea patrimoniului teologic ortodox românesc. Organizatorul își propune să îndeplinească acest obiectiv prin sesiuni deschise în cadrul cărora se vor prezenta și dezbate aspecte precum relevanța învățământului teologic/religioasă pentru lumea contemporană sau educație religioasă între familie, parohie și școală. 

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare